198

Лайтер-Москалюк Світлана Василівна

Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук
Вчене звання:

: 097 475 64 28
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-5662-7636
Scholar
Publons

Місце і дата народження:
30 грудня 1977 року в селі Вартиківці, Кельменецького району Чернівецької області


Освіта:
Вища. У 2001 році закінчила Подільську державну аграрно-технічну академію, за спеціальністю «лікар ветеринарної медицини».

Кандидатську дисертацію на тему: «Санітарно-гігієнічне обґрунтування розробки кислотного мийно-дезінфікуючого засобу для доїльного устаткування та молочного інвентаря» захистила на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.12 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України 6.04. 2017.

Викладає навчальні дисципліни:
«Гігієна тварин», «Ветеринарна токсикологія»


Діяльність:

 • липень-серпень 1997 року працювала фельдшером ветеринарної медицини Ленківської ДЛВМ Кельменецького району Чернівецької області .
 • вересень 2001р. – вересень 2003 р. –  лікар-ординатор кафедри внутрішніх незаразних хвороб і зоогігієни ПДАТА.
 • вересень 2003 р. – лютий 2017 р. – асистент кафедри внутрішніх хвороб та гігієни тварин Подільського державного аграрно-технічного університету
 • з 27 лютого 2017 року асистент кафедри мікробіології, фармакології та гігієни тварин Подільського державного аграрно-технічного університету по теперішній час.

Наукові статті:

