1582

Хоміна Вероніка Ярославівна

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор

: +38(096) 3637049
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-8698-0008
Scholar
Publons

Місце і дата народження:
11 березня 1973 року  в с. Слобідка Гуменецька Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.


Освіта:
Вища. У 1999 році закінчила Подільську державну аграрно-технічну академію за спеціальністю «Агрономія» та здобула кваліфікацію вченого агронома.

Кандидатську дисертацію на тему: «Сортова реакція та продуктивність гречки залежно від застосування регуляторів росту рослин в умовах південної частини західного Лісостепу» захистив у 2004 році.

Докторську дисертацію на тему: «Агроекологічні та теоретичні аспекти застосування біогенних чинників при вирощуванні лікарських і ефіроолійних культур в умовах Лісостепу Західного» захистила у 2015 році.


Напрям наукового дослідження:
«Технології вирощування лікарських культур».


Викладає навчальні дисципліни:
«Технічні культури» «Лікарські рослини» «Технології органічного рослинництва» «Системи сучасних інтенсивних технологій» Фітонцидно-лікарські рослини» «Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва»


Діяльність:


Монографії

1. Хоміна В.Я. Агроекологічне і теоретичне обґрунтування технології вирощування лікарських і ефіроолійних культур в умовах Лісостепу західного. Монографія. м. Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, 2015. 350 с.

2. Сухар С.В., Хоміна В.Я. Удосконалення елементів технології вирощування нагідок лікарських в умовах Лісостепу західного. Монографія. м. Ніжин, ПП «Лисенко», 2015, 144 с.

3. Хоміна В.Я. Строяновський В.С. Агробіологічні особливості та технології вирощування ефіроолійних і лікарських культур. Монографія. м. Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, 2017. 322 с.

4. Veronica Кhomina. Formation crop production of coriander seeds depending on the technological factors. Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary medicine. Sctentific monograph. Voll II, Krakov, 2017, pp. 137–148.

Навчальні посібники

1. Бахмат М.І., Кващук О.В., Хоміна В.Я, Комарніцький В.М. Лікарське рослинництво: навчальний. Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, 2011. 256 с.

2. Хоміна В.Я., Загородний М.В. Хміль: навчальний посібник. Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, 2011. 216 с.

3. Бахмат М.І., Кващук О.В., Хоміна В.Я., Загородний М.В., Сучек М.М. Ефіроолійні рослини : навчальний посібник. Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, 2012. 312 с.

4. Кващук О.В., Сучек М.М., Хоміна В.Я., Пастух О.Д. Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, 2013. 288 с.

5. Овчарук О.В., Овчарук В.І., Овчарук О.В., Хоміна В.Я., Мостіпан М.І., Кулик Г.А. Методи аналізу в агрономії та агроекології. Харків, ФОП Озеров Г.В., 2019. 364 с.

Наукові статті:

1. Хоміна В.Я., Солоненко С.В. Урожайність сафлору красильного залежно від технологічних заходів та біологічних чинників в умовах Лісостепу західного. Таврійський науковий вісник. Вип.97. Херсон, 2017. вип. 97. С.136-143.

2. Солоненко С.В., Хоміна В.Я. Вплив регулятора росту регоплант на урожайність та технологічні показники якості насіння сафлору красильного в умовах Лісостепу західного. Міжвідомчий тематичний науковий збірник Зрошуване землеробство. Вип. 67. Херсон, 2017. С.15-19.

3. Veronica Кhomina. Formation crop production of coriander seeds depending on the technological factors. Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary medicine. Sctentific monograph. Voll II, Krakov, 2017. 137–148.

4. Хоміна В.Я., Строяновський В.С. Доцільність вирощування фенхелю звичайного в умовах Західного Лісостепу. Науково-виробничий журнал «Техніка і технології АПК» Біла Церква, 2018. №2 (101). С. 22–26.

5. Хоміна В.Я., Бабій Я.В. Порівняльна оцінка сортів пшениці озимої за продуктивністю залежно від технологічних заходів в умовах Лісостепу західного. Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія. Львів, 2018. №22(1). С. 346-351.

6. Хоміна В.Я., Строяновський В.С. Продуктивність рослин та економічна ефективність вирощування фенхелю звичайного в умовах Лісостепу західного. Міжвідомчий тематичний науковий збірник Зрошуване землеробство. Вип. 70. Херсон, 2018. С.42-46.

7. Vasyl Stroyanovsky, Veronika Khomina, Taras Hutsol, Iryna kolosiuk, Krzysztof Mudryk, Marcin Jewiarek, Marek Wrobel, Adrian Knapczyk. Perspectives of Fennel (Foeniculum Vulgare Mill.) Use for Purposes. Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. Springer. 2019. p. 363-369.

