1615

Мушеник Ірина Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

: 098 975 92 85
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-4379-7358
Scholar
Publons
Scopus

Місце і дата народження:
17 квітня 1981 року в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області.


Освіта:
Повна вища. В 2002 році закінчила Подільську державну аграрно-технічну академію (сьогодні Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «Менеджмент».

Кандидатську дисертацію на тему: "Моделі та методи оптимальної структури та розмірів виробництва сільськогосподарських підприємств" захистила у 2007 році.

Вчене звання доцента присвоєно у 2011 році.

Напрями наукового дослідження:
: «Інформаційні технології в управлінні».


Викладає навчальні дисципліни:
«Інформаційні системи», «Компꞌютерне моделювання складних економічних систем».


Діяльність:

 • В 2002 році за цільовим направленням, поступила до аспірантури за спеціальністю «математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» в Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника яку закінчила у 2006 році.
 • 15 січня 2006 року прийнята на посаду асистента кафедри інформаційних технологій ПДАТУ.
 • У 2008 році наказом ректора Подільського державного аграрно- технічного університету переведена на посаду в.о. доцента кафедри інформаційних технологій.
 • У 2011 році наказом ректора Подільського державного аграрно- технічного університету переведена на посаду доцента кафедри інформаційних технологій.
 • З вересня 2019 року по серпень 2021 року – доцент кафедри математичних дисциплін, інформатики і моделювання Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2021 року– доцент кафедри математики, інформатики та академічного письма Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті

