1162

Кузьмінська Інна Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання:

: (03849)25549, 0975736295
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-0053-1501
Scholar

Місце і дата народження:
4 жовтня 1978 року в селі Гуків Чемеровецького району Хмельницької області.


Освіта:
Повна вища. У 2000 році закінчила Таврійську державну агротехнічну академію за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобула кваліфікацію інженера-механіка.

У 2001 році закінчила Таврійську державну агротехнічну академію за спеціальністю «Механізація сільського господарства» за ОС магістра.

Кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування режимів та параметрів обладнання для розливу освітленого яблучного соку» захистила у 2015 році.


Напрям наукового дослідження:
«Обґрунтування режимів та параметрів обладнання для розливу освітленого яблучного соку»


Викладає навчальні дисципліни:
Оздоровчі та профілактичні продукти харчування, Основи фізіології та гігієни харчування, Потоково-технологічні лінії виробництва харчової; Товарознавство, стандартизація. 


Діяльність:

 • З 2001 року по 2004 рік – навчалась в аспірантурі Таврійської державної агротехнічної академії.
 • З 2004 року по 2015 рік - працювала на кафедрі обладнання переробних і харчових виробництв Таврійського державного агротехнологічного університету.
 • З вересня 2015 по серпень 2019 року - асистент кафедри машиновикористання в АПК Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2019 року по вересень 2020 року - асистент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту Подільського державного аграрно-технічного університету
 • З вересня 2020 року – асистент кафедри харчових технологій виробництва й стандартизації харчової продукції Подільського державного аграрно-технічного університету
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

 


Наукові статті:

 1. Змєєва І.М. Підвищення продуктивності та точності процесу розливу за умов оптимального поєднання технологічних факторів та конструктивних параметрів гідравлічного тракту / І.М. Змєєва С.В. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. – 2016. – Вип. 16. – Т.1. – С. 248 – 253.
 2. Змєєва І.М. Методика визначення параметрів гідравлічного тракту для підвищення продуктивності та точності процесу розливу за умов оптимального поєднання технологічних факторів та конструктивних параметрів / І.М. Змєєва С.В. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. – 2017. – Вип. 17. – Т.1. – С. 248 – 253.
 3. Змєєва І.М. Визначення оптимальних параметрів окремих вузлів дозатора / І.М. Змєєва С.В. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. – 2017. – Вип. 17. – Т.3. – С. 200 – 209.
 4. Змєєва І.М. Визначення оптимальних параметрів окремих вузлів дозатора [Текст] / І.М. Змєєва, О.В. Бондаренко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. – 2018. – Вип. 18. – Т.1. – С. 236 – 245.
 5. Змєєва І.М. Сепарація зернових сумішей у повітряному каналі / І.М. Змєєва С.В. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. – 2019. – Вип. 19. – Т.1. – С. 87 – 91.
 6. Змєєва І.М. Зниження піноутворення при розливі рідин. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 20.  т. 1. С. 108-115.
 7. Prylipko T.M. Rheological indicators of the quality of fish minced meat made by different technologies/ Т.М.Prylipko, KostashV. В., Kuzminska І.М. // Modern engineering and innovative technologies. International periodic scientific journal (online).    April 2021. Issue Nr. 16. Part 2. ‒ Karlsruhe, Germany 2021.  Р. 11-15. DOI: 10.30890/2567-5273.2021-16-06-030. Міжнародний науковий журнал
 8. Кузьмінська І.М. Вплив геометрії споживчої тари на піноутворення при розливі харчових рідин. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 21.  т. 1. С. 143-151.
 9. Приліпко Т. Оцінка методу обробки колагенвмістної сировини за використання біотехнологічних прийомів/ Т.Приліпко, В.Косташ, В. Федорів, І. Кузьмінська// Наука ХХІ ст.: виклики та перспективи: колективна монографія в 2-х томах / за заг. ред. В.В.Іванишина. Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. Т.2. Природничі науки. – С. 407-417.

Патенти:

 1. Пат. 144936U Україна, МПК А01D21/00.Підкопуючий пристрій коренебульбозбиральної машини. Бончик В.С., Дуганець В.І., Кузьмінська І.М.Опубл.10.11.2020, Бюл. № 21. – 4 с.

Тези і матеріали наукових конференцій:

 1. Змєєва І.М., Дудчак Т.В., Вільчинська Д.В. Розвиток креативного мислення у студентів при методиці викладання технічних дисциплін. Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (24 жовтн. 2019 р.) Тернопіль: Крок, 2019. С. 274-277.
 2. Кузьмінська І.М. Мотивація здобувачів навчальних закладів вищої освіти / І.М. Кузьмінська, В.М. Федорів, Т.В. Дудчак // Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: збірник наукових праць ІV міжнар. наук.-метод. конф. 02 жовтн. 2020 р. (ПДАТУ, м. Кам'янець–Подільський). –Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2020. – С. 102-104.
 3. Дудчак Т.В. Педагогічна креативність як складова інноваційної освіти / Т.В. Дудчак, Д.В. Вільчинська, І.М. Змєєва // Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: збірник наукових праць ІV міжнар. наук.-метод. конф. 02 жовтн. 2020 р. (ПДАТУ, м. Кам'янець–Подільський). –Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2020. – С. 61-62.
 4. Кузьмінська І.М. Пристрої для дозування і фасування рідкої продукції / І.М. Кузьмінська // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: міжнародна науково-практична інтернетконференція, 24 листопада 2020 р.: [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2020. – С. 59-61

Методичні рекомендації:

 1. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни  «Технологія зберігання та первинна обробка овочевої продукції», Розділ 1 «Технологія, режими та способи зберігання врожаю овочів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти на базі повної загальної середньої освіти та освітньо – кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство» / І.М. Кузьмінська - Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 80с.
 2. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія зберігання та первинна обробка овочевої продукції», Розділ 2 «Технологія зберігання і переробки овочів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти на базі повної загальної середньої освіти та освітньо – кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство» / І.М. Кузьмінська - Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 79с.
 3. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни  «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва», Розділ 1 «Технологія зберігання і переробка зерна та насіння» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія» / І.М. Кузьмінська - Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 132с.
 4. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва», Розділ 2 «Технологія зберігання і переробки плодів та овочів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія» / І.М. Кузьмінська - Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 84с.