938

Ткачук Василь Сергійович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

: 067-389-34-90
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-5414-2387
Scholar
Publons

Місце і дата народження:
13 січня 1963 року в с. Княжпіль Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.


Освіта:
Повна вища. В 1985 році закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут (сьогодні Заклад вищої освіти «Подільський державний університет) за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобув кваліфікацію інженер-механік.

Кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування технологічних параметрів ротаційно-вібраційного сепаратора картоплезбиральної машини» захистив у 2001 році.

В 2006 присвоєно вчене звання доцента.


Напрям наукового дослідження:
«Теоретичне дослідження міцності деталей сільськогосподарських машин методом скінчених елементів», «Використання новітніх педагогічних технологій в навчальному процесі».


Викладає навчальні дисципліни:
«Теорія механізмів і машин», «Механіка матеріалів і конструкцій», «Теоретична механіка»


Діяльність:

 • З 1985 року по 1986 рік – завідувач машинного двору колгоспу «До комунізму», с. Кульчіївці Кам'янець-Подільського району.
 • З 1986 року по 1989 рік – учбовий майстер кафедри експлуатації машино-тракторного парку Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту.
 • З 1989 року по 1991 рік – асистент кафедри сільськогосподарських машин Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту.
 • З 1991 року по 1994 рік – аспірант Кам'янець-Подільського сільськогоспо-дарського інституту.
 • З 1994 року по 1995 рік – асистент кафедри загальнотехнічних дисциплін Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту.
 • З 1995 року по 2001 рік – асистент кафедри загальнотехнічних дисциплін Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З 2001 року по 2004 рік - в.о. доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З 2004 року по 2006 рік – в.о. доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 2006 року по жовтень 2020 року – доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З жовтня 2020 року по теперішній час – доцент кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету (нині Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»).
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті:

 1. Ткачук В.С., Девін В.В. Моделювання напруженно-деформованного стану стояка лемішного плуга з використанням методу скінченних елементів. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної інтернет конференції. 2015. №21.
 2. Ткачук В.С., Девін В.В. Моделювання процесу роботи лопатевого змішувача в програмному комплексі Flow Vision. Збірник праць Подільського державного аграрно-технічного університету, технічні науки. 2016. Випуск 24/2. с. 65-72.
 3. Ткачук В.С., Девін В.В. Розрахунок просторових ферм від дії зовнішніх навантажень методом скінченних елементів. Аграрна наука та освіта Поділля: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (14-16 березня 2017 р., м. Кам'янець-Подільський). Тернопіль: Крок, 2017.
 4. Ткачук В.С., Девін В.В., Федірко П.П. Моделювання і розрахунок реактора високого тиску в програмному комплексі ПАССАТ. Аграрна наука та освіта Поділля: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (14-16 березня 2017 р., м. Кам'янець-Подільський). Тернопіль : Крок, 2017.
 5. В.С. Ткачук, В.В. Девін. Аналіз напруженно-деформованного стану ланки тягового розбірного ланцюга методом скінченних елементів. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції. Збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Тернопіль: Крок, 2018. с. 145-148.
 6. Ткачук В.С., Девін В.В. Розв'язання задач кінематики точки з використанням системи MATHCAD. Актуальные научные исследования в современном мире, выпуск 3(35), Часть 2, Переяслав-Хмельницкий,  Март 2018. с.128-135.
 7. Ткачук В.С., Девін В.В. Векторная форма решения задач пространст-венной статики в системе MathCAD.  ХLII Международная научная конференция «Актуальные научные исследования в современном мире» (26-27 октября 2018 г.) г. Переяслав-Хмельницький
 8. Ткачук В.С., Збаравська Л.Ю., Слободян С.Б., Девін В.В. Модернізація змісту лекційного курсу з фізики для підготовки майбутніх  агроінже-нерів.  Наукові записки, серія педагогічні науки, вип.173, ч. 2. Кропивницький, 2018р., 91-98с.
 9. Ткачук В.С. Девін В.В., Скоробогатов Д.В. Використання програмного комплексу MDSOLIDS  у викладанні дисципліни «Механіка матеріалів і конструкцій»  ISSN: 2414-0325. Open educational environment of modern University, № 5 (2018)
 10. Ткачук В.С. Девін В.В., Скоробогатов Д.В. Використання програмного комплексу «GIM»  у викладання дисципліни «Технічна механіка» ISSN: 2414-0325. Open educational e-environment of modern University, № 7 (2019)
 11. Девін В.В., Бурдега В.Ю., Ткачук В.С. Агротехнічна оцінка борони-культиватора. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. ПДАТУ, 2020. Вип. 32. Том 1. с.99-107.
 12. Девін В.В., Бурдега В.Ю., Ткачук В.С. Використання некомерційного програмного забезпечення для розрахунку стержневих конструкцій. Електронне наукове фахове видання ISSN: 2414-0325. Open educational e-environment of modern University, № 8 (2020) Вип. 8. с. 8-16.
 13. Девін В.В., Бурдега В.Ю., Ткачук В.С. Активізація сепарації технологічної маси на сепаруючих робочих поверхнях. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. ПДАТУ, 2020. Вип. 33. Том 1. с. 97-107.
 14. Девін В.В., Ткачук В.С., Бурдега В.Ю., Семенишина Р.В. Комп'ютерні технології в розрахунку геометричних характеристик складених перерізів. Електронне наукове фахове видання ISSN: 2414-0325. Open educational e-environment of modern University, № 10 (2021) Вип. 10. с. 67-76.
 15. П. Федірко, В. Девін, В. Ткачук, В. Бурдега. Технологія виготовлення і математичні моделі апаратів високого тиску. Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2021. № 25.с. 143-147.