 1. Мушеник І.М. Комплекс моделей виробничого потенціалу сільськогосподарського підприємства. Вісник  Тернопільської академії народного господарства 2002. № 11-12. С.109-113.
 2. Мушеник І.М. Моделювання оптимізації розвитку сільськогосподарських підприємств. Моделювання регіональної економіки 2003 - №1-2. С.82-90.
 3. Мушеник І.М. Структуризація комплексу оптимізаційних моделей розвитку сільськогосподарського підприємства. Моделювання регіональної економіки. 2004 №. 3. С.136-143
 4. Мушеник І.М. Анализ показателей эффективности производства сельскохозяйственных предприятий. Бізнес-информ. 2006. № 4. С. 26-29.
 5. Мушеник І.М. Функціональні моделі формування оптимальної структури виробнитва. Держава та регіони: Науково- виробничий журнал. 2006. - №4. – С. 28 - 31
 6. Мушеник І.М.  Моделі аналізу стану та стійкості економічних систем. Збірник  наукових  праць ПДАТУ, 2005. №13. С. 61-66
 7. Мушеник І.М. Моделювання стратегій  реалізації збутової політики на ринку сільськогосподарської  продукції. Збірник наук. Праць Моделювання регіональної економіки. Івано- Франківськ  2006. № 61/84. - С. 200-204.
 8. Мушеник І.М. Методи управління ризиками в аграрному секторі. Збірник наукових праць (інститу бізнесу і фінансів) Випуск 16. Том 2. Подільський державний аграрно-технічний університет., Кам'янець Подільський -  2008р. – С. – 128 – 130.
 9. Мушеник І.М. Моделі прийняття рішень в умовах ризику. Збірник наукових праць Подільского державного аграрно-технічного університету Випуск 17. Кам'янець Подільський – 2009. - С. – 164 – 168.
 10. Мушеник І.М. Тренінговий метод формування управлінської компетентності у фахівців-аграрників. Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: Зб. наук. праць. – Кам'янець-Подільський, 2011. – С. 317–320.
 11. Мушеник І.М. Моделювання збутової політики на ринку сільськогосподарської продукції. Моделювання регіональної економіки. Івано- Франківськ , 2010 № 1 – с.123-127.
 12. Мушеник І.М.  Прийняття  управлінських рішень та інформаційні технології: системний підхід. Моделювання регіональної економіки.  Івано- Франківськ , 2010 №4 – с. 206-210.
 13. Мушеник І.М. Моделі аналізу стану та стійкості економічних систем. Вісник  Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля  № 10 (152) Ч.2.,2010. -  С. 346- 351.
 14. Мушеник І.М. Інтегрована методика викладання навчальної дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті». Проблеми підготовки фахівців –аграріїв в навчальних закладах вищої та професійної освіти. Зб. наук. праць ПДАТУ  - 2010–С. 205-207.
 15. Мушеник І.М. Прийняття управлінських рішень з використанням інформаційних технологій. Збірник наукових праць / За редакцією доктора с.-г. наук, професора, академіка АН ВО України, заслуженого діяча науки і техніки України, ректора Подільського державного аграрно-технічного університету М.І. Бахмата. – Кам'янець-Подільський. ТОВ «Друк-Сервіс», 2012. – випуск 20. Том 2. 40 років Навчально-науковому інституту бізнесу і фінансів. – 2012. – С. 536-539.
 16. Мушеник І.М. Моделі оптимізації господарської діяльності підприємств аграрного сектору. Моделювання регіональної економіки. Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Плай, 2013. – №1 (21). – С. 39-46.
 17. Мушеник І.М. Імітаційне моделювання фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств. Інституціональний вектор економічного розвитку. Збірник наукових праць МІДУ «КПУ». – Вип. 1. – Мелітополь: Вид-во КПУ, 2013. – С.71-78.
 18. Мушеник І.М.  Оптимізація структури і розмірів виробництва сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць / За редакцією доктора с.-г. наук, професора, академіка АН ВО України, заслуженого діяча науки і техніки України, ректора Подільського державного аграрно-технічного університету М.І. Бахмата. – Кам'янець-Подільський, ПП Зволейко, 2013. – випуск 21. С -94-102.
 19. Мушеник І.М. Оптимізація виробничої структури високотоварних сільськогосподарських підприємств. Інноваційна економіка.  Тернопіль: СМП «Тайм».  2013. № 6 (44). С – 145-150.
 20. Мушеник І.М. Переваги реалізації концепції управління ресурсами підприємства CSRP // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. (Кам'янець-Подільський). – Тернопіль: Крок, 2013. – С. 160–162.
 21. Мушеник І.М. Особливості інформаційно-консультаційного забезпечення управління стійкістю аграрних підприємств. Збірник наукових праць / За редакцією доктора с.-г. наук, професора, академіка АН ВО України, заслуженого діяча науки і техніки України, ректора Подільського державного аграрно-технічного університету М.І. Бахмата. – Кам'янець-Подільський, ПП Зволейко, 2014. – Випуск 22. С -209-212.
 22. Мушеник І.М.СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ВНУТРІШНЬОМУ ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ . Збірник наукових праць / За редакцією доктора с.-г. наук, професора, академіка АН ВО України, заслуженого діяча науки і техніки України, ректора Подільського державного аграрно-технічного університету М.І. Бахмата. – Кам'янець-Подільський, ПП Зволейко, 2014. – Випуск 22. С -182-187.
