985

Козіна Тетяна Вікторівна

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент

: (03849) 6-83-90, моб. 0973957480
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID:0000-0001-9376-607X
Scholar

Місце і дата народження:
8 серпня 1976 року в с. В. Карабчіїв Городоцького району Хмельницької області.


Освіта:
вища. У 2008 році закінчила Подільську державну аграрно-технічну академію (тепер Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «Агрономія» та здобула кваліфікацію агроном-дослідник.

Кандидатську  дисертацію на тему: "Удосконалення окремих елементів сортової технології вирощування гірчиці білої в умовах Лісостепу західного" захистила у 2013 році.

Напрям наукового дослідження:
«Розробка технології вирощування гірчиці білої на насіння і сидерати для поліпшення родючості ґрунту».


Викладає навчальні дисципліни:
Ентомологія; Лісова ентомологія; Лісова фітопатологія, Методологія та організація наукових досліджень в екології.


Діяльність:

  • З 2008 по 2011 рік аспірант на кафедрі екології і захисту рослин спеціальність «Рослинництво»;
  • 01.09.2013 р. – асистент кафедри екології і захисту рослин Подільського державного аграрно-технічного університету;
  • 01.09.2015 р. – асистент кафедри землеробства, ґрунтознавства і захисту рослин Подільського державного аграрно-технічного університету.
  • 01.09.2018 р.  – по теперішній час асистент кафедри екології, карантину і захисту рослин
  • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті:

  1. Козіна Т. В. Вплив регулятора росту «Вермибіомаг», строків сівби і норм висіву на насіннєву продуктивність гірчиці білої в умовах Лісостепу західного // Збірник наукових праць ПДАТУ. – Вип.22.– Кам'янець-Подільський, 2014. – С. 77–81.
  2. Козіна Т. В. Показники якості насіння гірчиці білої залежно від строків сівби, норм висіву та обробки посівів регулятором росту «Вермибіомаг» // Науково-теоретичний збірник ЖНАЕУ. – м. Житомир №1 (47), т.1, 2015 р. – С. 168–
  3. Козіна Т. В. Польова схожість насіння і виживання рослин сортів гірчиці білої залежно від норм висіву в умовах Лісостепу західного //Збірник наукових праць ПДАТУ. – вип. 23.– Кам'янець-Подільський, 2015. – С. 191–198.
  4. Козина Т. В.Семенная продуктивность горчицы белой в зависимости от применения регуляторов роста в условиях западной Лесостепи Украины //Вермикомпостирование и вермикультивирование как основа экологического земледелия в XXI веке: достижения, проблемы, перспективы: сборник научных трудов IV Международной научно-практической конференции ведущих ученых, специалистов, предпринимателей и производственников (Минск, 6–10 июня 2016 г.) / редкол.: С.Л. Максимова [и др.] – Минск : Конфидо, 2016. – С. 30–35.
  5. Пат. МПК А01В79/00. Спосіб сумісного застосування сидератів і деструкції соломи та рослинних рештків деструктором «Вермистим-Д»/ Сендецький В.М., Козіна Т.В., Тимофійчук О.Б.,  Гнидюк В.С. – Заявл. № u201409330 від 21.08.2014 р. Опубл.  бюл. №1, 12.01.2015р. UA №96075 U.