 1. Коняхін О.П. Вплив інтенсивності освітлення у поєднанні з УФ-опромінен-ням на гематологічні показники крові, резистентність організму та продуктивність перепілок / О.П. Коняхін, А.О. Решетник, С.В.  Москалюк // Збірник наукових праць ПДАТА. –  Кам'янець-Подільський, 2002. –  С.77-79.
 2. Москалюк С.В. Вплив змінного інфранизько-частотного електромагнітного поля на гематологічні показники і напруженість імунітету курей / С.В.  Москалюк // "Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи". Зб. мат. 3 міжвузівської наук-пр. конф.аспірантів 17-19 березня 2003 р. – Вінниця, 2003. С – 214 – 215.
 3. Москалюк С.В. Вплив змінного імпульсного низькочастотного електромаг-нітного поля на гематологічні показники крові курей. / С.В.  Москалюк, О.П. Коняхін, А.С Памірський // Науковий вісник Львівської нац. академії вет.мед. ім.С.З.Гжицького Том 6 (№2) –  Львів-2004. – С 28-31
 4. Коняхін О.П., Москалюк С.В., Памірський А.С. Вплив змінного імпульсного низькочастотного електомаг-нітного поля на імунобіологічні показники крові курей. / Коняхін О.П., Москалюк С.В., Памірський А.С. // Науковий вісник Львівської нац. академії вет.мед. ім.С.З.Гжицьго, Том 6 (№3), Львів-2004. С.43-45.
 5. Решетник А.О., Лайтер-Москалюк С.В. Оцінка мікроклімату та ефективності системи вентиляції в реконструйованих приміщеннях для свиней при інтенсивній технології виробництва свинини. / Решетник А.О., Лайтер-Москалюк С.В.// Збірник наукових праць ПДАТУ,  Вип.2. 2007. С.73-80
 6. Лайтер-Москалюк С.В., Малишевський І.І. Вплив змінного, інфранизькочастотного  електромагнітного поля на поведінку та продуктивність курей / Лайтер-Москалюк С.В.. Малишевський І.І. // Матеріали ІІІ Всеукр. студ. наук-практ.конф. "Перші наукові кроки" 21-22 квітня 2009 р., С.357
 7. Демчук М.В. Роль електромагнітного випромінювання у життєдіяльності тварин (біологічні, ветеринарно-медичні, екологічні аспекти) /М.В.Демчук, О.П. Коняхін, А.О. Решетник, А.С. Памірський,  С.В. Лайтер-Москалюк // Збірник наукових праць ЛНУВМБТ ім.С.З.Гжицького. – Том 12,  №3 (45).  – Львів, 2010. –  С.180 – 187.
 8. Демчук М.В. Проблеми утилізації гною в сучасному тваринництві / М.В. Демчук, А.О. Решетник, С.В. Лайтер-Москалюк // Збірник наукових праць ЛНУВМБТ ім.С.З.Гжицького. – Том 12,  №3 (45).  – Львів, 2010. –  С.188 – 195.
 9. Коняхін О.П. Вплив омагніченої води на гематологічні показники курей / О.П.Коняхін,           А.О. Решетник, А.С. Памірський, С.В. Лайтер-Москалюк, Н.О. Коняхіна // Збірник наукових праць ЛНУВМБТ ім.С.З.Гжицького. – Том 13,  №2 (48)Ч.1.  – Львів, 2011. –  С.416 – 421.
 10. Коняхін О.П. Вплив неіонізуючого випромінювання на гематологічні та імунологічні показники курей / О.П. Коняхін, А.О. Решетник, С.В. Лайтер-Москалюк, А.С. Памірський, І.О. Чорний // ХДЗВА, «Проблеми зооінженерії та вет. медицини» Зб. наук. праць. – Вип.23,Ч.2., Т.2. – Харків, 2011. – С.610 – 613.
 11. Коняхін О.П. Вплив неіонізуючого випромінювання на біохімічні показники крові та якість тваринницької продукції / О.П. Коняхін, А.О. Решетник, С.В. Лайтер-Москалюк, А.С. Памірський, І.О. Чорний // Науковий вісник Луганського НАУ. – Ветеринарні науки, №37, Луганськ 2012. – С.63-68.
 12. Кухтин М. Д. Ефективна санітарна обробка технологічного обладнання як основа безпечного виробництва / М. Д. Кухтин, Ю. Б. Перкій, О. С. Покотило, С. В. Лайтер-Москалюк // Молочная индустрия. ? 2015. ? № 4. ? С. 24 ? 25.
 13. Коняхін О.П. Роль ветеринарної санітарії у формуванні професійних компетенцій майбутнього фахівця ветеринарної медицини / О.П.Коняхін, А.О. Решетник, С.В. Лайтер-Москалюк // Міжнар.наук.журн.Професійно прикладні дидактики. -  Вип..1.Кам'янець-Подільський, 2016. – С.86 – 93.
 14. Решетник А.О. Стан добробуту  свиней  у промисловому свинарстві /А.О. Решетник, В.В.Смоляк , Лайтер-Москалюк С.В.// Наук. Вісник ЛНУВМБТ імені С.З.Гжицького. –  Том 18, №4 (72)  Львів, 2016. – С.66 – 71.
 15. Лайтер-Москалюк С.В. «Розробка режимів санітарної обробки доїльного устаткування  кислотним засобом ТДС» / С.В. Лайтер-Москалюк , А.О.Решетник, В.В. Горюк, Ю.Б. Перкій  // Збірник наукових праць ЛНУВМБТ ім.С.З.Гжицького. – Том 18,  №1 (65)Ч.1.  – Львів, 2016. –  С.188 – 192.
 16. Лайтер-Москалюк С. В. Оцінка молока сирого за вимогами ДСТУ 3662-97 отриманого в колективних господарствах Тернопільської області / С. В. Лайтер-Москалюк, М. Д. Кухтин, Ю. Б. Перкій, Ю. В. Горюк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Серія: Ветеринарні науки. Сільськогосподарські науки. ? Л.: ФОП Корпан Б. І., 2015. ? Т. 17, № 3(63). ? С. 398 ? 402.
 17. Періг Ж. М. Визначення токсичності нового дезінфікуючого засобу «ТДС» / Ж. М. Періг, О. С. Кісців, А. С. Кабанець, С. В. Лайтер-Москалюк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Серія: Ветеринарні науки. ? Л.: ФОП Корпан Б. І., 2016. ? Т. 18, № 1(65). ? Ч.1 . ? С. 114 ? 119.
 18. Лайтер-Москалюк С. В. Токсикологічні дослідження створеного кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «ТДС» для санітарної обробки доїльного устаткування / С. В. Лайтер-Москалюк // Ветеринарна біотехнологія : бюлетень / Нац. акад. агр. наук, Ін-т вет. медицини [та ін.]. ? К.: ПП «Салон СОФТ», 2016. – № 28. ? С. 133 ? 141.
 19. Лайтер-Москалюк С. В. Розробка режимів санітарної обробки молочного посуду та доїльного обладнання кислотним мийно-дезінфікуючим засобом «ТДС» / С. В. Лайтер-Москалюк // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. пр. / Харк. держ. зоовет. акад. – Х.: РВВ ХДЗВА., 2016. ? Вип. 32, ч. 2 «Ветеринарні науки». ? С. 261 ? 265.
 20. Лайтер-Москалюк С. В. Розробка режимів санітарної обробки доїльного устаткування кислотним засобом «ТДС» / С. В. Лайтер-Москалюк, А. О. Решетник, В. В. Горюк, Ю. Б. Перкій // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Серія: Ветеринарні науки. ? Л.: ФОП Корпан Б. І., 2016. ? Т. 18, № 1(65). ? Ч. 2. ? С. 188 ? 192.
 21. Лайтер-Москалюк С. В. Крестьянские хозяйства Тернопольской области – основные производители молока / С. В. Лайтер-Москалюк, Н. Д. Кухтин, Ю. Б. Перкий // Ученые записки Учреждения образования Витебская государственная  академия ветеринарной медицины: журн. / Витебская гос. акад. вет. мед. ? Витебск: УО «Витебская ордена «Знак Почета» ГАВМ, 2016. ? Т. 52, Вып. 1. ? С. 128 ? 131.
 22. Лайтер-Москалюк С. В. Лабораторні  дослідження  дослідних варіантів  кислотного  мийно-дезінфікуючого  засобу  для  санітарної  обробки  доїльного устаткування / С. В. Лайтер-Москалюк, М. Д. Кухтин, Ю. Б. Перкій // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Ветеринарна медицина : наук. журн. ? Суми: СНАУ, 2016. ? Вип. 6 (38). ? С. 38 ? 42.
 23. Решетник А.О. Чи бувають щасливі свині? / А.О.Решетник, В.В.Смоляк, С.В.Лайтер-Москалюк // Всеукраїнська газета для спеціалістів ветеринарної медицини «Здоров'я тварин і ліки.- №2(182), лютий 2017.-С.16-17.
 24. Аналіз  системи молока незбираного особистих селянських господарств Тернопільської області. /Кухтин М.Д., Перкій Ю.Б., Лайтер-Москалюк С.В., Решетник А.О., Тютюн А.І. // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практична конференція «Агротехнічна наука: історія, проблеми, перспективи» Кам'янець-Подільський ПП Зволейко Д.Г., 2017. – С.168 – 172.

