1231

Климишена Ріта Іванівна

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:

: +38(097) 133-02-86
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-4643-7895
Scholar
Publons
Scopus

Місце і дата народження:
24 квітня 1979 року в селі Довжок Камянець-Подільського району Хмельницької області.


Освіта:
Вища. У 2009 році закінчила Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю «Агрономія» та здобула кваліфікацію агронома.

Кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування окремих елементів технології вирощування пивоварного озимого ячменю в умовах південної частини Лісостепу західного» захистила у 2013 році.


Напрям наукового дослідження:
«Удосконалення технології вирощування пивоварного ячменю озимого»


Викладає навчальні дисципліни:
«Селекція та насінництво сільськогосподарських культур», «Насіннєзнавство»,«Біотехнологія»,«Агробіологічне обґрунтування технології вирощування сільськогосподарських культур»


Діяльність:


Монографії:

1. Гораш О.С., Климишена Р.І. Ячмінь озимий пивоварний: монографія. Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2017. 216 с.

2. Gorash O.S., Klymyshena R., Havrylianchyk R. Formation of crops, productivity and quality of malting barley grain depending on technological factors: Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary medicine: Scientific monograph. Vol. 2, No. 1. Krakow, 2017. P. 248–263.

3. Гораш О.С., Климимшена Р.І. Ячмінь: управління пивоварною якістю: монографія. Кам'янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2020.

 Наукові статті:

 1. Гораш О.С., Климишена Р.І. Ефективність добору в селекції гречки. Вісник Львівського національного аграрного університету: агрономія. 2018. № 22 (1). С. 96–100.
 2. Гораш О.С., Климишена Р.І. Залежність довжини колоса ячменю від впливу позакореневого підживлення мікродобривом. Таврійський науковий вісник. 2019. №109. Т.1. С.16-21.
 3. Климишена Р.І. Залежність кількості зерен у колосі ячменю ярого від впливу мінерального удобрення. Таврійський науковий вісник. 2019. №110. Т.1. С.88-94.
 4. Гораш О.С., Климишена Р.І. Вплив позакореневого підживлення рослин пивоварного ячменю на структуру консистенції ендосперму зерна. Вісник аграрної науки. 2020. №1. Т. 98. С. 25-31.
 5. Гораш О.С., Климишена Р.І. Вплив позакореневого підживлення рослин пивоварного ячменю на вміст білка в зерні. Вісник аграрної науки. 2020. №4. Т. 98. С. 28-34.
 6. Климишена Р.І. Залежність маси зернівки ячменю ярого від впливу позакореневого підживлення рослин мікродобривами. Таврійський науковий вісник. 2020. №112. С.82-87.
 7. Климишена Р.І. Вплив позакореневого підживлення рослин ячменю на пивоварну якість зерна за числом Кольбаха. Збірник наукових праць «Агробіологія». 2020. №1. С. 49-56.
 8. Климишена Р.І. Залежність крупності зерна пивоварного ячменю ярого від впливу мінерального живлення. Збірник Уманського національного університету садівництва. 2020. Вип. 96. Ч. 1. С. 72-84.
 9. Гораш О.С., Климишена Р.І. Залежність фріабілітивності пивоварного ячменю ярого від впливу позакореневого підживлення. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2020. №1. С. 6-10.
 10. Гораш О.С., Климишена Р.І. Залежність солодової властивості ячменю від впливу позакореневого підживлення рослин мікродобривами. Таврійський науковий вісник. 2020. №115. С. 24-32.
 11. Гораш О.С., Климишена Р.І. Застосування позакореневого підживлення в технології вирощування пивоварного ячменю. Агроном. 2021. №2. С. 92-95.

Публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science та Scopus

1. Ivanyshyn V. Nedilska U., Khomina V., Klymyshena R., Hryhoriev V., Ovcharuk O., Hutsol T., Mudryk K., Jewiarz M., Wróbel M., Dziedzic K. Prospects of Growing Miscanthus as Alternative Source of Biofuel. Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation: ICORES 2017. P. 801–812. (2018). DOI: 10.1007/978-3-319-72371-6_78.