 23. Мушеник І.М. Фактори формування виробничої структури і розмірів сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць / За редакцією доктора с.-г. наук, професора, академіка АН ВО України, заслуженого діяча науки і техніки України, ректора Подільського державного аграрно-технічного університету М.І. Бахмата. – Кам'янець-Подільський, ПП Зволейко, 2014. – Випуск 22(2). С -148-151.
 24. Мушеник І.М.  Автоматизація обліку заробітної плати засобами інформаційних технологій.Збірник наукових праць / За редакцією доктора с.-г. наук, професора, академіка АН ВО України, заслуженого діяча науки і техніки України, ректора Подільського державного аграрно-технічного університету М.І. Бахмата. – Кам'янець-Подільський, ПП Зволейко, 2014. – Випуск 23. С -127-133.
 25. Мушеник І.М. Структурно-сутнісна характеристика інноваційно-активного підприємства. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету.  2015.  № 10.  С. 64 – 67.
 26. Мушеник І.М. Формування та використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць Херсонського державного університету.  2015.  № 11.  С. 80 – 87.
 27. Мушеник І.М. Автоматизація обліку заробітної плати засобами інформаційних технологій. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету Кам'янець-Подільський. 2015. С. 78 – 81.
 28. Мушеник І.М. Управління маркетингом на основі CRM-технологій. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Спецвипуск 2015 року. Полтава. 2015. С. 82-88.
 29. Мушеник І.М. Інноваційні системи: структура, функції та характеристики. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної  інтеграції.Херсон. нац. техніч. ун-т. 2016. № 23(12). С. 101-106.
 30. Мушеник, І. М. Сутність та структура регіональних інноваційних систем. Український журнал прикладної економіки. 2016.  Том 1.  № 5.  С. 60-69.  ISSN 2415-8453
 31. Мушеник І.М. Формування  концепції регіональних інноваційних систем під впливом економічних теорій. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2017. №  18. С. 219-225.
 32. Мушеник І.М.  Взаємозв'язки економічної та науково-дослідної підсистем регіональних інноваційних систем. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні думки №5 2017. С 162-166.
 33. Мушеник І. М. Закордонний досвід формування регіональних інноваційних систем (на прикладі Австрії). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія  «економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НУ«ОА», червень 2017. № 5(33). С. 72–77.
 34. Мушеник І.М. Проблеми інноваційного розвитку агропромислового комплексу України. Інноваційна економіка.  2018. № 3-4. С. 23-28.
 35. Мушеник І.М. Семантика категорії «Регіональна інноваційна система». Моделювання регіональної економіки. 2017.– № 8.  С. 102-107.
 36. Mushenyk I.,  HavryliukV. PROBLEMS AND PROSPECTS OF INSURANCE DEVELOPMENT IN AGRICULTURE.   Theoretical and scientific approaches to the problems of modern economy.  Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. Pp. 218-224. ISBN - 978-1-64871-915-8   DOI -  10.46299/isg.2020.MONO.ECON.
 37. Mushenyk I., Semenyshyna I.  INVESTMENT-INNOVATIVE FEATURES OF SMALL ENTERPRISES.   Theoretical and scientific approaches to the problems of modern economy:. Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. Pp. 88-93 ISBN - 978-1-64871-915-8   DOI -  10.46299/isg.2020.MONO.ECON.I
 38. Мушеник І.М.Удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання рівня життя сільського населення в умовах децентралізації. Modern Economics.  2020.  № 23.  С. 220- 226.
 39. Мушеник І.М. Теоретичні засади впровадження та використання сучасних технологій інтелектуального аналізу даних в економіці. Modern Economics.  2021. № 25. С. 27-32.
 40. Мушеник, І. М. Стратегія розвитку і формування інноваційно-інвестиційної системи  регіону. Економіка та суспільство. 2021.  № 25.   С. 52-58.  DOI:10.32782/2524-0072/2021-25-29.
 41. Мушеник І.М. Формування стратегії розвитку підприємства з використанням інструментарію контролінгу в сучасних господарських  умовах. Електронний   науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку».  2021.  № 52.
 42. Мушеник І.М. Стратегічні пріоритети та завдання щодо інвестиційного забезпечення розвитку регіонів України. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2021.-  № 34.
 43. Mushenyk Iryna, Semenyshyna Iryna. Methodological aspects of financial status assessment as a basis for effective management of agricultural enterprise. Approved by the Editorial Board for publication in the journal: "Modern engineering and innovative technologies", Germany, issue №16. April, 2021. p. 44-50.
 44. Мушеник І.М. Оптимізація структури і розмірів виробництва сільськогосподарських підприємств: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції « Корпоративне управління в Україні: менеджмент, фінанси, аудит». (Рівне, 4-5 травня 2006р., Національний університет водного господарства та природокористування), Рівне: НУВГП -2006. – С. 274 – 279.
 45. Мушеник І.М. Методологічні аспекти формування оптимальної структури і розмірів виробництва підприємств: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції « Корпоративне управління в Україні: менеджмент, фінанси, аудит». (Рівне, 4-5 травня 2006р., Національний університет водного господарства та природокористування), Рівне: НУВГП -2006. – С. 274 – 279.
