305

Кузьмінська Інна Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання:

: (03849)25549, 0975736295
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-0053-1501
Scholar

Місце і дата народження:
4 жовтня 1978 року в селі Гуків Чемеровецького району Хмельницької області.


Освіта:
Повна вища. У 2000 році закінчила Таврійську державну агротехнічну академію за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобула кваліфікацію інженера-механіка.

У 2001 році закінчила Таврійську державну агротехнічну академію за спеціальністю «Механізація сільського господарства» за ОС магістра.

Кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування режимів та параметрів обладнання для розливу освітленого яблучного соку» захистила у 2015 році.


Напрям наукового дослідження:
«Обґрунтування режимів та параметрів обладнання для розливу освітленого яблучного соку»


Викладає навчальні дисципліни:
«Інженерний менеджмент», «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів», «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство».


Діяльність:

 • З 2001 року по 2004 рік – навчалась в аспірантурі Таврійської державної агротехнічної академії.
 • З 2004 року по 2015 рік - працювала на кафедрі обладнання переробних і харчових виробництв Таврійського державного агротехнологічного університету.
 • З вересня 2015 по серпень 2019 року - асистент кафедри машиновикористання в АПК Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2019 року по вересень 2020 року - асистент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту Подільського державного аграрно-технічного університету
 • З вересня 2020 року – асистент кафедри харчових технологій виробництва й стандартизації харчової продукції Подільського державного аграрно-технічного університету

Наукові статті:

 1. Гвоздєв О.В. Обґрунтування конструкції запорного клапану дозатора – наповнювача рідких продуктів / О.В. Гвоздєв, І.М. Ялоха1 // Праці Таврійської державної агротехнічної академії – Мелітополь: ТДАТА. – 2001. – Вип. 1. – Т.23. – С. 40 – 44.
 2. Змєєва І.М. Обґрунтування впливу основних факторів на процес розливу харчових рідин / І.М. Змєєва // Праці Таврійської державної агротехнічної академії – Мелітополь: ТДАТА. – 2004. – Вип. 18. – С. 119 – 123.
 3. Змєєва І.М. Обґрунтування методу визначення коефіцієнту витрат при розливі харчових рідин / І.М. Змєєва // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА. – 2004. – Вип. 20. – С. 100 – 106.
 4. Ялпачик Ф.Ю. Вплив гідравлічної системи на продуктивність дозуючого пристрою / Ф.Ю. Ялпачик, І.М. Змєєва // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА. – 2005. – Вип. 25. – С. 48 – 54.
 5. Змєєва І.М. Тенденції розвитку ринку соку України / І.М. Змєєва // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету – Мелітополь: ТДАТА. – 2008. – Вип. 8. – Т.7 – С. 218 – 224.
 6. Ялпачик Ф.Ю. Обґрунтування методу визначення коефіцієнту витікання з урахуванням числа Рейнольдса / Ф.Ю. Ялпачик, І.М. Змєєва // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. – 2010. – Вип. 10. – Т.3. – С. 209 – 214.
 7. Ялпачик Ф.Ю. Обґрунтування впливу основних факторів на дозуючі пристрої / Ф.Ю. Ялпачик, І.М. Змєєва // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУЕТ. – 2011. – Вип. 26. – С. 281 – 288.
 8. Ялпачик Ф.Ю. Методика проведення експериментальних досліджень процесу розливу харчових рідин / Ф.Ю. Ялпачик, І.М. Змєєва // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. – 2011. – Вип. 11. – Т.6. – С. 317-321.
 9. Кюрчев С.В. Чисельне моделювання процесу наповнення скляної тари харчовою рідиною / С.В. Кюрчев, І.М. Змєєва // Наукові праці ОНАХТ. – Одеса: ОНАХТ. – 2012 – Вип. 41. – Т.1. – С. 182 – 187.
 10. Кюрчев С.В. Моделювання гідродинамічної поведінки струменя при паданні його на дно банки / С.В. Кюрчев, І.М. Змєєва // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУЕТ. – 2013. – Вип. 30. – С. 281 – 288.
 11. Кюрчев С.В. Визначення оптимальних параметрів окремих вузлів дозатора / С.В. Кюрчев, І.М Змєєва // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУЕТ. – 2013. – Вип. 31. – С. 212 – 220.
 12. Кюрчев С.В. Гидродинамическое поведение пищевой жидкости / С.В. Кюрчев, И.Н Змеева // Сборник статей IX Международной научно – практической конференции «Актуальные проблемы научно – технического прогресса в АПК» – Ставрополь: СГУ. – 2013.– С. 111 – 117.
 13. Змєєва І.М. Вплив коефіцієнтів місцевих опорів розливної системи на продуктивність дозуючого пристрою / І.М. Змєєва С.В. Кюрчев, Ф.Ю. Ялпачик, М.І. Стручаєв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. – 2013. – Вип. 13. – Т.7. – С. 21 – 27.
 14. Кюрчев С.В. Математичне обґрунтування факторів, які впливають на процес розливу харчових рідин / С.В. Кюрчев, І.М Змєєва // Сборник научных трудов SWorid. – Вип. 1, Т. 8. – Иваново: МАРКОВА АД. – 2014. – С. 84 – 88. (Стаття входить до російської науковометричної бази РИНЦ).
 15. Змєєва І.М. Підвищення продуктивності та точності процесу розливу за умов оптимального поєднання технологічних факторів та конструктивних параметрів гідравлічного тракту / І.М. Змєєва С.В. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. – 2016. – Вип. 16. – Т.1. – С. 248 – 253.
 16. Змєєва І.М. Методика визначення параметрів гідравлічного тракту для підвищення продуктивності та точності процесу розливу за умов оптимального поєднання технологічних факторів та конструктивних параметрів / І.М. Змєєва С.В. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. – 2017. – Вип. 17. – Т.1. – С. 248 – 253.
 17. Змєєва І.М. Визначення оптимальних параметрів окремих вузлів дозатора / І.М. Змєєва С.В. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. – 2017. – Вип. 17. – Т.3. – С. 200 – 209.
 18. Змєєва І.М. Визначення оптимальних параметрів окремих вузлів дозатора [Текст] / І.М. Змєєва, О.В. Бондаренко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. – 2018. – Вип. 18. – Т.1. – С. 236 – 245.
 19. Змєєва І.М. Сепарація зернових сумішей у повітряному каналі / І.М. Змєєва С.В. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. – 2019. – Вип. 19. – Т.1. – С. 87 – 91.

