1219

Пую Василь Лазарович

Науковий ступінь: доктор с.-г. наук
Вчене звання: доцент

: (03849) 6-83-90, моб. 0963491659
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-7900-9192
Scholar
Publons
Scopus

Місце і дата народження:
19 грудня 1959 року в с. Верхні Синівці Глибоцького району Чернівецької обл.


Освіта:
Вища. У 1982 році закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут (КПСГІ) за спеціальністю «Агрономія» з присвоєнням кваліфікації вчений агроном.

У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію: «Вплив прийомів агротехніки на насіннєву продуктивність люцерни в умовах південно-західного Лісостепу України» (спеціальність 06.01.09 – рослинництво, диплом КД № 056569).

Вчене звання доцента кафедри кормовиробництва присвоєно 23 грудня 2002 р. (атестат ДЦ № 006004).

Докторську дисертацію «Наукові основи формування та використання кормових фітоценозів у Лісостепу західному» захистив у 2018 р. (спеціальність 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво, диплом ДД № 008048).


Діяльність:


Наукові статті

Автор 135 опублікованих робіт, в т.ч. у фахових виданнях – 30, науково-методичних робіт – 36, винаходів – 7, навчальних посібників – 3.

 1. Пую В.Л. Черноголовник многобрачный (Poterium poligamum Waldst et Kit.) – перспективный пастбищный таксон для среднего Приднестровья Украины и гипотетически для Молдовы. Аграрная наука. Кишинев, 2015. № 2. С. 25-30.
 2. Пую В.Л. Розрахунок експлуатаційного ресурсу коней у зеленому туризмі. Тваринництво сьогодні. Київ, 2015. № 5. С. 36-40.
 3. Пую В.Л. Об'єктивні та суб'єктивні умови реалізації молочного потенціалу Середнього Придністров'я України. Тваринництво сьогодні. Київ, 2015. № 6. С. 10-14.
 4. Пую В.Л. Кормові культури та корми для коней. Тваринництво сьогодні. Київ, 2015. № 8. С. 32-41.
 5. Пую В.Л. Насіннєва врожайність сильфію пронизанолистого (Silphium рerfoliatum L.) у південно-західній частині Хмельниччини. Корми і кормовиробництво 82. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Вінниця: Діло, 2016. С. 57-61.
 6. Пую В.Л. Господарська продуктивність рослин топінамбура сортів Подільський 94 і Львівський. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Подільський ДАТУ. Кам'янець-Подільський, 2017. Вип. 26. С. 124-135.
 7. Пую В.Л. Наукові основи формування та використання кормових фітоценозів у Лісостепу західному: автореф. дис. д. с.-г. наук: 06.01.12. Чабани, 2018. 42 с.
 8. Optimization of Conveyor Production of Green Fodder / Пую В.Л., Бахмат М.І., Рихлівський І.П., Щербатюк Н.В. WorldScience. 7(47), Vol.1, July 2019. P. 32-39. DOI: https://doi.org/ 10.31435/rsglobal_ws.
 9. Пую В.Л. Нова кормова культура – чорноголовник багатошлюбний. Тваринництво України. Київ, 2020. № 3. С. 38-44.
 10. Puyu V., Bakhmat M., Khmelianchyshyn Y., Pantsyreva H., Stepanchenko V., Bakhmat O. Social-and-Ecological Aspects of Forage Production Reform in Ukraine in the Early 21st Century. EuropeanJournalofSustainableDevelopment. Rome: ECSDEV, 2021. Vol. 10. № 1. P. 221-228. Doi: 10.14207 / ejsd.2021.v10n1p221. ISSN: 2239-5938 (print).

Монографії

 1. Пую В.Л., Попович М.Д. Парадигма реформування кормовиробництва в контексті соціального розшарування української спільноти у ХХІ ст. / Екологічні, соціальні й економічні аспекти розвитку АПК на засадах раціонального ресурсовикористання: колективна монографія. Полтавська державна аграрна академія; за ред. П.В. Писаренка, Т.О. Чайки, О.О. Ласло. Полтава: Сімон, 2015. С. 134-146.

Патенти

1. Пат. № 25703: Спосіб догляду за пасовищем / Пую В.Л. Заяв. № а 2006 11672 від 06.11.2006; Опубліковано 27.08.2007. Бюл. № 13.

2. Пат. № 29240: Спосіб покращення травостою культурного пасовища / Пую В.Л. Заяв. № u 2007 09052 від 06.08.2007; Опубліковано 10.01.2008. Бюл. № 1.

3. Пат. № 29346: Спосіб багатоукісного використання на зелений корм рослин сильфію пронизанолистого (Silphium perfoliatum L.) / Пую В.Л. Заяв. № u 2007 10279 від 17.09.2007; Опубліковано 10.01.08. Бюл. № 1.

4. Пат. № 40618: Культурне пасовище / Бахмат М.І., Цвігун А.Т., Пую В.Л. Заяв. № u 2008 08596 від 01.07.2008; Опубліковано 27.04.2009. Бюл. № 8.