 46. Мушеник І.М. Аналіз і прогнозування розвитку сільськогосподарських підприємств:  Матеріали V Міжнародної науково – теоретичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених « Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть». (Тернопіль, 17 квітня  2007 р.), Тернопіль – 2007. – С. – 250 – 255.
 47. Мушеник І.М. Інтегрована методика викладання навчальної дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті»: Матеріали науково-методичної конференції « Проблеми підготовки фахівців-аграріїв в навчальних закладах вищої та професійної освіти». Збірник наукових праць. Кам'янець Подільський – 2010. – С. 205 – 207.
 48. Мушеник І.М. Перспективи застосування формату електронних документів PDF: Наукові орієнтири розвитку України в умовах євроінтеграції: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, проведеної на базі Подільського державного аграрно-технічного університету, ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», м. Хмельницький, 12–13 грудня 2013 р. – Тернопіль: Крок, 2013. – С. 180–183.
 49. Мушеник І.М. Особливості стимулювання інноваційної діяльності: Стратегія і тактика вітчизняної науки в побудові інформаційного суспільства: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, проведеної на базі ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», м. Хмельницький, 17–18 жовтня 2013 р. – Тернопіль: Крок. – С. 67–69.
 50. Мушеник І. М. Особливості стимулювання інноваційної діяльності  / А. В. Печенюк., І.М. Мушеник // Матеріали всеукраїнської науково-практичної  Інтернет- конференції «Стратегія і тактика вітчизняної науки в побудові інформаційного суспільства» – Хмельницький: ХЕУ, ХНУ, 2013. – С. 67 – 69.
 51. Мушеник І.М. Перспективи застосування формату електронних документів ODF / Ю.А. Пастух,  А. В. Печенюк, І.М. Мушеник // Матеріали всеукраїнської науково-практичної  інтернет- конференції «Наукові орієнтири розвитку України в умовах євроінтеграції» –Хмельницький: ХЕУ, ПДАТУ 2013. – С. 180 – 183.
 52. Мушеник І.М. Комп'ютерні мережі та телекомунікації в управлінні сучасним підприємством: Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет-конференція 23 травня 2016 року – ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський.
 53. Мушеник І.М. Комп'ютерні науки та сучасні інформаційні технології: Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет-конференція 15 листопада 2016 року – ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський. Аграрна наука та освіта Поділля: Міжнародна науково-практична конференція, Кам`янець-Подільський 14-16 березня 2017 року.
 54. Мушеник І.М. Інноваційні стратегії в економічній системі. / І.М. Мушеник // II  Міжнародна науково-практична інтернет конференція  «Сучасний  рух   науки»,  що  присвячена  головній  місії  Міжнародного  електронного  науково-практичного журналу «WayScience» – прокласти  шлях розвитку сучасної науки від ідеї до результату. (м. Дніпро 28-29 червня  2018 року).
 55. Мушеник І.М. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ  АГРАРНОГО СЕКТОРА. / І.М. Мушеник // XХ Міжнародна інтернет — конференція «ІННОВАЦІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ» (м. Вінниця 25 травня  2018 року). -  С.62-65.
 56. Мушеник І.М. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ / І.М. Мушеник // Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. (31 жовтня 2018 р., м. Кам'янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2018. – с – 146-150.
 57. Мушеник І.М. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ / І.М. Мушеник // Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні : Мат. ІV Всеукраїн. наук.-практ. конф. (22–24 листоп. 2018 р., м. Львів) /  — Львів: Укр. акад. друкарства, 2018. —  с 253-256.
 58. Мушеник І.М. Напрями вдосконалення інвестиційної діяльності підприємств України.// Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні: збірник наукових праць lV всеукраїнської науково- практичної конференції.(31 жовтня 2018р., м. Кам'янець-Подільський). Тернопіль: Крок. 2018.
 59. Мушеник І.М.  Теоретичні засади інвестиційно-інноваційного розвитку  регіону // ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В УКРАЇНІ. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції.(22-24 листопада 2018р., м. Львів). – С 253-256.
 60. Мушеник І.М. ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ.// IV міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» присвячена головній місії Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience» – прокласти шлях розвитку сучасної науки від ідеї до результату.(6-7 грудня 2018 р., м. Дніпро). – С 914-919.
 61. Мушеник І.М. Сучасний стан фінансової рівноваги підприємств АПК// ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇН V-4.Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (16 травня  2019р., м.Ірпінь).
 62. Мушеник І.М. Методика використання комп'ютерного моделювання при підготовці студентів економічних спеціальностей/ І.М. Мушеник, А.П. Громик// III міжнародна науково-методична конференція «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти» 4 жовтня  2019, м. Кам'янець- Подільський. – С. 250-254.
 63. Мушеник І.М. Застосування новітніх інформаційних технологій в навчальному процесі вищих навчальних закладів. ІV International Scientific-practical Conference Modern Transformations in Economics and Management: Conference Proceedings, March 27th, 2020. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. 156 pages. ISBN 978-9934-588-40-2 . – С. 142-146.
