315

Колосюк Ірина Анатоліївна

Науковий ступінь: кандидат філософських наук
Вчене звання: доцент

: 098 225 38 35
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-4556-2026
Scholar
Publons
ResearchGate

Місце і дата народження:
10 липня 1980 року в м. Кам'янець-Подільському Хмельницької області.


Освіта:
Вища. У 2008 році закінчила з відзнакою Кам'янець-Подільський Національ-ний університет ім. І. Огієнка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача німецької мови та зарубіжної літератури.

Кандидатську дисертацію на тему: "»Теоретико-методологічний аналіз антропологічного виміру сучасної освітньої культури» захистила в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова у 2011 році.

В 2014 році присвоєне вчене звання доцента.


Напрям наукового дослідження:
«Аксіологічні та комунікативні засади функціонування культури»


Викладає навчальні дисципліни:
Філософія, Філософія науки, Філософія та методологія науки, Логіка, Етика і естетика, Політичні і соціальні студі.


Діяльність:

 • 2006-2010 рр. – асистент кафедри філософії та культурології Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • 2010-2013 рр. – асистент кафедри історії і філософії Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • 2013-2015 рр. – доцент кафедри історії і філософії Подільського державного аграрно-технічного університету ;
 • 2015-2019 рр. – доцент кафедри.
 • 2019 по теперішній час - доцент кафедри теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін
 • з 2018 року заступник директора навчально-наукового інституту дистанційної освіти з виховної роботи

 Творчий доробок:

 1.  Становлення філософії освіти в контексті культурної антропології / І. А. Колосюк // Гілея (науковий вісник) : Збірник наукових праць / гол. ред.. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2012. – Вип. 61.
 2. Теоретико-прикладні аспекти загальної методології наукового пізнання / І. А. Колосюк // Мультиверсум. Філософський альманах / гол. ред. В. В. Лях. – Спецвипуск. – К., 2012. – С. 190-199.
 3. Педагогічна антропологія як теорія і практика формування освітньої культури / І. А. Колосюк // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: «ІНТАС», 2012. – Вип. 68. – С. 109-122.
 4. Науково-технічний прогрес як стимул розвитку освітньої культури / І. А. Колосюк // Гілея (науковий вісник) : Збірник наукових праць / гол. ред.. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2013. – Вип. 72. – С. 725-729.
 5. Молодежная проблематика в свете мировых интегративных процессов / И. А. Колосюк // «Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст.»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 12-13 квітня 2013 року). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2013. – С. 76-80. 
 6. Сучасна освітня культура під кутом зору етики і філософі права / І. А. Колосюк // «Науково-теоретичні проблеми вирішення глобальних проблем сучасності державами та міжнародними міждержавними організаціями»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 19-20 квітня 2013 року). – Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2013. – С. 69-73.
 7. Освітня культура свободи і демократії у світовій та вітчизняній історії / І. А. Колосюк // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: «ІНТАС», 2013.
 8. Філософсько-освітній аналіз етичних та правових аспектів функціонування вищої школи / І. А. Колосюк // Мультиверсум. Філософ. альм. : наук. журн.– Київ, 2011. – № 2(100). – С. 192-202.
 9. ПЕДАГОГІЧНА АНТРОПОЛОГІЯ ЯК ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ КУЛЬТУРИ / І. А. Колосюк // Політологічний вісник. Зб-к наук. рраць. – Вип. 68. – К.: "ІНТАС", 2012. – С. 109-122.
 10. Науково–технічний прогрес як стимул розвитку освітньої культури / І. А. Колосюк // Гілея: науковий вісник. Вип. 72 (№5). – ВІР УАН, Київ, 2013. – С. 725-729.
 11. АНТРОПОЛОГІНИЙ ВИмІР ОСВІТИ ПІД ФІЛОСОФСЬКИм КУТОм ЗОРУ / І. А. Колосюк, А. М. Боднар // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2018. Випуск 18. – С. 107-114.
 12. Serhii Yermakov, Taras Hutsol, Oleh Ovcharuk, Iryna Kolosiuk. Mathematic simulation of cutting unloading from the bunker // Independent Journal of Management & Production. - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), 2019. – Т.10(7). – Р. 758-777.
 13. Prokopova O.P., Pavelchuk Y.F., Kolosiuk I.A. THEORETICAL BASES OF DEVELOPMENT OF LOGISTICS OF AGRO-INDUSTRIAL REGION // “Virtus”. CPM “ASF” (Канада, Монреаль). UDC 316.48(075.8). – № 35. – 2019

Навчальні посібники

 1. «Історії Української культури» (що відповідає робочій програмі ПДАТУ) / Боднар А.М., Колосюк І.А. // Електронний навчальний посібник. 2018. – 240 с.

Методичні рекомендації:

 1. Методичні рекомендації щодо організації та проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Філософія» (для ОКР “Бакалавр” усіх спеціальностей);/ І. А. Колосюк, А. М. Боднар. – Кам’янець-Подільський, 2017, ( 2,4 друк.арк.)
 2. Методичні рекомендації щодо організації індивідуальної роботи студентів із навчальної дисципліни “Історії української  культури” (для ОКР “Бакалавр” усіх спеціальностей) / І. А. Колосюк,  А. М. Боднар. – Кам’янець-Подільський, 2017, ( 2 друк.арк.)
 3. . Методичні рекомендації з підготовки семінарських занять з дисципліни “Історія української  культури” (для ОКР “Бакалавр” усіх спеціальностей) / І. А. Колосюк, А. М. Боднар. – Кам’янець-Подільський, 2017, ( 2 друк.арк.)
 4. Методичні рекомендації щодо організації та проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Філософія» (для ОКР “Бакалавр” усіх спеціальностей);/ І. А. Колосюк, А. М. Боднар. – Кам’янець-Подільський, 2017, ( 2,4 друк.арк.)