140

Каспров Роман Васильович

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент

: (097) 219 44 37
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-5973-9905
Scholar
Publons

Місце і дата народження:
14 липня 1972 року в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області


Освіта:
Вища. У 1997 році закінчив Подільську державну аграрну-технічну академію (тепер Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «Зооінженерія» та у 2006 році – Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю «Ветеринарна медицина».

Кандидатську дисертацію на тему: «Селекційні та господарсько-біологічні особливості тварин різних генотипів абердин-ангуської породи в умовах Поділля» захистив у 2009 році.

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента.


Напрям наукового дослідження:
«Збереження генофонду білоголової української породи».


Викладає навчальні дисципліни:
Зоологія; Цитологія, гістологія, ембріологія


Діяльність:

 • З 1998 по 2001 роки навчався у аспірантурі Подільської державної аграрно-технічної академії;
 • У вересні 2000 року прийнятий на посаду асистента кафедри розведення і генетики тварин;
 • З 1 вересня 2010 року переведений на посаду доцента кафедри селекційно-генетичних технологій тваринництва;
 • З 2015 по 2018 роки – заступник декана з навчальної роботи факультету ВМТТ;
 • З вересня 2019 року прийнятий на посаду асистента кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології

Наукові статті:

 1. Сірацький Й.З. Історія, селекція та біологічні особливості абердин-ангусів України / Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович,  Р. В. Каспров [та ін.] // Монографія  Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавриленко В.М., 2011 р. 432 с.
 2. Любинський О. І.,  Каспров Р. В., Шуплик В. В. Селекційно-генетичні особливості формування високопродуктивних стад буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи// Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. Випуск 5 (67). 2012. С. 129-135.
 3. Шуплик В. В., Каспров Р. В., Паляниця А. С. Ріст і розвиток телиць української білоголової породи та його вплив на молочну продуктивність корів-первісток // Зб. наук. пр. ПДАТУ.  Кам'янець-Подільський, 2015. Випуск 23. С. 319-327.
 4. Каспров Р.В., Шуплик В. В. Характеристика окремих селекційних показників білоголової української породи великої рогатої худоби// Зб.наук.пр. ПДАТУ.  Кам'янець-Подільський, 2016. Випуск 24. С. 230-236.
 5. Щербатюк Н.В., Шуплик В.В., Каспров В.В. Молочна продуктивність і морфофункціональні особливості вимені корів подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал Вип. 104. Херсон; Видавничий дім «Гельветика» 2018. С. 175-180.

Методична робота:

 1. Корник О.В., Каспров Р.В., Методичні рекомендації з дисципліни «Моделювання технологічних процесів у тваринництві» для студентів напряму підготовки 7.09010201 – «Спеціаліст», 8.09010201 – «Магістр» за спеціальністю 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, другий рівень освіти. Кам'янець-Подільський, 2016. – 24 с.
 2. Корник О.В., Каспров Р.В., Робочий зошит з дисципліни «Моделювання технологічних процесів у тваринництві» для студентів напряму підготовки 7.09010201 – «Спеціаліст», 8.09010201 – «Магістр» за спеціальністю 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, другий рівень освіти. Кам'янець-Подільський, 2016.  80 с.
 3. Цвігун А.Т., Каспров Р.В., Бучковська В.І. Робочий зошит для виконання лабораторних занять з дисципліни «Методологія наукових досліджень» (спеціальність 211 – ветеринарна медицина, ОС магістр). Кам'янець-Подільський, 2017.  70 с.
 4. Каспров Р.В. Робочий зошит для виконання лабораторних занять з дисципліни «Генетика популяцій» (спеціальність 204 – ТВППТ, ОС магістр). Кам'янець-Подільський, 2017.  48 с.
 5. Каспров Р.В. Методичні рекомендації  для проведення лабораторних занять з дисципліни «Генетика з біометрією» і «Генетика у ветеринарній медицині». Спеціальності 204 – «технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» і  211 – «ветеринарна медицина» Кам'янець-Подільський, 2017.  116 с.
 6. Каспров Р.В. тестові завдання, питання, вправи, задачі для самостійної роботи з дисципліни "Генетика у ветеринарній медицині" (спеціальність 211 – ветеринарна медицина, ОС бакалавр) Кам'янець-Подільський, 2019.  24 с.