5. Пат. № 47860: Спосіб фронтально-прив'язного організованого випасу великої рогатої худоби / Пую В.Л. Заяв. № u 2009 09355 від 11.09.2009; Опубліковано 25.02.2010. Бюл. № 4.

6. Пат. № 79501: Спосіб посіву лукопасовищних травосумішок / Пую В.Л., Андрійчук О.В., П'яста Л.А. Заяв. № u 2012 11930 від 16.10.2012; Опубліковано 25.04.2013. Бюл. № 8.

7. Пат. № 83152: Спосіб фітосанітарного догляду за пасовищем / Пую В.Л., Повозніков М.Г. Заяв. № u 2013 03365 від 19.03.2013; Опубліковано 27.08.2013. Бюл. № 16.

Навчальні посібники

 1. Топольний Ф.П., Філіпчук П.А., Пую В.Л. та ін. Ґрунтознавство з основами геології: навчальний посібник. Кам'янець-Подільський, 1999. 101 с.
 2. Іщенко Т.Д., Бендера І.М., Пую В.Л. та ін. Дипломне проектування у вищих навчальних закладах Мінагрополітики України: навчально-методичний посібник / За ред. Т.Д. Іщенко, І.М. Бендери. Київ: Аграрна освіта, 2006. (Гриф Мінагрополітики України (лист №18-128/1246 від 23.10.2006 р.). 256 с.
 3. Рихлівський І.П., Пую В.Л., Диянчук М.В. Шампіньйони: азбука вирощування: навчальний посібник. Кам'янець-Подільський: Абетка, 2005. 11 с.
 4. Пую В.Л. Програмування врожаїв сільськогосподарських культур: навчальний посібник. Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. 240 с.

Методичні рекомендації

 1. Печенюк В.І., Філіпчук П.А., Пую В.Л. Програма виробничої практики для студентів агрономічного факультету. Кам'янець-Подільський, 1999. 20 с.
 2. Пую В.Л. Курс кормовиробництва в системі професійної підготовки агронома: конспект лекції. Кам'янець-Подільський, 2000. 15 с.
 3. Проектування плану зеленого конвеєра / [М.І. Бахмат, П.А. Філіпчук, В.Л. Пую, В.А. Зеленський]. Методичні вказівки для лабораторно-практичних занять з кормовиробництва. Кам'янець-Подільський: Каліграф, 2001. 20 с.
 4. Пую В.Л. Курсовий проект з кормовиробництва «Розробка раціональної структури кормової площі, зеленого конвеєра та організація і використання культурного пасовища». Методичні вказівки для студентів агрономічного факультету. Спеціальність 7.130.102 «Агрономія». ПДАТА, Кам'янець-Подільський, 2002. 26 с.
 5. Пую В.Л. Методичні поради «Дипломна робота. Написання. Оформлення. Захист». Кам'янець-Подільський: ПДАТА, 2002. 47 с.
 6. Пую В.Л. Робочий зошит для виконання контрольної роботи з кормовиробництва. Методичні вказівки для студентів-заочників спеціальності 6.130.100 «Агрономія» ОКР «бакалавр». Кам'янець-Подільський, 2005. 21 с.
 7. Пую В.Л., Бахмат М.І., Бендера І.М. Дипломні роботи з агротехнологій ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Методичні поради для студентів спеціальності «Агрономія». Кам'янець-Подільський: Зволейко Д.Г., 2008. 96 с.
 8. Пую В.Л. Методична розробка «Конярство. Корми і кормова площа на 100 умовних голів». Кам'янець-Подільський, 2008. 46 с.
 9.  Пую В.Л. Методична розробка «Технологічні карти кормової бази ВРХ (молоко і м'ясо)». Кам'янець-Подільський, 2008. 24 с.
 10.  Пую В.Л. Методична розробка «Культурні пасовища на Хмельниччині (інноваційні проекти)». Кам'янець-Подільський, 2009. 16 с.
 11.  Пую В.Л. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Прогнозування і програмування врожаїв сільськогосподарських культур» для студентів ОПП «магістр» за напрямом 8.09010101 спеціальності  «Агрономія». Кам'янець-Подільський, 2014. 12 с.
 12.  Пую В.Л. Завдання для теоретичної підготовки та виконання лабораторних робіт з дисципліни «Кормовиробництво». Методичні вказівки для студентів спеціальності 201 «Агрономія». Кам'янець-Подільський: Лана, 2018. 64 с.
 13.  Пую В.Л. Тести з курсу «Кормовиробництво». Методичні вказівки для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 201 «Агрономія». Кам'янець-Подільський: Лана, 2018. 34 с.
 14.  Пую В.Л. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних робіт. Методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія». Кам'янець-Подільський: Абетка світ, 2020. 64 с.
 15.  Пую В.Л. Зелений конвеєр. Методичні рекомендації до виконання лабораторних та самостійних занять з дисципліни «Кормовиробництво та луківництво» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія». Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. 36 с.