 64. Мушеник І.М. Сучасні інформаційні технології обліку та аудиту в управлінні підприємством. «THEORETICAL FOUNDATIONS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE» The XI th International scientific and practical conference (06-07 April 2020) Melbourne, Australia.2020. 518 p. ISBN 978-1-64871-910-3 – С. 328-332.
 65. Мушеник І.М., Семенишина І.В. Переваги використання електронного підручника у підготовці майбутніх фахівців «IMPACT OF MODERNITY ON SCIENCE AND PRACTICE» . The 12 th International scientific and practical conference (13-14 April, 2020). Edmonton, Canada 2020. 678 p. ISBN - 978-1-64871-914-1  – С. 597-601.
 66. Мушеник І.М., Ясінецька І.А. Сучасний стан, проблеми та перспективи застосування геоінформаційних систем в управлінні земельними ресурсами. «ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND PRACTICE». The 14 th International scientific and practical conference  (27-28 April, 2020). Stockholm, Sweden 2020. 673 p. ISBN - 978-1-64871-632-4   – С. 655-659.
 67. Гаврилюк В.М.,   Мушеник  І.М.  Позитивні зрушення та негативні тенденції розвитку лізингу у сільськогосподарській галузі України. Modern science and practice:  Abstracts of xv international scientific and practical conference. (4-5 May, 2020). Varna, Bulgaria.  2020. Pp . 135-138.   ISBN - 978-1-64871-418-4   DOI - 10.46299/2020xv.
 68. Мушеник І.М., Ясінецька І.А. Механізми вдосконалення структури інформаційної системи сільськогосподарського землекористування. «Science and Practice: Implementation to Modern Society»  Proceedings of the 4 th International Scientific and Practical Conference (May 6-8, 2020). Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2020. p.430-435. ISBN 978-0-216-01072-7.
 69. Мушеник І.М., Ясінецька І.А Інформаційні системи і технології в управлінні діяльністю підприємства. Public communication in science: philosophical, cultural, political, economic and IT context: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 1), May 15, 2020. Houston, USA: European Scientific Platform. p.66-68.  ISBN 978-0-208-87341-5 DOI 10.36074/15.05.2020.v1.
 70. Мушеник І.М., Громик А.П. Методика використання комп'ютерного моделювання при підготовці студентів економічних спеціальностей. Матеріали III міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти» 4 жовтня  2019, м. Кам'янець- Подільський. – С. 250-254.
 71. Мушеник І.М., Громик А.П. Викладання природничо-математичних дисциплін із використанням комп'ютерних технологій  студентами інженерних спеціальностей. Матеріали III міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти» 4 жовтня  2019, м. Кам'янець- Подільський. – С. 85-88.
 72. Мушеник І.М.  Інформаційні технології в економіці та бізнесі. IX міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» присвячена головній місії Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience» – прокласти шлях розвитку сучасної науки від ідеї до результату, 2-3 грудня  2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.2. – С. 559-564.
 73. Мушеник І.М. Використання сучасних інформаційних технологій в сільському господарстві. «Становлення нової економіки в сучасних умовах: особливості, напрями та пріоритети»: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 29 лютого 2020 р.). – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2020. – С. 134-139.
 74. Мушеник І.М., Семенишина І.В. Використання інформаційних технологій в управлінні екологічною безпекою. «Менеджмент, фінанси та аудит: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку»: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 14 березня 2020 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2020.  – С. 88-92.
 75. Мушеник І.М. Інноваційний розвиток підприємств аграрної сфери. «Сучасна наука та інтелектуальний капітал у системі факторів трансформації економіки»: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 14 березня 2020 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2020. – 100 с. – С. 62-67.
 76. Мушеник І.М. Сучасний стан та перспективи розвитку електронної комерції в Україні. Сучасні можливості забезпечення розвитку міжнародних відносин та економіко-політичного процесу: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 21 березня 2020 року) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 148 c. ISBN 978-966-992-047-8. – С. 120-124.
 77. Мушеник І.М., Семенишина І.В. Використання технологій компетентнісного підходу при викладанні математичних дисциплін. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав, 2020. ‒ Вип. 59. – С. 73-75.
 78. Мушеник І.М., Гаврилюк В.М. Стан і перспективи використання геоінформаційних технологій. Сучасний рух науки: тези доп. X міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 квітня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.2. (Modern Movement of Science: abstracts of the 10th International Scientific and Practical Internet Conference, April 2-3, 2020. – Dnipro, 2020. – P.2. – 781 p.)– С. 65-70.
 79. Мушеник І.М.  Сучасні реалії і тенденції розвитку інформаційних технологій в освіті. Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (August 26-28, 2020). Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, 2020.  p. 143-147.
