277

Печенюк Василь Іванович

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Почесне звання: заслужений працівник освіти України

: (03849) 6-83-90, моб. 0974256942
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-0979-1091
Scholar

Місце і дата народження:
16 січня 1949 року в с. Стецева Снятинського району Івано-Франківської області.


Освіта:
Вища. У 1971 році з відзнакою закінчив Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Агрономія» та здобув кваліфікацію вченого агронома.

Кандидатську  дисертацію на тему: «Ефективність прийомів с.-г. рекультивації після добування корисних копалин в умовах Поділля України» захистив у 1977 році.

Напрям наукового дослідження:
«Рекультивація порушених земель в умовах Поділля»; «Сучасні проблеми землеробства».


Діяльність:

 • З січня 1971 року по листопад 1971 року - за державним розподілом працював в Управлінні сільського господарства Хотинського райвиконкому Чернівецької області старшим агрономом-меліоратором.
 • З листопада 1971 по листопад 1972 року – проходив дійсну строкову службу в Радянській Армії.
 • З листопада 1972 року по вересень 1973 року – старший агрономом-меліоратор в Управлінні сільського господарства Хотинського райвиконкому Чернівецької області.
 • З вересня 1973 року по березень 1974 року – старший агроном Чернівецької філії "Укрземпроект".
 • З березня 1974 року по березень 1977 рік – аспірант кафедри загального землеробства Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту, спеціальність «Загальне землеробство».
 • З березня 1977 року по серпень 1980 року – асистент кафедри загального землеробства Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту;
 • З серпня1980 року по жовтень 1983 року – доцент кафедри загального землеробства Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту.
 • З жовтня 1983 року по липень 2003 року – декан агрономічного факультету Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту (з 1995 року – Подільської державної аграрно-технічної академії).
 • З липня 2003 року по квітень 2011 року – директор інституту агротехнологій Подільської державної аграрно-технічної академії (з 2004 року – Подільського державного аграрно-технічного університету).
 • З квітня 2011 року по лютий 2014 року – доцент кафедри землеробства, агрохімії і грунтознавства Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З лютого 2014 року по лютий 2019 року – учений секретар Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2015 року по серпень 2018 року – доцент кафедри землеробства, грунтознавства і захисту рослин Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2018 року по серпень 2019 року – доцент кафедри садово-паркового господарства, землеробства і грунтознавства Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З лютого 2019 року по теперішній час – радник ректора Подільського державного аграрно-технічного університету.

За період діяльності опубліковано 124 наукові роботи, 143 методичні роботи.

Наукові публікації:

 1. Печенюк В.І., Печенюк А.В. Проблеми формування ефективних інструментів екологічної політики в Україні. – International Scientific Conference Innovative Potential of Socio-Economic Systems. – Lisbon, Portugal, 2017. – C. 63-66
 2. Печенюк В.І., Тимофійчук В.С., Колісник В.І. та ін. – Деструкція соломи – невід'ємна складова біологізації землеробства. – Посібник українського хлібороба «Біологізація землеробства» (науково-практичний збірник) том 1, 2017. – С. 279-280
 3. Печенюк В.І. Індикаційна модель біодинамічної рівноваги рекультивованих земель в умовах південно-західної частини Лісостепу України. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні системи землеробства та шляхи підвищення еколого-біологічної ефективності використання в сучасному агрокомплексі». – Дніпро, 2017. – С. 49-51
 4. Печенюк В.І., Печенюк А.В. – Підходи до використання порушених земель в Україні в умовах енергетичної кризи. – Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Тенденції та перспективи в розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»; зб. Наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету, випуск 44, 2019 р. – С. 22-23
 5. Печенюк В.І., Хомовий М.М. – Доцільність відновлення в сучасних агроформуваннях ведення книги історії полів сівозмін. – Матеріали ІІ Всеукраїнської інтернет конференції «Інноваційні технології в рослинництві». Кам 'янець-Подільський, 2019. – С. 123-124

Методична робота

 1. Печенюк В.І., Примак В.Д., Вергунов В.А. та ін. – Системи землеробства: історія їх розвитку і наукові основи (підручник з грифом МОНУ); - Біла церква, Білоцерківський державний аграрний університет, 2004. – 30, 7 друк. арк.
 2. Печенюк В.І., Примак В.Д., Вергунов В.А. та ін. – Наукові основи землеробства (підручник з грифом МОНУ) Біла церква, Білоцерківський державний аграрний університет, 2005. – 23,7 друк. арк.
 3. Печенюк В.І., Дмитришак М.Я., Івановська Р.Т. – Галузевий стандарт вищої освіти України з напряму підготовки 1301 «Агрономія». – Видання офіційне, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2005. – 100 с.
 4. Печенюк В.І., Шувар І.А., Гудзь В.П. – Обробіток грунту в адаптивно-ландшафтних системах землеробства: навчальний посібник. – Львів : НВФ «Українські технології», 2011. - .384 с.
 5. Печенюк В.І., Рихлівський І.П., Хомовий М.М. та ін. – Землеробство: навчальний посібник. – Кам'янець-Подільський, ФОП Сисин Я.І., «Абетка», 2018. – 156 с.