1055

Покотильська Наталія Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

: (067) 781 97 54
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-3163-2900
Scholar
Publons
Scopus
ResearchGate

Місце і дата народження:
7 листопада 1978 року в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області.


Освіта:
Вища. У 2000 році закінчила Подільську державну аграрно-технічну академію (тепер Подільський державний аграрно-технічний університет), за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація економіст-менеджер. В листопаді 2000 року вступила до аспірантури Подільської державної аграрно-технічної академії.

Кандидатську дисертацію на тему: «Економічний механізм формування і функціонування ринку молока» захистила у 2006 році. Спеціальність 08.07.02-економіка сільського господарства і АПК. В 2007 році отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. В 2011 році присвоєно вчене звання доцента.


Напрям наукового дослідження:
Приймає участь у виконанні держбюджетної науково-дослідної роботи на тему «Формування стратегії і пріоритетів інноваційного розвитку аграрного сектору економіки в умовах глобалізації» (реєстраційний номер 0114U007032).


Викладає навчальні дисципліни:
"Менеджмент і адміністрування"; "Економіка і організація інноваційної діяльності"; "Менеджмент"; "Організація виробництва"; "Організація діяльності с.-г. підприємств"; "Інноваційний менеджмент".


Діяльність:

 • з 2000 року викладач фахових економічних дисциплін в Кам'янець-Подільському індустріальному коледжі;
 • З 2005 року асистент кафедри організації виробництва і бізнесу Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 2007 р. доцент кафедри менеджменту і бізнесу ПДАТУ.
 • З 2011 року доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові роботи:
Автор 110 публікацій, з них 45 наукового характеру, в т.ч. 24 - у фахових виданнях, 11 - у зарубіжних виданнях.

 1. Покотильська Н.В. Проблеми інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України в сучасних умовах / Н.В. Покотильська // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки. – Кам'янець-Подільський, 2014. – Вип. 22. Т. 2. С. 176-180.
 2. Покотильська Н.В. Науково-фінансове забезпечення та активізація інноваційної діяльності в Україні / Н.В. Покотильська // Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том 20. Випуск 5. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – 2015. – C. 67-71.
 3. Покотильська Н.В. Інноваційна діяльність підприємств в Україні: забезпечення та активізація // The abstracts of scientifically-methodological works by the results of international scientifically-educational internship «Innovative educational technologies: international experience and its application in training in economics and management» – March 28 – April 2, 2016. - Republica Moldova. - 2016. - P. 48-52.
 4. Pokotylska N. Problems of management and marketing in new terms of economic management / N. Pokotylska, O. Kucher // International Scientific Conference Economy and society: modern foundation for human development, October 31th, 2016 (Leipzig, Germany).
 5. Покотильська Н.В. Загальна методологія дослідження розвитку сільських територій / Н.В. Покотильська, О.А. Дудзяк // Інноваційна економіка. 2018. № 3-4 (74). С. 75-79.
 6. Покотильська Н.В. Економічне обґрунтування і ефективність організації території сільськогосподарських підприємств / Н.В. Покотильська, В.В. Лаврук // Економіка та держава. – 2018. – № 11. – С.4-8.
 7. Покотильськая Н.В. Обеспечение комплексности иновационно-инвестиционного развития экономики / Н.В. Покотильськая // Материалы Х-ой международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию экономического факультета "Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса Беларуси". УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», Горки. – 2019. – С. 123-127.

Методична робота:
65 праць навчально-методичного характеру, в т.ч. 1 - навчальний посібники з грифом Міністерства аграрної політики України.

 1. Покотильська Н.В. Управління проектами: [колект. навч. посібник] / [Ульянченко О.В., Цигікал П.Ф., Олійник О.В. та ін; за ред. О.В. Ульянченка та П.Ф. Цигікала.]. - Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2010. - 522 с. Гриф. Мін. аграрної політики України (№ 18-28-13/381 від 01.04.2010 р.).

Підвищення кваліфікації та стажування:

 1. Виробниче стажування в ТОВ «Подільський бройлер» Дунаєвецького району Хмельницької області (2016 р.);
 2. Підвищення кваліфікації. Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності, тема: Тестова методика контролю якості освіти на прикладі дисципліни «Менеджмент і адміністрування» (2016 р.);
 3. Закордонне стажування. Молдавський державний університет, факультет економічних наук, тема: «Інноваційні освітні технології: світовий досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління» за спеціальністю 073 «Менеджмент» (профіль: інноваційний менеджмент) (2016 р.);
 4. ННЦ Інститут аграрної економіки м. Київ. Стажування з питань розвитку земельних відносин та удосконалення управління земельними ресурсами (2016 р.);
 5. Хмельницький університет управління та права. Стажування з навчальних дисциплін за спеціальністю «Менеджмент» (2018 р.);
ННЦ Інститут аграрної економіки м. Київ. Стажування з питань розвитку аграрної економіки (2019 р.).