 80. Мушеник І.М. Сучасні інноваційні методи викладання у закладах вищої освіти.The IV th International scientific and practical conference «Integration of scientific bases into practice» (October 12-16, 2020). Stockholm, Sweden 2020. p. 297-302.
 81. Мушеник І.М. Інформаційні технології в агропромисловому комплексі.  Scientific  Collection «InterConf», (43):with  the  Proceedings  of  the 2nd International Scientific   and   Practical   Conference «Global and   Regional   Aspects of   Sustainable Development»(February26-28, 2021). Copenhagen, Denmark:Berlitz Forlag, 2021. p. 665-670.
 82. Мушеник І.М. Хмарні інформаційні технології в менеджменті. Мушеник І.М. Хмарні інформаційні технології в менеджменті. Participation in an international scientific and practical conference "Scientific and technological revolution of the XXI century '2021", Germany. April, 2021. p. 268-273.
 83. Мушеник І.М.  Методологічні підходи щодо оцінки розвитку інноваційної діяльності підприємства.  Scientific Collection «InterConf», (58): with the Proceedings of the 3th International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects» (May 21-22, 2021). Rome, Italy: Dana, 2021.  p. 21-25.
 84. Мушеник І.М., Боднар В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА. «Тенденції та перспективи розвитку економіки, підприємництва, торгівлі, біржової діяльності»: зб. тез Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. науковців та здобувачів вищої освіти (Кам'янець-Подільський, 30 листопада 2020 року). – Кам'янець-Подільський, ПДАТУ, 2020. – С. -59-64.
 85. Мушеник І.М., Зайко О. РОЗВИТОК МЕТОДІВ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ І СППР ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ. «Тенденції та перспективи розвитку економіки, підприємництва, торгівлі, біржової діяльності»: зб. тез Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. науковців та здобувачів вищої освіти (Кам'янець-Подільський, 30 листопада 2020 року). – Кам'янець-Подільський, ПДАТУ, 2020. –  С. -156-159.
 86. Мушеник І.М., Ковальський В. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ В УПРАВЛІНІ ПІДПРИЄМСТВОМ. «Тенденції та перспективи розвитку економіки, підприємництва, торгівлі, біржової діяльності»: зб. тез Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. науковців та здобувачів вищої освіти (Кам'янець-Подільський, 30 листопада 2020 року). – Кам'янець-Подільський, ПДАТУ, 2020. – С.- 202-207.
 87. Мушеник І.М., Лісовський М. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА. «Тенденції та перспективи розвитку економіки, підприємництва, торгівлі, біржової діяльності»: зб. тез Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. науковців та здобувачів вищої освіти (Кам'янець-Подільський, 30 листопада 2020 року). – Кам'янець-Подільський, ПДАТУ, 2020. – С.- 261-264.
 88. Мушеник І.М., Спас А. ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ. «Тенденції та перспективи розвитку економіки, підприємництва, торгівлі, біржової діяльності»: зб. тез Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. науковців та здобувачів вищої освіти (Кам'янець-Подільський, 30 листопада 2020 року). – Кам'янець-Подільський, ПДАТУ, 2020. – С. -429-434.
 89. Мушеник І.М., Голиш С. ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ЗАГАЛЬНИХ РІШЕННЬ ЩОДО СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та здобувачів вищої освіти. 4 травня 2021 р. Кам'янець-Подільський, 2021. -  С. 81-84.
 90. Мушеник І.М. РОЛЬ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В ПРОГНОЗУВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ. Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та здобувачів вищої освіти. 4 травня 2021 р. Кам'янецьПодільський, 2021. -  С. 249-251.
 91. Мушеник І.М. Технології дослідницького навчання і проєктивної освіти. Освітній простір XXI ст.: виклики та перспективи : збірник наукових праць Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених і здобувачів вищої освіти (22 квітня 2021р., м. Кам'янець-Подільський). – Кам'янець-Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2021. – С.109-114.
 92. Мушеник І.М. ЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Інноваційний потенціал сучасної науки: збірник наукових праць II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених і здобувачів вищої освіти (21 травня 2021р., м. Кам'янець-Подільський). – Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2021. – С.302-305.
 93. Мушеник І.М., Грималовський Д. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В АПК. Інноваційний потенціал сучасної науки: збірник наукових праць II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених і здобувачів вищої освіти (21 травня 2021р., м. Кам'янець-Подільський). – Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2021. – С.222-225.
 94. Мушеник І.М. Хабібулін Д. ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ. Інноваційний потенціал сучасної науки: збірник наукових праць II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених і здобувачів вищої освіти (21 травня 2021р., м. Кам'янець-Подільський). – Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2021. – С.254-258.

