948

Крачан Тетяна Михайлівна

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук
Вчене звання:

: 0679680837
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-0618-4483
Scholar
Scopus

Місце і дата народження:
22 березня 1977 року в c. Стодульці Жмеринського району Вінницької області


Освіта:
Вища. У 1999 році закінчила Львівський державний університет імені І.Франка, хімічний факультет за спеціальністю «Хімія». Присвоєно кваліфікацію хімік, викладач.

Кандидатську дисертацію на тему «Фазові рівноваги і кристалічна структура сполук у системах Y–{Cu, Ag}–Al, {Y, La}–Ag–Ga та споріднених.» захистила 3 липня 2018 року у Спеціалізованій вченій раді Д 35.051.10 Львівського національного університету імені Івана Франка


Напрям наукового дослідження: «Кристалохімія інтерметалічних сполук" «Удосконалення навчального процесу при викладанні хімічних дисциплін».


Викладає навчальні дисципліни: "Хімія", "Стратегічна екологічна оцінка", "Оцінка впливу на довкілля"


Діяльність:

 • Подільська державна аграрно-технічна академія, асистент-стажист кафедри хімії – з вересня 1999року по травень 2002року;
 • Подільський державний аграрно-технічний університет, в зв'язку з реорганізацією ПДАТА прийнята на посаду асистента кафедри хімії з листопада 2004 року;
 • З вересня 2015 року до по червень 2021 року асистент кафедри агрохімії, хімічних і загальнобіологічних дисциплін;
 • З вересня 2021 року асистент кафедри екології і загальнобіологічних дисциплін по теперішній час.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті (за великої кількості публікацій подавати за останні 5 років)

 1. Ternary compounds in the Y-Ag-Al system and their crystal structures. Journal of Alloys and Compounds, 298 (2000) p.164-168
 2. The Y-Ag-Al system. Journal of Alloys and Compounds, 299 (2000) p.213-216
 3. Phase diagrams and new compounds in the Y-{Cu,Ag}-Al and related systems. Abstracts of 13th Inter-national Conference on Solid Compounds of Transition Elements, Stresa (Italy), 4-7 April, 2000 p.O-15
 4. The phase diagrams of the ternary systems {Y,Gd}-Cu-Al and Gd-Ag-Al. Abstracts of 6th School-Conference Phase Diagrams in material Science, Kyiv (Ukr.), 14-20 October, 2001 p.20
 5. Уточнення кристалічної структури сполуки AlCu. Вісн. Львів. ун-ту, серія хім., 2002, Вип.41 с.70-72
 6. The {Y,Tb}-Ag-Ga systems. Abstracts of 8th International Conference on crystal chemistry of intermetallic compounds. Lviv (Ukr.), 25-28 September, 2002 p.170
 7. The Y-Cu-Al system Journal of Alloys and Compounds, 349 (2003) p.134—139
 8. The Y -Ag-Ga system Journal of Alloys and Compounds, 386 (2005) p.147—150
 9. Система La -Ag-Ga. Збірник наукових праць 10 наукової конференції "Львівські хімічні читання -2005". Львів, 25-27 травня 2005. С.Н2
 10. Phase equilibria and crystal structure of the ternary compounds of La-Ag-Ga system in the region up to 50.0 at.% of La. Chem.Met. Alloys 3 (2010) p. 24-28
 11. Phase equilibria in the Ho-Zn-Al system at 770 K. Abstracts of 12th International Conference on crystal chemistry of intermetallic compounds. Lviv (Ukr.), 22-26 September, 2013 p.65
 12. Phase diagrams of the Y-Cu-Al fnd Y-Ag-Al ternary systems in the Yttrium rich region. The XXth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids, Lviv (Ukraine), 12-15 September, 2015
 13. Crystal structure and magnetic properties of the  Ho6Ag15.32Al14.01 and Ho6Ag16.18Al13.36 compounds. Abstracts of  ХІІІ International Conference on Crystal Chemistry of  Intermetallic Compounds. Lviv (Ukraine), 25-29 September, 2016
 14. The Ho–Zn–Al system at 500°C Visnyk of the Lviv University. Series Chemistry, 2017, Issue 58. Pt.1. P.188-197.
 15. Crystal structure and magnetic properties of the Gd8Ag19.5Al45.2 and Ho8Ag21.2Al43.3 compounds. J.Phase Transitions. –  Vol. 92. –2019. – P. 1127-1135

Навчальні посібники

 1. Органічна хімія: навчальний посібник для студентів природничих спеціальностей. Кам'янець-Подільський ПДАТУ, 2020, 145 с.
 2. Хімія: навчальний посібник. Кам'янець-Подільський ПДАТУ, 2021, 269 с.

Методичні рекомендації

 1. Загальна хімія. Лабораторний практикум. Кам'янець-Подільський ПДАТУ, 2007. 50 с.
 2. Хімія з основами біогеохімії. Лабораторний практикум для студентів Кам'янець-Подільський, Копі-Центр, 2008, 126 с.
 3. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів ІМЕСГ Кам'янець-Подільський ПДАТУ, 2009, 80 с.
 4. Хімія: Робочий зошит для лабораторних занять. Кам'янець-Подільський ПДАТУ, 2020, 56 с.