102

Теренов Дмитро Борисович

Науковий ступінь:
Вчене звання:

: (067) 273-07-87
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID:
Scholar

Місце і дата народження:
20 липня 1991 року в с. Соколівка, Ярмолинецького району, Хмельницької області.


Освіта:
Повна вища. В 2013 році закінчив Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті» та здобув кваліфікацію інженера з транспорту.


Напрям наукового дослідження:
«Управління змістом та часом виконання робіт в проектах ремонту автомобільних доріг»


Викладає навчальні дисципліни:
«Основи теорії транспортних процесів і систем», «Засоби автоматики і телемеханіки», «Взаємодія видів транспорту».


Діяльність:

 • З червня 2013 року по грудень 2014 – завідувач відділу експлуатації у СФГ «Оріана».
 • З грудня 2014 року по грудень 2017 року – аспірант кафедри транспортних технологій та засобів АПК Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З березня 2017 року по теперішній час – асистент кафедри транспортних технологій та засобів АПК Подільського державного аграрно-технічного університету.

 


Наукові статті

 1. Гуцол Т.Д., Теренов Д.Б. Аналіз методів управління змістом у проектах // Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 30 жовтня 2015 р. (ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль: Крок. – 2015. – С. 23-25.
 2. Теренов Дмитро. Обґрунтування причинно-наслідкових зв’язків системного дослідження процесу управління інтеграцією програм // Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych. Krakow zasoby 1, 2015. –  С. 104-105.
 3. Гуцол Т.Д., Мудрик Кшиштоф, Кшиштофик Барбара., Теренов Д.Б. Обоснование требований к параметрам радиометрических приёмников для дистанционной диагностики состояния животных // Збірник наукових праць XVIII Міжнародної наукової конференції присвяченої 117-річниці від дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 66-67.
 4. Мудрик Кшиштоф, Теренов Дмитро, Джеджик Кшиштоф. Аналіз стану управління проектами ремонту автомобільних доріг // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: Аграрна наука та освіта Поділля. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Ч.2. – С. 54-56.
 5. Мацей Кубон, Тарас Гуцол, Дмитро Теренов. Методика викладання дисципліни «Імітаційне моделювання логістичних процесів» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології» // Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти. – Кам’янець-Подільський, 2018. – С. 124-126.
 6. Aleksander Cherenkov, Taras Hutsol, Igor Garasymchuk, Jurii Pancyr, Dmytro Terenov, Vitalii Dubyna. Analysis of broadband antenna radiation pulses // Agricultural Engineering. Sciendo, 2018. – Р. 15-28.
 7. Yulia Ievstafiieva, Viktoria Levytska, Dmytro Terenov. Biogas Production as a Component of Green Energy Generation // Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. Springer, Cham, 2018. –  Р. 755-764.
 8. Замойський С.М., Комарніцький С.П., Теренов Д.Б. Особливості організації навчального процесу підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» // Збірник наукових праць ІІІ міжнародної науково-методичної конференції: Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти. – Кам’янець-Подільський, 2019. – Ч.1. – С. 137-139.
 9. Комарніцький Сергій, Фірман Юрій, Теренов Дмитро. Сутність та завдання дисципліни «Логістика на транспорті» // Збірник наукових праць ІІІ міжнародної науково-методичної конференції: Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти. – Кам’янець-Подільський, 2019. – Ч.1. – С. 186-188.
 10. Л.С. Шелудченко, С.П. Комарніцький, С.М. Замойський, Д.Б. Теренов. Екологічне оцінювання обсягів викидів диспергованої сажі потоками автотранспортних засобів // Екологічні науки: науково-практичний журнал №25. Київ: Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, 2019. С. 47-50.
 11. Теренов Дмитро, Гуцол Тарас, Фірман Юрій. Сучасні технологій нестандартного навчання студентів // Збірник наукових праць ІІІ міжнародної науково-методичної конференції: Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти. – Кам’янець-Подільський, 2019. – Ч.2. – С. 166-168.

Методичні рекомендації

 1. С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, Ю.П. Фірман, С.М. Замойський, В.А. Мельник, Д.Б. Теренов. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Експертиза транспортних пригод» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) // Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 51 с.
 2. С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, Ю.П. Фірман, С.М. Замойський, В.А. Мельник, Д.Б. Теренов. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Інноваційні інженерно-транспортні технології» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) // Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 32 с.