Монографії

Мушеник І.М. Інформаційні аспекти формування сучасних механізмів управління розвитком соціально-економічних систем. Наука XXI ст.: виклики та перспективи. Том 1. Суспільні науки: колективна монографія в 2-х томах / за заг. ред. : В.В. Іванишина. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. – С. 35-46.

Мушеник І.М. Використання геоінформаційних систем і систем дистанційного зондування для потреб земельного кадастру, землеустрою та управління земельними ресурсами /  І.А. Ясінецька, І.М. Мушеник // Наука XXI ст.: виклики та перспективи. Том 2. Природничі науки: колективна монографія в 2-х томах / за заг. ред. : В.В. Іванишина. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021.– С. 55-67.

Semenyshyna Iryna, Mushenyk Iryna. Introduction of an electronic textbook into the educational environment. Modern education, training and upbringing: collective monograph / Abdullayev A.,Rebar I., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021.р. 178-188.  Available at :

DOI - 10.46299/ISG.2021.MONO.PED.I

Навчальні посібники

Практикум з інформатики та комп'ютерної техніки. [Текст] : навч. посіб. / Благун І.С., Боднар Д.І., Дмитришин М.І., Мушеник І.М. Солтисік О.О. - Тернопіль навчальна книга – Богдан, 2010 р. 182с. Гриф Мін. Освіти і науки України.