2. Gorash O., Klymyshena R., Khomina V., Vilchynska L. Ecological and biological conformity of conditions of the brewing barley cultivation zone. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10(1). P. 246–253.

3. Тsvei Ya.P., Gorash O., Prysiazhniuk O.I., Klymyshena R.I., Klymchuk O.V., Shudrenko I.V. Effect of crop rotation and fertilization of sugar beet on the formation of maximum bioethanol yield. Plant Archives. 2020. Vol. 20, Supplement 2. P. 268–274.

4. Gorash O., Klymyshena R., Zinchenko O., Strilets O. Influence of foliar fertilization with micro-fertilizers on physiological grain quality of spring malting barley. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11(5). P. 15–20.

Основні навчально-методичні праці за профілем кафедри

 1. Гораш О.С., Климишена Р.І. Робочий зошит та методичні вказівки з дисципліни «Біотехнологія» для проведення лабораторних занять студентами напряму підготовки 201 «Агрономія»; Подільський держ. агр.-техн. ун-т. Кам'янець-Подільський, 2017. 96 с.
 2. Климишена Р.І. Методичні вказівки з дисципліни «Насіннєзнавство» для проведення лабораторних занять студентами напряму підготовки 201 «Агрономія»; Подільський держ. агр.-техн. ун-т. Кам'янець-Подільський, 2017. 120 с.
 3. Гораш О.С., Климишена Р.І., Хоміна В.Я. Робочий зошит та методичні вказівки з дисципліни «Насінництво сільськогосподарських культур» для проведення лабораторних занять студентами напряму підготовки 201 «Агрономія»; Подільський держ. агр.-техн. ун-т. Кам'янець-Подільський, 2017. 62 с.
 4. Хоміна В.Я., Климишена Р.І. Методичні вказівки з дисципліни «Селекція с.-г. культур і сортознавство» для проведення лабораторних занять студентами напряму підготовки 201 «Агрономія»; Подільський держ. агр.-техн. ун-т. Кам'янець-Подільський, 2017. 30 с.
 5. Хоміна В.Я., Климишена Р.І. Методичні вказівки з дисципліни «Технічні культури» для проведення лабораторних занять студентами напряму підготовки 201 «Агрономія»; Подільський держ. агр.-техн. ун-т. Кам'янець-Подільський, 2017. 102 с.
 6. Хоміна В.Я., Климишена Р.І. Методичні вказівки з дисципліни «Технологія сільськогосподарського виробництва» для проведення лабораторних занять студентами спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»; Подільський держ. агр.-техн. ун-т. Кам'янець-Подільський, 2017. 34 с.
 7. Гораш О.С., Климишена Р.І. Методичні вказівки для проведення тестового контролю з дисципліни «Біотехнологія» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 201 «Агрономія»; Подільський держ. агр.-техн. ун-т. Кам'янець-Подільський, 2018. 30 с.
 8. Климишена Р.І. Курс лекцій з дисципліни «Біотехнологія» для студентів 2 курсу спеціальності 201 «Агрономія»; Подільський держ. агр.-техн. ун-т. Кам'янець-Подільський, 2018. 160 с.
 9. Гораш О.С., Климишена Р.І. Ячмінь ярий. Теоретичні основи технології вирощування: навчально-практичне видання. Кам'янець-Подільський, 2019. 64 с.
 10. Гораш О.С., Климишена Р.І. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисципліни «Агробіологічне обґрунтування технології вирощування сільськогосподарських культур»; Подільський держ. агр.-техн. ун-т. Кам'янець-Подільський, 2020. 54 с.
 11. Гораш О.С., Климишена Р.І. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біоенергетичний аналіз інтенсивних технологій в рослинництві»; Подільський держ. агр.-техн. ун-т. Кам'янець-Подільський, 2020. 50 с.
 12. Гораш О.С., Климишена Р.І. Ячмінь: управління ростом і розвитком. Навчальний посібник. Кам'янець-Подільський, 2021. 312 с.