8. Khomina V., Stroyanovskyi V. Agrotechnological aspects of fennel cultivation in the conditions of forest-steppe of Ukraine The potential of modern science. Volume 1. London 2019. S. 36-47.

9. Іванишин О.С., Хоміна В.Я.  Динаміка накопичення сухої надземної маси та урожайність зерна гібридів кукурудзи залежно від удобрення в умовах Лісостепу Західного. Таврійський науковий вісник. №114, 2020. С.44-48.

10. М'ялковський Р.О., Безвіконний П.В., Хоміна В.Я., Кравченко В.С. Урожайність та якість коренеплодів буряка столового залежно від застосування мікродобрив та фунгіцидів. Науково-виробничий журнал. Вісник Уманського національного університету садівництва. №2 С.7-12.

11. Хоміна В.Я., Іванишин О.С. Біометричні показники рослин різностиглих гібридів кукурудзи залежно від удобрення в умовах Лісостепу Західного. Modern engineering and innovative technologies» Випуск №15 (Германия, Copernicus, GScholar).

12. Хоміна В.Я., Строяновський В.С. Урожайність та якість лікарської рослинної сировини  фенхелю звичайного залежно від технологічних факторів при вирощуванні в умовах Лісостепу України. Modern engineering and innovative technologies» Випуск №15 (Германия, Copernicus, GScholar). 2021. С.38-46.

Публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science та Scopus

1. Ivanyshyn, V., Nedilska, U., Khomina, V., Klymyshena, R., Hryhoriev, V., Ovcharuk, O., Hutsol, T., Mudryk, K., Jewiarz, M., Wróbel, М., Dziedzic, K.: Prospects of Growing Miscanthus as Alternative Source of Biofuel. Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation: ICORES 2017, 801-812, (2018). DOI 10.1007/978-3-319-72371-6_78.1.

2. O. Ivanyshyn, V. Khomina, H. Pantsyreva. Influence of fertilization on the formation of grain productivity in different-maturing maize hybrids. Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(3), 262-269, doi: 10.15421/2021_170.

3. Gorash O., Klymyshena R., Khomina V., Vilchynska L. Ecological and biological conformity of conditions of the brewing barley cultivation zone. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10(1). P. 246–253.

Основні навчально-методичні праці за профілем кафедри

1. Гораш О.С., Климишена Р.І., Хоміна В.Я. Робочий зошит та методичні вказівки з дисципліни «Насінництво с.-г. культур» для проведення лабораторних занять студентами напряму підготовки 201 «Агрономія»: методичні рекомендації. Подільський ДАТУ. Кам'янець-Подільський, 2017. 20.

2. Хоміна В.Я., Климишена Р.І. Методичні вказівки з дисципліни «Селекція с.-г. культур і сортознавство» для проведення лабораторних занять студентами напряму підготовки 201 «Агрономія»: методичні рекомендації Подільський ДАТУ. Кам'янець-Подільський, 2017. 24.

3. Хоміна В.Я., Климишена Р.І. Методичні вказівки з дисципліни «Технічні культури» для проведення лабораторних занять студентами напряму підготовки 201 «Агрономія»: методичні рекомендації. Подільський ДАТУ. Кам'янець-Подільський, 2017. 48.

4. Хоміна В.Я., Климишена Р.І. Методичні вказівки з дисципліни «Технологія с.-г. виробництва» для проведення лабораторних занять студентами спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» методичні рекомендації. Подільський ДАТУ. Кам'янець-Подільський, 2017. 22.

5. Хоміна В.Я., Сікора Ю.В. Методичні вказівки з дисципліни «Заготівля і зберігання насіння» для проведення лабораторних занять студентами напряму підготовки 201 «Агрономія»: методичні рекомендації. Подільський ДАТУ. Кам'янець-Подільський, 2017. 20.

6. Хоміна В.Я., Хомовий М.М., Трач І.В. Методичних рекомендацій з дисципліни «Ґрунтозахисне землеробство» для практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти, спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій за ОС «бакалавр (форма навчання денна і заочна). Методичні рекомендації. Подільський ДАТУ. Кам'янець-Подільський, 2021. – 30.

Патенти

1. Кващук О.В., Хоміна В.Я., Загородний М.В., Божок А.М., Солоненко С.В. Спосіб підготовки ґрунту і сівби розторопші плямистої: патент на корисну модель №77075 : Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.01.2013.

2. . Кващук О.В., Хоміна В.Я., Загородний М.В., Божок А.М., Каленчук Я.В. Спосіб підготовки ґрунту, обробки насіння і сівби сафлору: патент на корисну модель №82598 : Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.08.2013.

3. Кващук О.В., Хоміна В.Я., Загородний М.В., Божок А.М., Климишена Р.І. Спосіб підготовки грунту, обробки насіння, сівби і збирання чорнушки посівної: патент на корисну модель №8998 : Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.04.2014.