1063

Овчарук Олена Вікторівна

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:

: (097)234-17-88
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-4914-2216
Scholar

Місце і дата народження:
31 травня 1977 року в м. Кам'янець-Подільському Хмельницької області

Освіта:
Вища. Закінчила Чернівецький національний Університет імені Юрія Федьковича в 2001р. за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога, викладача біології та хімії.

Кандидатську дисертацію на тему: «Продуктивність сортів і гібридів буряка кормового залежно від строків сівби та густоти рослин в умовах Лісостепу західного» захистила у 2015 році.

Напрям наукового дослідження:
«Обґрунтування елементів технології вирощування с.-г. культур на їх продуктивність»

Викладає навчальні дисципліни:
«Ботаніка», «Біологія», «Агрометеорологія».

Діяльність:

  • З 1 вересня 2001 року до 1 лютого 2002 року працювала старшим лаборантом лабораторії лактації у Буковинському Інституті агропромислового виробництва.
  • З 2 лютого 2002 року до 1 вересня 2002 року переведена на посаду молодшого наукового співробітника лабораторії лактації у Буковинському Інституті агропромислового виробництва.
  • З 2 вересня 2002 року до 31 грудня 2002 року – науковий співробітник ДБТПДАТУ.
  • З 1 січня 2003 року до 30 квітня 2003 року – викладач Кам'янець-Подільського медичного училища.
  • З 1 травня 2003 року до 31 серпня 2007 року – агрохімік 2 категорії у центрі «Облдержродючість».
  • З 1 вересня 2007 р. до 31 січня 2011 р. працювала асистентом кафедри хімії; з 1 лютого 2011 р. до 15 травня 2015 р. працювала асистентом кафедри технології переробки продукції тваринництва і хімічних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету.
  • З 15 травня 2015 р. до 31 серпня 2021 року працювала на посаді асистента кафедри агрохімії, хімічних та загальнобіологічних дисциплін факультету агротехнологій і природокористування Подільського державного аграрно-технічного університету.
  • З 1 вересня 2021 року до теперішнього часу працює на посаді асистента кафедри екології і загальнобіологічних дисциплін факультету агротехнологій і природокористування Подільського державного аграрно-технічного університету.
  • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті

1. О.В. Овчарук, О.В. Овчарук, В. Акуленко. Урожайність та якість зерна сортів квасолі в умовах Лісостепу Західного. Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН», Вип. 1. - 2016 р., ст.. 58-65.

2. О.В. Овчарук, О.В. Овчарук, Ю.В. Околодько. Результаты исследований сортов фасоли обыкновенной и влияния направления проведения посева в условиях Лесостепи Украины. Научно-производственный журнал «Зернобобовые и крупяные культуры» №2 (22), 2017 г., стр 29-36.

3. О.В. Овчарук, О. В. Овчарук, А.В. Степась. Обгрунтування строків сівби, глибини загортання насіння для управління продуційним процесом та врожайністю сортів квасолі в умовах Правобережного лісостепу України. / Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Том 1. Номер 26. 2017 р., ст. 102-109.

4. Т.В. Коваль, О.В. Овчарук. Формування загальнопредметних компетентностей при вивченні курсу біохімії студентами природничих спеціальностей / Професійно-прикладні дидактики. Міжнародний науковий збірник. Випуск 5. Кам'янець-Подільський, 2018. С. 58-63.

5. О.В. Овчарук, Т.Д. Гуцол, О.С. Чинчик. Эколого-биологические особенности сортов фасоли обыкновенной от влияния сроков сева и разной глубины заделки семян в условиях западной лесостепи Украины/Фундаментальные основы управления продукционным процессом для повышения экономической и энергетической эффективности АПК, 2019 г., стр. 96-106.

6. Tetyana Kozina, Olena Ovcharuk, Ivan Trach, Viktoriya Levytska, Oleg Ovcharuk, Taras Hutsol, Krzysztof Mudryk, Marcin Jewiarz, Marek Wrobel, Krzysztof Dziedzic. Spread Mustard and Prospects for Biofuels. //Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. Р. 791-799, 2018.

DOI: 10.1007/978-3-319-72371-6_77

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-72371-6_77 (Web of Science)

7. Oleh Ovcharuk, Taras Hutsol, Olena Ovcharuk, Vadym Rudskyi, Krzysztof Mudryk, Marcin Jewiarz, Marek Wróbel, Jakub Styks. Prospects of Use of Nutrient Remains of Corn Plants on Biofuels and Production Technology of Pellets // Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. Р. 293-300, 2020. DOI: 10.1007/978-3-030-13888-2_29

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-13888-2_29 (Web of Science)

8. T.O.Padalko, M.I.Bakhmat, O.V. Ovcharyk, O.P.Horodyska. Quality of raw material from chamomile inflorescences depending on technological factors // Ukrainian Journal of Ecology, 2021. – Vol. 11(1). – P. 234-240.

ISSN: 2520-2138 DOI: 10.15421/2021_35

URL: https://www.ujecologycom/snpress.html (Web of Science)

Патенти

1. О.В. Овчарук, О.В.Овчарук, А.В.Степась, В.В.Акуленко, Ю.В.Околодько. Спосіб боротьби з бур'янами на посівах квасолі / Патент України на корисну модель №106600 від 25. 04 2016 р. // Висновок про видачу деклараційного патенту на корисну модель № 4342/ЗУ/16 від 09.03.2016. Україна.реєстр. № u 201511987.

2. О.В. Овчарук, О.В.Овчарук, А.В.Степась, В.В.Акуленко, Ю.В.Околодько. Спосіб сумісного вирощування квасолі / Патент України на корисну модель №106601 від 25. 04 2016 р. // Висновок про видачу деклараційного патенту на корисну модель №4325/ЗУ/16 від 09.03.2016. Україна. реєстр. № u 2015 11990.