Патенти

 1. Авторское свидетельство № 1727648, кл. А 01D 33/08. Сепарирующее  устройство клубнеуборочной машины. Ткачук В.С., Бендера И.Н., Ловкис З.В., Федірко П.П. опубл. Бюл. № 15.1992.
 2. Авторское свидетельство № 1782431, кл. А 01D  33/08. Сепарирующее  устройство клубнеуборочной машины. Ткачук В.С., Бендера И.Н., Андреев А.А., Федірко П.П. опубл. Бюл. № 47.1992.
 3. Деклараційний патент №2000042290 Ротаційний сепаруючий робочий орган картоплезбиральної машини. Ткачук В.С., Шевченко І.А., Курко А.М. від 17.07.2000
 4. Деклараційний патент на корисну модель № 133380. Комбінований плуг для загортання сидеральних культур.
  Скоробогатов Д.В., Голуб Г.А., Девін В.В., Грушецький С.М., Ткачук В.С. 10.04.2019  Бюлетень №7 µ 2018 06847.
 5. Пат. 148474 U Україна, МПК А01D 25/02. Копач для коренеплодів (Україна). Бончик В.С., Дуганець В.І., Девін В.В., Ткачук В.С., Підлісний В.В. - № u 2021 01538; Заявлено 24.03.2021; Опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.– 4 с.

Методичні рекомендації:

 1. В.С. Ткачук, В.В. Девін. Методичні вказівки для проведення практичних занять і виконання курсового проекту з дисципліни «Теорія механізмів і машин». Подільський державний аграрно-технічний університет.  Кам'янець-Подільський. 2016.  76 с.
 2. В.С. Ткачук, В.В. Девін. Лабораторний практикум з дисципліни «Теорія механізмів і машин». Подільський державний аграрно-технічний університет.  Кам'янець-Подільський. 2016.  48 с.
 3. В.С. Ткачук, Скоробогатов Д.В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з розділу «Інженерна та комп'ютерна графіка» дисципліни «Нарисна геометрія та комп'ютерна графіка». Подільський державний аграрно-технічний університет.  Кам'янець-Подільський. 2016.  48 с
 4. В.С. Ткачук, В.В. Девін. Методичні вказівки для проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних завдань з дисципліни «Механіка матеріалів і конструкцій» для студентів за ступенем «Бакалавр» 208 «Агроінженерія»  інженерно-технічного факультету для всіх форм навчання.  Частина 1. Частина 2. Подільський державний аграрно-технічний університет. Кам'янець-Подільський. 2017. 76, 80 с.
 5. В.С. Ткачук, В.В. Девін. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Механіка матеріалів і конструкцій» для студентів за ступенем «Бакалавр» 208 «Агроінженерія»  інженерно-технічного факультету для всіх форм навчання. Подільський державний аграрно-технічний університет.  Кам'янець-Подільський. 2017. 19 с.
 6. В.С. Ткачук, Р.В. Семенишена. Теоретична механіка. Кінематика. Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів за ступенем «Бакалавр» 208 «Агроінженерія»  інженерно-технічного факультету для всіх форм навчання. Подільський державний аграрно-технічний університет.  Кам'янець-Подільський. 2017. 40 с.
 7. В.С. Ткачук, Р.В. Семенишена. Теоретична механіка. Динаміка. Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів за ступенем «Бакалавр» 208 «Агроінженерія»  інженерно-технічного факультету для всіх форм навчання. Подільський державний аграрно-технічний університет.  Кам'янець-Подільський. 2017. 32 с.
 8. В.С. Ткачук, В.В. Девін, М.В. Торчук. Розрахунки на розтяг і стиск методом кінцевих елементів. Подільський державний аграрно-технічний університет.  Кам'янець-Подільський. 2018. 30 с.
 9. В.С. Ткачук, В.В. Девін, М.В. Торчук. Розрахунки балок на згин методом кінцевих елементів. Подільський державний аграрно-технічний університет.  Кам'янець-Подільський. 2018. 40 с.
 10. В.С. Ткачук, В.В. Девін, М.В. Торчук. Розрахунок пасових передач за допомогою програмного модуля Компас-shaft. Подільський державний аграрно-технічний університет.  Кам'янець-Подільський. 2018. 42 с. 
 11. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Інженерна та комп'ютерна графіка» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія», В.Ю. Бурдега, В.В. Девін, В.С. Ткачук. Кам'янець-Подільський: ПДАТУ,  2021. 219 с.
 12. Теорія механізмів і машин: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» В.С. Ткачук, В.В. Девін, В.Ю. Бурдега. Кам'янець-Подільський: ПДАТУ,  2021. 245 с.
 13. В.С. Ткачук, В.В. Девін., В.Ю. Бурдега.  Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей: 208 «Агроінженерія», 274 «Автомобільний транспорт».  Частина 1. Частина 2. ЗВО «Подільський державний університет». Кам'янець-Подільський. 2021. 156 с. 

Типові програми:

 1. Типова програма з дисципліни «Нарисна геометрія та комп'ютерна графіка» для здобувачів ступеня  вищої освіти
  "бакалавр" напряму підготовки  6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва". Ткачук В.С., Девін В.В., Джеджула О.М., Мартинова О.В. Київ.:  "Аграрна освіта",  2015.  21 c.
 2. Типова програма з дисципліни «Теорія механізмів і машин» для здобувачів ступеня  вищої освіти "бакалавр" напряму підготовки 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового
  виробництва".  Ткачук В.С., Девін В.В., Булгаков В.М., Черниш О.М. Київ.:  "Аграрна освіта",  2015.  17 c.
 3. Типова програма з дисципліни «Теоретична механіка» для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва". Ткачук В.С., Девін В.В., Булгаков В.М., Черниш О.М., Яременко В.В., Куценко А.Г., Бондар М.М. Київ.:  "Аграрна освіта",  2015.  16 c.