Технічні умови:

 1. Засіб кислотний мийно-дезінфікуючий «ТДС» ТУ У 20.2?39139367?006:2015). / [Ю. Б. Перкій, М. Д. Кухтин, С. В. Лайтер-Москалюк, Ю. В. Горюк, О. Л. Тішин, Ж. М. Періг, Р. В. Хомяк, Л. І. Фляк] – Львів, 2015. – 25 с.

Патенти:

 1. Коняхін О.П., Твердохліб О.В., Білий М.М., Марутін В.М., Решетник А.О., Лайтер-Москалюк С.В., Памірський А.С., Кучерук С.В., Жавжарова А.В. Патент на корисну модель №99180., Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисну моделі «Лабораторія для дослідження впливу магнітного поля на біологічні об'єкти». – Зареєстровано 25.05.2015.
 2. Деклараційний патент на корисну модель № 102836 Україна. МПК: А23С 7/02 (2006.01) В08В 3/08. Спосіб лабораторного визначення ефективної дії кислотних мийних засобів для санітарної обробки технологічного устаткування у молочній промисловості / Кухтин М. Д., Перкій Ю. Б., Горюк Ю. В., Лайтер-Москалюк С. В.; власник Тернопільська дослідна станція ІВМ НААН. ? № u201504028; заявл. 27.04. 2015; опубл. 25.11. 2015. Бюл. № 22

Методична робота:

 1. Маленький І.А., Москалюк С.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з токсикології студентами 3 СП і 4 курсів ФВМ., ФВМ., м.Кам.-Под 2006 р., 15 с
 2. Решетник А.О., Лайтер-Москалюк С.В. Методична розробка для лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів факультету ветеринарної медицини та біотехнологічного факультету на тему; "Фітотоксикози та їх профілактика"., ПДАТУ, ФВМ, м.Кам.-Под, 2006 р., 35 с.
 3. Лайтер-Москалюк С.В.,  Решетник А.О. Контроль якості води». Методична розробка для лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентам спеціальності 6.07080 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. ПДАТУ, ФВМ, м.Кам.-Под, 2009 р., 38 с.
 4. Маленький І.А., Лайтер-Москалюк С.В. Методичні вказівки по виконанню, оформленню та захисту курсової роботи з токсикології студентам спеціальності 6.110101 «Ветеринарна медицина». ПДАТУ, ФВМ, м.Кам.-Под, 2009 р., 14 с.
 5. Коняхін О.П., Решетник А.О., Лайтер-Москалюк С.В. Методична розробка для практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Основи біобезпеки, біоетики та ветеринарної екології» Частина 1. Біобезпека.  – Кам.-Подільський, 2011. – 26с.
 6. Коняхін О.П., Решетник А.О., Лайтер-Москалюк С.В. Методична розробка для прак-тичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Основи біобезпеки, біоетики та ветери-нарної екології» студентам факультету ветеринарної медицини  Напрям підготовки 6.110101 – «ветеринарна медицина» Біобезпека. Частина 2.  – Кам.-Подільський, 2011. – 24 с.
 7. Коняхін О.П., Решетник А.О., Лайтер-Москалюк С.В. Методична розробка для практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Ветеринарна санітарія та гігієна» студентами факультету ветеринарної медицини «Санітарно-гігієнічні вимоги до кормів» напрям підготовки 6.110101 – «ветеринарна медицина» – Кам.-Подільський, 2011. – 20 с.
 8. Коняхін О.П., Решетник А.О., Лайтер-Москалюк С.В. Методичні рекомендації по проведенню навчальної практики з ветеринарної санітарії та гігієни для студентів 1 СТН та 2 курсів факультету ветеринарної медицини з дисципліни «Ветеринарна санітарія та гігієна» напряму підготовки: 110101 «Ветеринарна медицина»  – Кам.-Подільський, 2011. – 11 с.
 9. Коняхін О.П., Решетник А.О., Лайтер-Москалюк С.В. Тестові завдання для контролю знань та вмінь студентів біотехнологічного факультету набутих під час проходження навчальної практики з дисципліни «Гігієна тварин з основами проектування тваринницьких приміщень» для студентів – Кам.-Подільський, 2011. – 10 с.
 10. Коняхін О.П., Решетник А.О., Лайтер-Москалюк С.В. Щоденник–звіт про проходження навчальної практики з ветеринарної санітарії та гігієни. Спеціальність: 6.110101 «Ветеринарна медицина»– Кам.-Подільський, 2012. – 11 с.
 11. Маленький І.А., Лайтер-Москалюк С.В. Контрольні тестові питання з дисципліни «Ветеринарна токсикологія» для студенів напряму підготовки 6.110101 "Ветеринарна медицина"– ПДАТУ, ФВМ,  Кам.-Подільський, 2012. – 24 с.
 12. Маленький І.А., Лайтер-Москалюк С.В. Методичні вказівки для лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни  «Ветеринарна токсикологія» для студентів ОКР «Спеціаліст» спеціальності 7.11010101 «Ветеринарна медицина» – ПДАТУ, ФВМ,  Кам.-Подільський, 2012. – 44 с.
 13. Коняхін О.П., Маленький І.А., Лайтер-Москалюк С.В. Екологічна токсикологія. Методичні рекомендації по самостійному вивченню дисципліни та завдання для контрольної роботи студентам-заочникам спеціальності 6.07080 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».  – ПДАТУ, ФВМ,  Кам.-Подільський, 2012. – 40 с.
 14. Коняхін О.П., Решетник А.О., Лайтер-Москалюк С.В. Методичні рекомендації для лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «ветеринарна токсикологія» на тему «Токсикологія отруйних рослин» для фахівців ОКР "бакалавр" напряму підготовки 6.110101 – ветеринарна медицина.  – ПДАТУ, ФВМ, Кам.-Подільський, 2013. – 36с.
 15. Маленький І.А., Лайтер-Москалюк С.В. Методичні рекомендації для лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни «Ветеринарна токсикологія» для студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.110101 – ветеринарна медицина. – ПДАТУ, ФВМ, Кам.-Подільський, 2013. – 30 с.
 16. Решетник А.О., Лайтер-Москалюк С.В. Методичні рекомендації до виконання програми навчальної практики  для студентів ІІІ курсу за ОКР "бакалавр"  зі спеціальності 204 «технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». – ПДАТУ, ФВМ, Кам.-Подільський, 2016. –25 с.
 17. Решетник А.О., Лайтер-Москалюк С.В. Методична розробка для практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Гігієна тварин» Розділ 1 «Санітарно-гігієнічне оцінювання повітряного середовища» для ОКР "бакалавр" зі спеціальності 204– «технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».– ПДАТУ, ФВМТТ, Кам.-Подільський, 2017. –45 с.