1796

Слободян Сергій Борисович

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

:
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-5758-0147
Scholar
Publons
Scopus

Місце і дата народження:
11 травня 1975 року в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області.


Освіта:
Вища. У 1997 році закінчив Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут (фізико-математичний факультет) та здобув кваліфікацію вчителя фізики та основ інформатики.

Кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження характеристик моделей металічних систем із сильно неідеальною електронною підсистемою» захистив у 2006 році у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

У 2011 році отримав вчене звання доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін та фізики.


Напрям наукового дослідження:
«Дослідження систем багатьох взаємодіючих частинок», «Навчально-методичне забезпечення курсу фізики для студентів інженерно-технічних спеціальностей»


Викладає навчальні дисципліни:
фізика, фізика з основами біофізики рослин.


Діяльність:

  • З 1997р. по 2000 р. рік працював вчителем фізики та математики у Великозаліській школі І-ІІ ступеня;
  • 2000-2002 р.р. викладач фізики у Кам'янець-Подільському індустріальному технікумі;
  • 2002–2005 р.р. аспірант кафедри астрофізики Львівського національного університету імені Івана Франка (денна форма);
  • 2005 р. по теперішній час - доцент кафедри.
  • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті:

  1. Слободян С.Б., Збаравська Л.Ю. Особливості використання професійно спрямованих завдань у процесі вивчення фізики в аграрно-технічному навчальному закладі // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: зб.наук.пр. – Вип.2.– Бердянськ: ФОП Ткачук О.В., 2015.– с.79-85.
  2. Збаравська Л.Ю., Слободян С.Б., Задорожна Ж.А., Торчук М.В. Професійно спрямовані завдання - як засіб формування пізнавального інтересу у процесі вивчення фізики в аграрно-технічному начальному закладі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – Вип.47. – С. 68-72.
  3. Міжпредметні зв'язки як чинники оптимізації процесу навчання курсу фізики в аграрно-технічному навчальному закладі // Зб. наук. праць Кам'янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна/ [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам'янець-Подільський: КПНУ імені І.Огієнка, 2012. – Вип. 18: «Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід» – с. 63-66.
  4. Фізика. Навчально-методичний комплекс : навчально-методичний посібник для вищих аграрно-технічних закладів України /Л.Ю.Збаравська, В.В.Бойко, С.Б. Слободян, М.В. Торчук, О.О. Паскаль, – Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012. – 591с.