Методичні рекомендації

 1. Мушеник І.М. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Системи технологій». Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2009.С 46.
 2. Мушеник І.М. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Системи технологій». Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2009.С 65.
 3. Мушеник І.М. Методичні вказівки для проведення лабораторно- практичних занять з навчальної дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті». Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2009.С  66.
 4. Мушеник І.М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті. Курс лекцій.  Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2010. С 246.
 5. Мушеник І.М. Збірник ситуаційних вправ та ділових ігор з навчальної дисципліни: «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті». Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2011.с 104.
 6. Мушеник І.М. Тестові завдання діагностики якості знань студентів з навчальних дисциплін: « Інформаційні технології» «Інформаційні технології у фаховій діяльності» спеціальностей 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» 7.09010101 «Агрономія» 8.09010101 «Агрономія»// Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2013, 42c.
 7. Мушеник І.М. Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних занять  з навчальної дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті»  для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 7.050106«Облік і аудит».// Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2013.
 8. Мушеник І.М. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з навчальної дисципліни: « Інформатика та системологія» для студентів за напрямом підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". // Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2013.
 9. Мушеник І.М. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з навчальної дисципліни: Методичні вказівки для проведення навчальної практики з навчальних дисциплін: « Інформаційні системи і технології» «Комп'ютери та комп'ютерні технології»// Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2013.
 10. Мушеник  І. М. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з наочним використанням програмного продукту Arc View Gis 3.2 з навчальних дисциплін: «Геоінформаційні системи» та «Автоматизація виробничих процесів у землевпорядкуванні»  для студентів спеціальностей 8.10010203 «Механізація сільського господарства» та 7.08010103 «Землеустрій та кадастр» / І. А. Кінаш, І.М. Мушеник // – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2014. – 36с.
 11. Мушеник  І.М. Методичні вказівки  для виконання лабораторних робіт з навчальних дисциплін «Інформаційні технології» та «Інформаційні технології у фаховій діяльності» для студентів спеціальностей 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»; 7.09010101 «Агрономія»; 8.09010101 «Агрономія» / І. А. Кінаш, І.М. Мушеник // – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2014. – 40с.
 1. Мушеник І.М. Курс лекцій з навчальної дисципліни: «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті»  // – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ,  2015. – 204с.
 2. Мушеник І.М. Курс лекцій з навчальної дисципліни: «Інформаційні системи і технології» // – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ,  2015. – 90 с.
 3. Мушеник  І.М. Методичні вказівки та завдання для проведення навчальної практики з дисциплін «Інформатика» та «Інформаційні системи та технології» для підготовки студентів 1 курсу напрямів підготовки: 6.030509 – «Облік і аудит», 6.030508 – «Фінанси і кредит», 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030601 – «Менеджмент» / І. А. Кінаш, І.М. Мушеник // – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2015. – 48с.
 4. Мушеник  І.М. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з навчальних дисциплін: «Інформатика та системологія» та «Інформатика». Текстовий редактор Word для студентів напрямів підготовки:
 5. 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо- користування» та 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» / Т.В. Марусей.,  І.М. Мушеник // – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2015. – 48с.
 6. Мушеник  І.М. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з навчальних дисциплін: «Інформатика та системологія» та «Інформатика». База даних Access для студентів напрямів підготовки: 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо- користування» та 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство»./ Т.В. Марусей.,  І.М. Мушеник // – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2015. – 40с.
 1. Мушеник  І.М. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з навчальних дисциплін: «Інформатика та системологія» та «Інформатика». Електронні таблиці Excel для студентів напрямів підготовки: 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо- користування» та 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство»./ Т.В. Марусей.,  І.М. Мушеник // – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2015. – 52с.
 2. Мушеник І.М. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни: «Інформатика та програмування» студентами спеціальності: 193 «Геодезія та землеустрій» заочної форми навчання. // Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2017.
 3. Мушеник І.М. Тестові завдання діагностики знань студентів з навчальної дисципліни: «Інформаційні технології», спеціальності: 201 «Агрономія». // Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2017.
 4. Мушеник І.М. Методичні вказівки для проведення  лабораторних занять з навчальної дисципліни: «Геоінформаційні системи». // Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2017.
 5. Мушеник І.М. Курс  лекцій з навчальної дисципліни: «Комп'ютерне моделювання складних економічних систем» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент».// Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2018.
 6. Мушеник І.М. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни «Інформатика» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент».// Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2018.
 7. Мушеник І.М. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни: «Компʹютерне моделювання складних економічних систем»  для студентів  освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент».// Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2018.
 8. Мушеник І.М. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з начальної дисципліни: «Інформатика і системологія» для студентів спеціальності 101 «Екологія». ».// Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2018.
 9. Мушеник І.М. Тестові завдання діагностики якості знань студентів з навчальної дисципліни: «Інформатика та обчислювальна техніка» для студентів спеціальності 201 «Агрономія».// Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2018.
 10. Мушеник І.М. Інформатика та обчислювальна техніка. Методичні рекомендації та завдання щодо виконання контрольної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія» заочної форми навчання // Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2019.
 11. Мушеник І.М. Інформатика. Конспект  лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей: 073 «Менеджмент», 071 «Облік і оподаткування», 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 281 «Публічне управління та адміністрування // Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2019.
 12. Мушеник І.М. Інформаційні технології. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занятть для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» // Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2019.
 13. Мушеник І.М. Інформаційні технології. Тестові завдання діагностики якості знань студентів для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» // Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2019.
 14. Мушеник І.М. Інформатика. Тестові завдання діагностики якості знань студентів для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей: 073 «Менеджмент», 071 «Облік і оподаткування», 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 281 «Публічне управління та адміністрування» // Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2019.
 15. Мушеник І.М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни: «Інформатика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності: 201 «Агрономія» // Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2020. С.68.
 16. Мушеник І.М. Інформаційні технології. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» // Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2020. С.48.
 17. Мушеник І.М., Гаврилюк В.М. Інформаційні технології. Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія»  208 «Агроінженерія» 073 «Менеджмент». Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2020. С.27.
 18. Мушеник І.М., Семенишина І.В. Інформаційні технології. Тестові завдання діагностики якості знань студентів для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування». Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2020. С.45.
 19. Мушеник І.М. Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни: «Інформатика і системологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія» заочної форми навчання. Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2020. С.17.
 20. Мушеник І.М., Бурлаков О.С. Комп'ютерне моделювання складних економічних систем. Конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на базі ОС бакалавр за спеціальністю 073 «Менеджмент». Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2021. С. 84.
 21. Мушеник І.М. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на базі ОС бакалавр за спеціальністю 073 «Менеджмент» Комп'ютерне моделювання складних економічних систем. Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2021. С. 88.
 22. Мушеник І.М., Семенишина І.В. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на базі ОС бакалавр за спеціальністю 073 «Менеджмент» Комп'ютерне моделювання складних економічних систем. Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2021.С. 26.