603

Левицька Вікторія Андріївна

Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук (16.00.11 – паразитологія)
Вчене звання:

: (067) 381 20 12
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-3100-009Х
Scholar
Publons
Scopus
ResearchGate

Місце і дата народження:
28 грудня 1984 року в м. Староконстянтинів Хмельницької області


Освіта:
Вища. У 2008 році закінчила Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобула кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини, а також кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю «Облік і аудит».

Кандидатську дисертацію на тему: «Енцефалітозооноз кролів (епізоотологія та методи діагностики)», (16.00.11 - паразитологія), захистила у 2015 році.

Напрям наукового дослідження:
Інвазійні хвороби тварин, трансмісивні хвороби, молекулярно-генетичні дослідження в галузі паразитології


Викладає навчальні дисципліни:
Паразитологія та інвазійні хвороби тварин. Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині.


Діяльність:

 • З 2006 по 2015 рік – асистент лікаря, а згодом лікар ветеринарної медицини; менеджер ветеринарної аптеки і клініки «Фауна-Сервіс».
 • З 2011 по 2015 рік – аспірант Сумського національного аграрного університету.
 • З вересня 2015 року по теперішній час – асистент кафедри інфекційних та інвазійних хвороб Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 2015 року по 2018 рік – заступник декана факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві Подільського державного аграрно-технічного університету з наукової роботи.
 • З жовтня 2017 року – докторант Сумського національного аграрного університету.
 • З травня 2019 року – Член Європейської наукової ради з паразитозів тварин-компаньйонів (ESCCAP).
 • З січня 2020 року – в.о. проректора з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності Подільського державного аграрно-технічного університету.

Наукові статті:

 1. Березовський А. В., Левицька В. А. Деякі аспекти вивчення епізоотології енцефалозоонозу домашніх кролів в Подільському регіоні. Вісник Сумського Національного аграрного університету: ветеринарна медицина. Суми, 2012. Вип. 7 (31). С. 141–145.
 2. Березовський А. В., Левицька В. А. Енцефалозооноз домашніх кролів. Ветеринарна медицина України. 2012. № 4. С. 26–28.
 3. Левицька В. А., Березовський А. В. Діагностика енцефалозоонозу кролів методом імунноферментного аналізу. Ветеринарна медицина України. 2013. № 4. С. 19–21.
 4. Левицька В. А., Березовський А. В. Етіологія, перебіг та діагностика енцефалозоонозу кролів. Ветеринарна біотехнологія. 2013. Бюл. № 22. С. 315–320.
 5. Левицька В. А. Окремі біохімічні показники крові кролів при енцефалітозоонозі. Науково технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок. Львів, 2014. Вип. 15, № 1. С. 225–228.
 6. Левицкая В. А. Особенности диагностики энцефалозооноза кроликов. Ученые записки УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины». Витебск, 2013. Вып. 2, Т. 48, Ч. 1. С. 90–92.
 7. Levytska V., Mushynskyi A., Hutsol T. Histological changes in kidneys of rabbits affected by spontaneous Encephalitozoonosis. Scientific Achievements in Agricultural engineering, Agronomy and Veterinary Medicine, 2017,. Vol. 1, No. 1, pp. 77-93.
 8. Levytska V., Mushynskyi A., Hutsol T. Detection and diagnosis of Encephalitozoonosis in rabbits under Ukraine-specific conditions. Scientific Achievements in Agricultural engineering, Agronomy and Veterinary Medicine, 2017. Vol. 1, No. 1, pp. 94-107.
 9. Ievstafiieva I.M., Levytska V.A., Terenov D.B. Biogas producrion as a component of green energy generation. Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. Springer, 2018, Vol. V, No 1, pp. 755-764. doi.org/10.1007/978-3-319-72371-6_74
 10. Kozina T., Trach I., Levytska V., Ovcharuk O., Hutsol T., Mudryk K., Jewiarz M., Wrobel M., Dziedzic K. Spread Mustard and Prospects for Biofuels. Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. Springer, 2018, Vol. V, No 1, pp. 791-799. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72371-6_77
 11. Kukhtyn M., Horiuk Y., Yaroshenko T., Laiter-Moskaliuk S., Levytska V., Reshetnyk A. Monitoring the content of nitrates in vegetables and the influence of the pickling technology on the denitrification process. EUREKA: Life Sciences, 2018. Vol. 1, No. 1, pp. 3-10. DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5695.2018.00528
 12. M. Kukhtyn, Y. Horiuk, T. Yaroshenko, S . Laiter - Moskaliuk,  V. Levytska, A. Reshetnyk Effect of lactic acid microorganisms on the content of nitrates in tomato in the process of pickling. Eastern-European journal of Enterprise Technologies.  2018. №1/11, V.91. P. 69−75. DOI: 10.10.15587/1729-4061.2018.120548.
 13. Фотіна А.А., Левицька В.А. Визначення параметрів гострої токсичності Імкар-120. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2019, т. 21, № 93, с. 10-14, DOI: 10.32718/nvlvet9301.
 14. Левицька В. А., Березовський А. В. Фармакологічні дослідження експериментального препарату Імкар-120. Вісник Полтавської державної аграрної академії.  2019. №2. C. 119-125. doi: 10.31210/visnyk2019.02.15