3. О.В. Овчарук, О.В.Овчарук, А.В.Степась, Ю.В.Околодько, О.С.Чинчик. Машина для збирання квасолі / Патент України на корисну модель № 106599 від 25. 04 2016 р.

Навчальні посібники

1. Коваль Т.В. Біохімія тварин / Т.В.Коваль, О.В.Овчарук. – Кам'янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2016. – 440 с.

2. Коваль Т.В. Загальна біологія: навчальний посібник / Т.В.Коваль, О.В.Овчарук. – м. Кам'янець-Подільський, ПП Мошак М.І., 2017. – 192 с.

3. Овчарук О.В. Хімічний аналіз в сільському господарстві: навчальний посібник / О.В. Овчарук, О.В. Овчарук, Л.Й. Роговик, Т.В. Коваль. – Кам'янець-Подільський, 2018. – 505 с.

4. Роговик Л.Й. Аналітичне оцінювання компонентів біосфери: лабораторний практикум / Л.Й. Роговик, Т.В.Коваль, Р.С. Ямборак, О.В.Овчарук, Г.І. Прохацька ‒ Кам'янець-Подільський, 2017. ‒100 с.

5. Коваль Т.В. «Біохімія тварин з основами фізичної та колоїдної хімії»: лабораторний практикум / Т.В.Коваль, О.В.Овчарук. – м. Кам'янець-Подільський, ПП Мошак М.І., 2017. – 120 с.

6. Овчарук О.В. Методи аналізу в агрономії та агроекології: навчальний посібник / Овчарук О.В., Овчарук В.І., Овчарук О.В., Хоміна В.Я., Мостіпан М.І., Кулик Г.А. / за ред. професора  В.І. Овчарука. – Кам'янець-Подільський, Харків: Мачулин, 2019 – 364 с.

7. Роговик Л.Й., Коваль Т.В., Овчарук О.В. Основи біоорганічної хімії: навчальний посібник / Л.Й. Роговик, Т.В. Коваль, О.В. Овчарук. - м. Кам'янець-Подільський, ПП Мошак М.І., 2018. – 212 с.

8. Коваль Т.В., Овчарук О.В. Ботаніка: навчальний посібник / Т.В. Коваль, О.В. Овчарук. - м. Кам'янець-Подільський, Віта Друк, 2020. – 477 с.

9. Коваль Т.В., Овчарук О.В. Ботаніка. Лабораторний практикум / Т.В. Коваль, О.В. Овчарук. - м. Кам'янець-Подільський, «Копі-Центр», 2021. – 308  с.

Методичні рекомендації

1. Коваль Т.В., Овчарук О.В. Робочий зошит з дисципліни «Біохімія тварин з основами фізичної та колоїдної хімії» для студентів напряму підготовки 6.110101 «Ветеринарна медицина» / Т.В. Коваль, О.В. Овчарук. - м. Кам'янець-Подільський, «Копі-Центр», 2016. – 60  с.

2. Коваль Т.В., Овчарук О.В. Завдання для самостійної роботи з дисципліни «Біохімія тварин з основами фізичної та колоїдної хімії» для студентів напряму підготовки 6.110101 «Ветеринарна медицина» / Т.В. Коваль, О.В. Овчарук. - м. Кам'янець-Подільський, «Копі-Центр», 2016. – 24  с.

3. Овчарук О.В., Коваль Т.В. Робочий зошит «Біологічна , фізична та колоїдна хімія» для студентів напряму підготовки «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / О.В. Овчарук, Т.В. Коваль. - м. Кам'янець-Подільський, «Копі-Центр», 2016. – 87  с.

4. Овчарук О.В., Коваль Т.В. Завдання для самостійної роботи з дисципліни «Біологічна , фізична та колоїдна хімія» для студентів напряму підготовки «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / О.В. Овчарук, Т.В. Коваль. - м. Кам'янець-Подільський, «Копі-Центр», 2016. – 62  с.

5. Овчарук О.В., Коваль Т.В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Біологічна , фізична та колоїдна хімія» для студентів напряму підготовки «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / О.В. Овчарук, Т.В. Коваль. - м. Кам'янець-Подільський, «Копі-Центр», 2016. – 48  с.

6. Овчарук О.В., Коваль Т.В., Збірник тестових завдань з дисципліни «Біологічна , фізична та колоїдна хімія» для студентів напряму підготовки «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / О.В. Овчарук, Т.В. Коваль. - м. Кам'янець-Подільський, «Копі-Центр», 2016. – 54  с.

7. Овчарук О.В., Коваль Т.В. Збірник завдань для виконання комплексної контрольної роботи з дисципліни «Біологічна, фізична та колоїдна хімія» для студентів напряму підготовки «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / О.В. Овчарук, Т.В. Коваль. - м. Кам'янець-Подільський, «Копі-Центр», 2016. – 36  с.

8. Овчарук О.В., Коваль Т.В. Ботаніка. Робочий зошит для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія» / О.В. Овчарук, Т.В. Коваль. Кам'янець-Подільський, «Копі-Центр», 2020. – 184 с.

9. Роговик Л.Й., Недільська У.І., Овчарук О.В., Падалко Т.О. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Агрохімія» / Л.Й. Роговик, У.І. Недільська, О.В. Овчарук, Т.О. Падалко. м. Кам'янець-Подільський, Віта Друк, 2020. – 64 с.

10. Овчарук О.В. Курс лекцій з дисципліни «Ботаніка» для здобувачів вищої освіти спеціальностей 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 203 «Садівництво і виноградарство», 206 «Садово-паркове господарство» / О.В. Овчарук. м. Кам'янець-Подільський, «Копі-Центр», 2021. – 316 с.