Патенти:

 1. Деклараційний патент на винахід 64321 А Україна, МПК В67С3/16. Пристрій для розливу рідини / Ф.Ю. Ялпачик, О.В. Гвоздєв, І.М. Змєєва; заявник та патентовласник ТДАТА (Україна). – №2003054252; заявл. 12.05.2003; опубл. 16.02.2004, Бюл. №2. – 5 с.

Тези і матеріали наукових конференцій:

 1. Змєєва І.М. Вплив параметрів гідравлічного тракту дозуючого пристрою на основні критерії оптимізації / І.М. Змєєва // «Молодежь и сельскохозяйственная техника В XXI веке»: мат. V-го Международного форума молодежи. – Харьков. – 2009. – С. 230.
 2. Змєєва І.М. Дозатори - наповнювачі рідких продуктів / І.М. Змєєва, Ф.Ю. Ялпачик // «Проблеми харчових технологій і харчування. Сучасні виклики і перспективи розвитку»: тези доповідей VІІ Міжнародної наук.-практ. конф., 7-9 вересня 2011 р., м. Святогірськ. – 2011. – С. 203-205.
 3. Ялпачик Ф.Ю. Визначення оптимальних параметрів дозатора з використанням програмного комплексу ANSYS/ Ф.Ю. Ялпачик, І.М. Змєєва // Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – Харків. – 2012. – Ч. 1. – С. 397 – 398.
 4. Кюрчев С.В Продуктивність дозуючого пристрою як основний критерій оптимізації / С.В. Кюрчев, І.М Змєєва // «Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг»: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 75-річчю з дня народження ректора університету (1988-1991рр.), д.т.н., проф., член-кореспондента ВАСГНІЛ Бєляєва М.І., 19 листопада 2013 р., м. Харків. – 2013. – Ч. I. – С.348 – 349.
 5. Кюрчев С.В Вплив конструктивних параметрів дозатора на продуктивність / С.В. Кюрчев, І.М Змєєва // Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки: мат. IХ – ї Міжнар. наук.-практ. конф. – Кіровоград.– 2013. – Вип. 1. – С. 99 – 100.
 6. Змєєва І.М. Вплив коефіцієнтів місцевих опорів на продуктивність дозуючого пристрою / І.М Змєєва, С В. Кюрчев // «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно – ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді»: тези допов. Всеукр. наук.-практ. конф. мол.учен. і студ., 26 березня 2014 р., м. Харків. – 2014. – Ч. I. – С. 321.
 7. Змєєва І.М. Пристрій для розливу харчової рідини до зазначеного рівня / І.М Змєєва // «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності»: тези допов. Міжнар. наук.-практ. конф., 8-11 вересня 2015 р., м. Харків. – 2015. – С. 59 ­60.