846

Котов Борис Іванович

Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

:
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID:0000-0001-6369-3025
Scholar
Publons
Scopus

Місце і дата народження:
26 травня 1943 року в м. Ташкенті.


Освіта:
Вища. У 1965 році закінчив Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію. Інженер-електрик.

Докторська дисертація на тему: «Технологічні та теплоенергетичні основи підвищення ефективності сушіння рослинної сировини» із спеціальності 05.20.01 «Механізація сільськогосподарського виробництва» захистив в 1994 році. Професор з 2007 року за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»


Напрям наукового дослідження:
«Обґрунтування наукових основ інтенсифікації тепломасообмінних процесів при сушінні рослин, сировини та зерна. Дослідження методів підвищення енергетичної ефективності технологічних процесів у промислових сушильних установках і агрегатах сільськогосподарського призначення».


Викладає навчальні дисципліни:
проектування технологічних процесів у рослинництві; управління технологічними процесами у рослинництві; сільськогосподарські машини; сільськогосподарські меліорації.


Діяльність:

 • З 2017 року по 2019 рік професор кафедри машиновикористання в АПК Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • З 2019 року професор кафедри агроінженерії і системотехніки.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Творчий доробок:

 1. Котов Б.І. Результати експериментальних досліджень пневмосепарації зерна у пневмовідцентровому се­параторі з удосконаленим експериментальним диском // Техніка в с.-г. вироб-ві, галузеве машинобудування, автоматизація: Зб. наук. пр. Кіровогр. тех. ун-ту. 2010. Вип. 23.
 2. Котов Б.І. Тепло і масообмін при сушінні і охолодженні зернового матеріалу у щільному руховому шарі / Б.І. Котов, Р.А. Калініченко, О.Д. Курганський // Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вісник ВНАУ. – Вінниця, 2016. № 4 (95).
 3. Котов Б.І. Інтенсифікація процесів нагріву і охолодження зерноматеріалів в установках типу – пневмотруба / Б.І. Котов, Р.А. Калініченко, О.Д. Курганський // Інноваційні технології збалансованого природокористування в агропромисловому виробництві. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. (24-25 березня 2016 року). – Ніжин, 2016.
 4. Калініченко Р.А. Інтенсифікація теплової обробки фуражного зерна при підготовці до згодування / Р.А. Калініченко, Б.І. Котов, А.В. Спірін // IX Міжнародна наукова конференція «2016: Зернобобові культури та соя для сталого розвитку аграрного виробництва України», – Вінниця, 2016
 5. Калініченко Р.А. Аналітичне моделювання динаміки теплового режиму насипу зернової маси при зберіганні в зерноскладах та силосах / Р.А. Калініченко, Б.І. Котов, А.В. Спірін // Сучасні тенденції розвитку техніки та технологій в агропромисловому виробництві: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 жовтня 2016року). – Ніжин, 2016.
 6. Котов Б., Лысенко В.,  Комарчук Д., Лендиэль Т., Грищенко В.,  Троханяк В., Калиниченко Р. Modeling Thermal Modes of Induction Installation for Heating Dispersive Plant Materials AUTOMATION 2020: Towards Industry of the Future  .– 2020. – Т.1140. Springer Nature, pp.98-111. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-40971-5_10 (Scopus).
 7. Степаненко С.П. Дослідження закономірностей руху частинок у вихровому повітряному потоці змінного за висотою радіуса / С.П.Степаненко, Б.І. Котов, Р.А. Калініченко // Механізація та електрифікація сільського господарства: [Загальнодержавний збірник]. – 2020. - Вип. №11 (110). / [ННЦ"ІМЕСГ"]. – Глеваха, 2020. – DOI:https://doi.org/.
 8. Степаненко С.П. Математичне моделювання процесів поділу компонентів зернового матеріалу в комбінованому вібраційно-повітряному сепараторі / С.П. Степаненко, Б.І. Котов // Вінницький національний аграрний університет. Всеукраїнський науково-технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях». Випуск № 2(97). - Вінниця, 2020. – С. 51-61.
 9. Степаненко С.П. Використання вихрових (закручених) потоків для інтенсифікації очищення і термообробки зерна / С.П.Степаненко, Б.І. Котов, Р.А. Калініченко // Національний університет біоресурсів і природокористування України ВП НУБІП України «Ніжинський агротехнічний інститут». Збірник наукових-праць «Перспективи та шляхи розвитку аграрної науки в Україні». Випуск №13. - Ніжин, 2020. – С. 218-229.
 10. Степаненко С.П. Основні теоретичні положення сепарації зернового матеріалу в повітряних каналах з нерівномірною швидкістю повітряного потоку / С.П. Степаненко, Б.І. Котов // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 49. ч.1 – Кропивницький: ЦНТУ, 2020.
 11. Stepanenko S.P., Kotov B.I. Pneumonitis fractionation of grain materials in air streams of variable structure Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. 2020, Vol. 11, No 1, 127-132 DOI:https://doi.org/10.31548/machenergy. 2020.01.127-132.
 12. Калініченко Р.А. Експериментальні дослідження вібропереміщення зерна за високоінтенсивної термообробки / Р.А. Калініченко, С.П. Степаненко, Б.І. Котов // Механізація та електрифікація сільського господарства: [Загальнодержавний збірник]. – 2020. - Вип. №12 (111). / [ННЦ «ІМЕСГ»]. – Глеваха, 2020.  DOI:https://doi.org/.
 13. Котов Б.І. Підвищення ефективності охолодження зерна після сушіння і термообробки [Текст] / Б.І. Котов, Р.А. Калініченко, А.В. Рудь, С.М. Грушецький // Журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК» Vol. 113, No 2 / 2021 – Вінниця, 2021. – С. 126-136. DOI: 10.37128/2520-6168-2021-2 (Категорія «Б»).
 14. Степаненко С.П. Математичне моделювання руху зернового матеріалу на поверхні віброживильника за умови введення його в аспірацій ний канал сепаратора [Текст] / С.П. Степаненко, Б.І. Котов, А.В. Рудь, С.М. Грушецький // Журнал «Вібрації в техніці та технологіях» № 2 (101) – Вінниця, 2021. – С. 143-155. DOI: 10.37128/2306-8744-2021-2  (Категорія «Б»).
 15. Valentyna Bandura, Boris Kotov, Sergey Gyrych1, Volodymyr Gricshenko, Roman Kalinichenko3, Oksana Lysenko  Identification of mathematical description of the dynamics of extraction of oil materials in the electric field of high frequency   Agraarteadus | Journal of Agricultural Science 1 XXXII 2021 xx–xx - Estonian Academic Agricultural Society.– 2021.  pp. 1-9. https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/6299/2021_1_bandura_inpress.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Scopus).

 Методична робота:

 • Котов Б.І. Моделювання типових технологічних об'єктів після збиральної обробки зерна і зберігання рослинної продукції / Котов Б.І., Степаненко С.П., Калініченко. Р.А. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014 – 470 с.
 • Котов Б.І. Математичне моделювання біотехнічних об'єктів. / Котов Б.І., Калініченко Р.А. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. – 250 с.