1166

Рихлівський Ігор Петрович

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор

: (03849) 6-83-90, моб. 0975463641
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-5180-500Х
Scholar

Місце і дата народження:
20 лютого 1950 року в с. Тарнавка Чортківського району Тернопільської області.


Освіта:
Вища. У 1977 році закінчив Кам'янець – Подільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Агрономія» та здобув кваліфікацію вченого агронома.

Докторську  дисертацію на тему: "Агротехнічні і біологічні основи введення топінамбура в промислову культуру південно-західної частини Лісостепу України" захистив у 2004 році.


Напрям наукового дослідження:
«Інтродукція нових зернових і кормових культур»; «Теорія і практика енергоощадливого землеробства на основі раціонального використання біоресурсів грунту та інтродукованої макро- і мікрофлори (та фауни)»


Викладає навчальні дисципліни:
Землеробство; Адаптивно-ландшафтне землеробство; Адаптивні системи землеробства


Діяльність:


Наукові статті:

 1. І.П.Рихлівський, М.М.Тарнавський. Анатомія і морфологія топінамбура сорту Медовик. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Вип.29 – 2011. – С. 39-41.
 2. І.П.Рихлівський, В.О.Чапай. Фотосинтетичний потенціал посівів соризу за різних способів розміщення рослин. // Насінництво: теорія і практика технології вирощування та оздоровлення насіння та садивного матеріалу конкурентоздатних в умовах Європейського ринку: Наук. Пр. Ін-ту біоенерг. Культур і цукр. Буряків НААН України. С-г. науки. – Сімферополь: вид. «Аріал», 2012 – Вип. 16. –С. 201-202.
 3. І.П.Рихлівський, В.В.Данік. Продуктивність сортів ячменю ярого залежно від елементів технології. Органічне виробництво і продовольча безпека: Збірник наукових праць ЖНАУ. – Житомир, 2013.-С.291-293. 4. І.П.Рихлівський, В.С.Строяновський. Фенология картофеля: противоречия и доказательства. //Black zea. – march, 2014; №12. – Tbilisi, Georgia, -С. 30-35.
 4. И.П. Рыхливский, В.С. Строяновский. Математико-статистическая оценка среднеранней группы сортов картофеля на предмет их национального приоритета. / Сб. науч. тр. Агрономия / ДАУ Молдовы.- Кишинев, 2015. – Вып.2 – С. 42-47. г.
 5. І.П.Рихлівський, В.С.Строяновський. Економічна ефективність вирощування картоплі за різних технологій в умовах південно-західного Лісостепу України. //Біоресурси і природокористування. Науковий журнал. Т. 6, № 5-6. -2014, - С. 68-71.
 6. І.П.Рихлівський, В.С.Строяновський. Енергетичний аудит технологій вирощування картоплі. //Біоресурси і природокористування. Науковий журнал. Т. 7, № 1-2.-2015.- С 92-95.

Методична робота:

 1. Методичні вказівки та робочий зошит для виконання лабораторно-практичних робіт та самостійної роботи студентів із землеробства напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» (денної та заочної форми навчання) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» м. Кам'янець-Подільський, 2015 р.
 2. Методичні вказівки «Сівозміни», «Обробіток грунту» для лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» (денної та заочної форми навчання) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», м. Кам'янець-Подільський, 2015 р. – 112 с.

Навчальні посібники:

 1. І.П.Рихлівський, В.П. Гудзь, Г.І. Демидась, Ю.С. Кравченко, Є.М. Макрушин, М.І. Федорчук, В.Д.Завірюха. Журнал спостережень і обліків в польовому досліді із сільськогосподарськими культурами. Навч. посібник. - К.: Видавництво Навчально-методичного центру, 2008 р. -90с.
 2. І.П.Рихлівський, В.П.Гудзь, І.А.Шувар, А.В.Юник, Ю.В. Міщенко. Адаптивні системи землеробства: Підручник. -К.: «Центр учбової літератури», 2014.-336с.
 3. І.П.Рихлівський, П.Н.Лазер, В.О.Чапай. Адаптивно-ландшафтне землеробство. Навч. посібник. Кам'янець-Подільський, ПП Зволейко Д.Г., 2014 р. – 334 с.

Монографії:

 1. Біологічні і агротехнічні основи сучасної технології вирощування топінамбура (аналітичний огляд та результати досліджень). Монографія.-К: Фітосоціоцентр, 2000. -224с.
 2. Інтродукція рослин: теоретичні основи і практичні рішення. Монографія. Кам'янець-Подільський, 2008.-72 с.

Авторські свідоцтва:

 1. І.П.Рихлівський, П.А.Філіпчук, В.К.Блажевський. Авторське свідоцтво № 808. Топінамбур: сорт – Подільський 94. /Державна комісія України по випробуванню та охороні сортів рослин. /ПДАТА №94145001 заявлено 21.11.94; Зареєстр. у реєстрі сортів рослин України у 1999р.
 2. І.П.Рихлівський. Топінамбур: сорт Медовик. Свідоцтво № 110169 про авторство на сорт рослин. /Державна служба з охорони прав на сорти рослин. Заявка № 08138001. / ПДАТУ, 2008 р.

Патенти:

 1. І.П.Рихлівський. Патент на корисну модель № 58138. Спосіб використання топінамбура для консервації полігонів твердих побутових відходів (ТПВ). Державне підприємство «Український інститут промислової власності» від 11.04.2011р.
 2. І.П.Рихлівський, В.С.Строяновський, М.В.Скакун. Патент на корисну модель №61068. Поверхневий спосіб садіння картоплі. Державне підприємство «Український інститут промислової власності» від 11.07.2011р.
 3. І.П.Рихлівський. Патент № 110387 на сорт рослин Медовик. Дата пріоритету: 30.07.2008. /Державна служба з охорони прав на сорти рослин. Дата державної реєстрації прав на сорт: 15.08.2011р.
 4. І.П.Рихлівський, І.М. Філь. Патент на корисну модель №94696. Застосування хлорхолінхлориду, як інгібітора передчасного проростання насіння пшениці озимої (Tr. аestivum), висіяного за екстримальних строків. Державне підприємство «Український інститут промислової власності» від 11.06.2014 р.

НОУ-ХАУ:

 1. І.П.Рихлівський. Документ НОУ-ХАУ на спосіб очищення стоків від спиртового виробництва на мелясовій сировині. №1 – від 2 лютого 2012 року.
 2. І.П.Рихлівський, І.М. Філь. Документ НОУ-ХАУ на спосіб збереження густоти рослин пшениці озимої за екстремальних строків сівби. №2 – 730 від 15 квітня 2014 р.
 3. І.П.Рихлівський. Документ НОУ-ХАУ на гідромеліоративну споруду (ГМС) для упередження дощових підтоплень в районі центрального ринку м. Кам'янець-Подільського. № 2 – 1628 від 27 серпня 2014 р.