1418

Недільська Уляна Іванівна

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент

: (067) 592 83 72
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-7427-0087
Scholar
Publons

Місце і дата народження:
13 липня 1976 року в селі Висічка, Борщівського району, Тернопільського області.


Освіта:
Вища. У 2001 році закінчила Подільську державну аграрно-технічну академію за спеціальністю «Агрономія» та здобула кваліфікацію вченого агронома.

Кандидатську дисертацію на тему: «Інтрогресія факторів стійкості проти сухої фузаріозної гнилі диких, культурних видів у вихідний матеріал картоплі» захистила у 2006 році.

Вчене звання доцента присвоєно у 2007 році.


Напрям наукового дослідження:
«Агроекологічне обґрунтування та розробка адаптивних технологій вирощування біоенергетичних культур».


Викладає навчальні дисципліни:
«Вступ до фаху», «Агроекологія», «Фізіологія», «Агрометерологія», «Екологія агроландшафтів», «Ландшафтна екологія».


Діяльність:

 • З 2002 по 2005 рік навчання в аспірантурі Інституту картоплярства з відривом від виробництва;
 • З березня 2005 року наукового співробітника лабораторії вихідного матеріалу;
 • З квітня 2007 року старший науковий співробітник лабораторії вихідного матеріалу;
 • З вересня 2007 року в.о. доцента кафедри селекції, насінництва та генетики сільськогосподарських культур до проведення конкурсу;
 • З квітня 2008 року обрана на посаду доцента кафедри селекції, насінництва і генетики сільськогосподарських культур;
 • З вересня 2010 року переведена на посаду доцента кафедри селекції, насінництва і загальнобіологічних дисциплін;
 • З липня 2013 року доцент кафедри селекції, насінництва і загальнобіологічних дисциплін;
 • З травня 2015 року доцент кафедри рослинництва, селекції та насінництва;
 • З вересня 2015 року доцент кафедри агрохімії, хімічних і загальнобіологічних дисциплін.
 • З вересня 2021 року завідувач кафедри екології і загальнобіологічних дисциплін по теперішній час.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті

1. Ivanyshyn, V., Khomina, V., Klymyshena, R., Hryhoriev, V., Ovcaruk, O., Hutsol, T., Mudryk, K., Jewiatz, M., Wrobel, M., Dziedzic, K. Prospect of Growing Miscanthus as Aiternative Source of Biofuel Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation: ICORES 2017, 2018. 801-812. DOI 10.1007/ 978-3-319-72371-6_78. Web of science

2. Мендерецький В.В., Недільська У.І. Безпека праці при використанні інформаційно-телекомунікаційних технологій навчання. Збірник наукових праць КПНУ імені І. Огієнка. – Камʼянець-Подільський: КПНУ імені І. Огієнка, 2017. Вип. 23. - С. 200-204.

3. Мендерецький В.В., Недільська У.І. Перспективи використання інформаційно-телекомунікаційних технологій як засобу STEM-інтеграції в системі підготовки майбутнього спеціаліста.  Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка. Кам'янець-Подільський: К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2018. – Вип.  24. – С. 22-27.

4. Atamanchuk P.S., Bilyk R.M., Menderetsky V.V., Nedilska U., Panchuk O.P.  Competence aspects of formation future specialist Austria-science: Innsbruck, Austria. – VOL 18, No 22, - 2018. - P. 55-70.

5. Nedilska U. Reculiarities of development and productivity formation of miscanthus depending on elements of growing technology under conditions of western forest-steppe. Modern world tendencies in the development of science. Volume 1. Monograph. London 2019. - P. 37-49

6. Nedilska U. Features of biological phenomena in the life of potatoes. Wissenschaft für den modernen menschen: medizin, chemie, landwirtschaft, geographie, architektur. Book 1. Part 2 / [team of authors: Avrunin O.G., Denga O.V., Hbur Z.V., Malenko S.A., Ovcharuk V.A., Polenova G.T. and etc.]. – Monograph Karlsruhe: NetAkhatAV, 2020 – 192 p. - P. 93-99. DOI: 10.30888/978-3-9821783-1-8.2020-01-02.

7. Недільська У.І. Ріст, розвиток і продуктивність міскантусу гігантського Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Випуск 31. Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. С. 15-22. https://doi.org/10.37406/2706-9052-2019-2-2

8. Недільська У.І. Продуктивність садивного матеріалу міскантусу залежно від агротехнічних заходів. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2021. - Вип. 75. С. 73-76.

9. Nedilska U. Physiological kole of koot nutcition of plant. Norwegian journal of development of the international Science №60 2021. Vol. 2. P. 28-30.

10. Недільська У.І. Ріст, розвиток і урожайність проса прутоподібного «світчграсу». Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки  Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 118. м. С. 132-137.

 

Монографії

1. Недільська У.І. Інтрогресія факторів стійкості проти сухої фузаріозної гнилі диких, культурних видів у вихідний матеріал картоплі: Монографія. – Камянець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2011. – 224 с.

2. Недільська У.І. Морфофізіологічні особливості резистентності та агрономічних ознак Solanum tuberosum. Наука ХХІ ст.: виклики та перспективи: колективна монографія в 2-х томах за заг. ред. В.В. Іванишина. - Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2021. Т. 2. Природничі науки. С. 138-148.

 Методичні рекомендації

1. Недільська У.І. Методичні вказівки та робочий зошит для виконання лабораторних занять та   самостійної роботи  з дисципліни «Загальна фізіологія» Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний, 2017. – 68 с.

2. Недільська У.І., Гойсюк С.О. Методичні рекомендації для  самостійної роботи «Фізіологія росту та розвитку кукурудзи» Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2017. – 38 с.

3. Недільська У.І., Методичні вказівки для  виконання лабораторних занять з дисципліни «Світові агротехнології» Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2017. – 70 с.

4. Недільська У.І. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни  «Фізіологія рослин» студентам заочної форми навчання «Агрономія» Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2018. – 36 с.

5. Недільська У.І. Методичні рекомендації «Особливості вирощування картоплі в умовах Лісостепу західного» Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2018. – 43 с.

6. Недільська У.І. Чинчик О.С. Методичні рекомендації самостійної роботи з дисципліни «Фізіологія рослин» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія» Кам'янець-Подільський:  – Подільський державний аграрно-технічний університет, 2019. – 52 с.

7. Недільська У.І. Практикум з дисципліни «Фізіологія» Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2020. – 147 с.

8. Роговик Л.Й., Коваль Т.В., Ямборак Р.С., Пустова З.В. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Агрохімія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія» Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний, 2020. -  60 с.

9. Роговик Л.Й., Овчарук О.В., Падалко Т.О. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Агрохімія» для здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти 201 «Агрономія» Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний, 2020. - 80 с.