1455

Хомовий Михайло Миколайович

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент

: (03849) 6-83-90, моб. 0676462552
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-7964-7733
Scholar
Publons

Місце і дата народження:
28 січня 1961 року в с. Підвербці Тлумацького району Івано-Франківської області.


Освіта:
Вища. У 1985 році закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут (тепер Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «Агрономія» та здобув кваліфікацію вченого агронома.

Кандидатську  дисертацію на тему: «Екологічно доцільні та енергоощадні прийоми основного обробітку ґрунту під озиму пшеницю в умовах південно-західної частини Лісостепу України»  захистив у 1993 році.


Викладає навчальні дисципліни:
Зональні системи землеробства; Ґрунтозахисне землеробство; Меліорація земель, Сільськогосподарські меліорації.


Діяльність:


Нагороди:


Наукові статті:

1. Хомовий М.М. Quality of product of workers of bookkeeping at the agricultural enterprises Хомовий М.М., Хомовий С.М. //Certificate of participation. economy and society: modern foundation for human development, October 31 th, 2016, Leipzig

2. Хомовий М.М. Innovations in the development of socio – ekonomiksistems: micro-ekonomik, macroekonomik and mesoekonomik levels /Хомовий М.М., Хомовий С.М. Kaunas Lithuania 2016

3. Хомовий М.М. Економіка та управління АПК Збірник наукових праць №2 (137) 2017 м. Біла Церква

4. Khomovyi S. M., Artimonova I. V., Khomovyi M. M. PURPOSE AND DEVELOPMENT OF A SOCIO-ORIENTED ACCOUNTING REPORTING SYSTEM IN AGRARIAN ENTERPRISES OF UKRAINE. International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part II, November 23th, 2018. Le Mans, France: Baltija Publishing. 144 pages.

5. ADVANSE OF SCIENSE Proceedings of articles the international scientific conference Czech Republic  Karlovy Vary – Ukraine Kyiv 17 May 2019      

International conference Science and society 19. July 2019. Hamilton. Canada. 2019

6. Хомовий М.М. Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Матеріали ХХ Міжнародного науково-практичного форуму 17-19 вересня 2019 року, Львів 2019

Підручники, навчальні посібники, практикуми

1.Хомовий М.М. Автоматизація обліково-економічних процесів. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 07 «Управління та адміністрування за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» [Текст] / Хомовий М.М., Свиноус І.В., Томілова Н.О., Руда Т.П., Савченко Н.М., Савченко Р.О., Хомовий С.М., Заболотний В.С., Стаднік Л.І., Хомяк Н.В., Гаврик О.Ю. – Біла Церква, 2017. – 496 с.

2.Хомовий М.М. Землеробство. Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт [Текст] /М.М.Хомовий, І.П.Рихлівський, О.Т.Кобернюк, В.І. Печенюк, Г.Й. Галицька. Абетка, ФОП Сисин Я.І. м. Кам'янець-Подільський, 2018. – 176 с.

Методична робота

1. Хомовий М.М. Методичні вказівки та робочий зошит для виконання лабораторно-практичних робіт та  самостійної роботи студентів із землеробства напряму підготовки 6.090101 «Агрономія»  (денної та заочної форми навчання) за освітньо-кваліфікаційним рівнем  «бакалавр» [Текст] /М.М.Хомовий, І.П.Рихлівський, В.І. Печенюк, А.Г.Глущак, В.М.Бурдига, Г.Й.Галицька, м. Кам'янець-Подільський, 2015 р.

2. Хомовий М.М. Методичні вказівки з «Землеробства» розділ «Сівозміни» і «Обробіток грунту» для студентів спеціальності «Агрономія» за ОКР «бакалавр» [Текст] /М.М.Хомовий, І.П.Рихлівський, В.І. Печенюк, А.Г.Глущак, В.М.Бурдига. Кам'янець-Подільський, 2015 р. –  72 с.

3. Хомовий М.М. Методичні вказівки для лабораторно-практичних робіт та  самостійної роботи із дисципліни «Меліорація земель» для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»» (денної та заочної форми навчання) [Текст] /М.М.Хомовий, І.П.Рихлівський, В.І.Печенюк, А.Г.Глущак, В.М.Бурдига. м. Кам'янець-Подільський, 2015 р. – 38 с.

4. Хомовий М.М. Методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» з навчальної дисципліни землеробство за ОКР бакалавр «Рекомендовані і перспективні гербіциди в посівах основних польових культур» [Текст] /М.М.Хомовий, І.П.Рихлівський, В.І.Печенюк, Кам'янець-Подільський, 2015 р. – 17 с.

5. Хомовий М.М. Методичні вказівки для лабораторних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Гербологія» для студентів спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступеня «бакалавр» денної і заочної форми навчання [Текст] /М.М.Хомовий, І.П.Рихлівський, В.І.Печенюк, А.Г.Глущак, І.М.Шейко. Кам'янець-Подільський, 2016 р. –с.62.

6. Хомовий М.М. Ілюстрований довідник регулювання карантинних бур'янів України (методичні вказівки з проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни «Гербологія» для студентів спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступеня «бакалавр» денної і заочної форми навчання [Текст] /М.М.Хомовий, І.П.Рихлівський, В.І. Печенюк, А.Г.Глущак, І.М.Шейко. Кам'янець-Подільський, 2016 р. 91 с.

7. Хомовий М.М. Атлас дерев і чагарників. Для лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Сільськогосподарські меліорації» для студентів спеціальності 201 «Агрономія» денної і заочної форми навчання [Текст] /М.М.Хомовий, І.П.Рихлівський, В.І.Печенюк, В.М.Григорєв, В.М.Бурдига. Кам'янець-Подільський, 2018 р. 21 с.

8. Хомовий М.М. Методичні вказівки для лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни «Сільськогосподарські меліорації» для студентів спеціальності 201 «Агрономія» денної і заочної форми навчання [Текст] /М.М.Хомовий, І.П.Рихлівський, В.І.Печенюк, В.М.Григорєв, В.М.Бурдига. Кам'янець-Подільський, 2018 р. 73 с.

9. Методичні розробки до лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни «Технічні культури», розділ « Олійні культури» для здобувачів першого ( бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання спеціальності 201 «Агрономія» Хоміна В.Я., Строяновський В.С 2019 р.

10. Методичні розробки до лабораторно - практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зональні системи землеробства», для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання спеціальності 201 «Агрономія», Хоміна В.Я.,Печенюк В.І., Рихлівський І.П. 2019 р.