Методична робота:

 1. Методичні вказівки для лабораторних занять з дисципліни «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин». Нематодози тварин. Методичні вказівки для студентів факультету ветеринарної медицини. Подільський державний аграрно-технічний університет; А.Б. Мушинський, С.Б. Просяний, В.А. Левицька, Т.В. Бетлінська. Кам'янець-Подільський, 2015. 30 с.
 2. Методичні рекомендації «Діагностика енцефалітозоонозу кролів». А. В. Березовський, В. А. Левицька: [затверджено Науково-методичною радою Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, протокол № 1 від 19 грудня 2013 року]. Київ, 2014. 26 с.
 3. Левицька В.А., Мушинський А.Б. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Глобальна паразитологія» частина 1 (Трематодози, Цестодози) для здобувачів вищої освіти за ОС «Магістр» факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»/Подільський державний аграрно-технічний університет; – Кам'янець-Подільський, 2019.- 33 с.
 4. Левицька В.А., Мушинський А.Б. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Глобальна паразитологія» частина 2 (Нематодози) для здобувачів вищої освіти за ОС «Магістр» факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»/Подільський державний аграрно-технічний університет; – Кам'янець-Подільський, 2019.- 16 с.

Матеріали конференцій

 1. Левицька В.А., Мушинський А.Б. Кровосисні членистоногі як переносники трансмісивних захворювань тварин. Аграрна наука та освіта Поділля: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конфер. Ч.2. – Тернопіль: Крок, 2018. С. 66-68.
 2. Levytska V., Mushynskyi A. Comparison of the efficiency of classical methods and express method for carbon marking of bovine babesiosis. XIIIth Slovak and czech parasitological days. Parasites in the Heart of Europe 2. Košice, Slovakia, 2018. P. 35.
 3. Левицька В.А., Мушинський А.Б. Моніторинг і діагностика трансмісивних захворювань тварин.  Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. «Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції» (20-21 березня 2019 р). Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. Ч.1. С. 338-339.
 4. Levytska V., Slivinska K., Yakovlev Y., Víchová B., Szewczyk T., Karbowiak G. Detection of selected pathogens in ticks collected from animals and vegetation in the West and North Ukraine. The 21th Internatioal Symposium Parasitic and Allergic arthropods – medical and sanitary significance. Janowiec, June 4-6, 2019. Poland. P. 25-26.
 5. Berezovskyi A., Fotina T., Levytska V., Vichova В., Karbowiak G. Monitoring and Control of Zoonotic Vector-Borne Diseases. Fourth Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium. May 20-24,  2019. Kyiv, Ukraine. P.184