1767

Карчевська Тетяна Миколаївна

Науковий ступінь: кандидатка ветеринарних наук
Вчене звання: доцентка

: 096 216 22 41
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-5693-916X
Scholar
Publons

Місце і дата народження:
30 січня 1962 року в м. Красилів Хмельницької області.


Освіта:
Вища. У 1984 році закінчила з відзнакою Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут, за спеціальністю «Ветеринарія» та здобула кваліфікацію «Ветеринарний лікар».

Кандидатську дисертацію на тему: «Олуланоз свиней в центральній частині України» захистила у 1996 році. В 2001 році присвоєно  вчене звання доцента.


Напрям наукового дослідження:
«Епізоотологічний моніторинг хвороб тварин заразної патології в Подільському регіоні»


Викладає навчальні дисципліни:
«Епізоотологія та інфекційні хвороби»
«Спеціальна епізоотологія»
«Інфекційні хвороби непродуктивних тварин»


Діяльність:

 • 1.08.1984 р. – 5.10. 1984 р.-лікар-епізоотолог Ульянівської дільничої ветлікарні (Красилівський р-н, Хмельницька обл.);
 • 6.10.1984р.- 31.12.1984р. - головний ветеринарний лікар колгоспу «Правда» Красилівський р-н, Хмельницька обл. ;
 • 1.01.1985р.-1.02.1989р. – аспірант кафедри паразитології Дніпропетроського сільськогосподарського інституту.;
 • лютий 1989р. - березень 1996р. – асистент кафедри паразитології Дніпропетровського агарного університету;
 • квітень 1996р. – 16.08.1998р. – старший викладач кафедри паразитології Дніпропетровського агарного університету;
 • 17.08.1998 р. – 25.10.2002 р. – завідувач кафедри інфекційних та інвазійних хвороб Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • 26.10.2002 р.  ‒ 18.12.2002 р. ‒ в.о. декана ФВМ ПДАТУ
 • 19.12.2002 р. – 3.03.2014 р. - завідувач кафедри інфекційних та інвазійних хвороб Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • 4.09.2015р.  по теперішній час – доцент кафедри інфекційних та інвазійних хвороб Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті:

 1. Карчевська Т.М.,Бетлінська Т.В. Епізоотологічний моніторинг парвовірусної інфекції собак в Подільському регіоні. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ.конф. Ч.2 (20-22 березня 2018 р., м. Кам'янець-Подільський).Тернопіль: Крок, 2018. С.51-53.
 2.  Карчевська Т.М.Епізоотична ситуація щодо сказу тварин у Хмельницькій області. Матеріали міжнародної конференції «Сучасні епідеміологічні  виклики в концепції «Єдине здоров'я» (11-15 червня 2018 р., м.Тернопіль) Тернопіль, 2018. С.32.
 3. Супрович Т.М., Карчевська Т.М., Супрович М.П., Колінчук Р.В. Молекулярно-генетичні маркери захворюваності великої рогатої худоби на фузобактеріоз. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. Ветеринарні науки.  № 1-2 (47). 2018.  С.69-74.
 4. Suprovych T.M., Suprovych M.Р., Koval T.V., Karchevska T.M., Chepurna V.A.,Chornyi I. O., Berezhanskyi A. P. BoLA-DRB3 gene as a marker of susceptibility and resistance of the Ukrainian black-pied and red-pied dairy breeds to mastitis. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2018.  №9 (3). doi:10.15421/021853. Р.363 –368.
 5. Suprovych T., Suprovych M., Dyman T. M., Karchevska T. M., Koval T. V.,Kolodiy V. A. Population genetic structure of the Ukrainian black-pied dairy breed with the genome BoLA-DRB3. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2018, № 9 (4),doi:10.15421/021885. P.568-577.
 6. Karchevska T. M., Suprovych T. M. Epizootological aspects of rabies of animals in Khmelnytskyi region. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VI(21), Issue: 179, 2018 Sept. pp. 73-74.
 7. Карчевська Т. Деякі аспекти патогенезу та лікування за токсокарозу собак в Хмельницькому регіоні. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. «Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції» (20-21 березня 2019 р). Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. Ч.1. С. 320-321.
 8. Карчевська Т.М. Африканська чума свиней в Хмельницькій області: Зб. тез Міжнародної науково-практичної конференції «Освітньо-наукові аспекти контролю інфекційних хвороб тварин в Україні». 28 листопада 2019 року. Науково-методичний центр ВФПО. Київ, 2019. С.43-46.
 9. Супрович Т.М., Карчевська Т.М., Супрович М.П., Колінчук Р.В. Молекулярно-генетичні аспекти  захворюваності великої рогатої худоби на некробактеріоз. Аграрний вісник Причорномор'я. Ветеринарні науки: зб. наук. праць. Вип. 93. Одеса: ТЕС. 2019. С.97-102.
 10. Т. М. Karchevska The concept of Personally Oriented Education in the Process of Training of Veterinary Medicine Specialists. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VII (85), Issue: 208, 2019 Nov. рр. 24-26. https://doi.org/10.31174/SEND-PP2019-208VII85-06
 11. Suprovych T.M., Suprovych M.P., Karchevska T.M., Kolinchuk R.V., Chornyi Ι.Ο., Kolodiy V.A. Association of BoLA-DRB3.2 alleles with cow’s fusobacteriosis/
 12. Suprovych, M. Suprovych , T. Karchevska, R. Kolinchuk, Ι. Chornyi, V. Kolodiy// Regulatory Mechanisms in Biosystems. №11(2). 2020. P.249-254, https://medicine.dp.ua/ index.php/med/article/ view/624 doi:10.15421/022037
 13. Karchevska T. M. Study of the epizootic situation of animal rabies in the Khmelnytskyi region for 2015-2019. Fundamental and applied research in the modern world: Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. BoScience Publisher.  Boston, USA, 2020. Pp. 57-61.
 14. Karchevska T. M. Study of the epizootic situation with African swine fever in Khmelnytskyi region for 2016-2019. Science and education: problems, prospects and innovations: Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2020. Pp. 42-47.
 15. Kарчевська T. M. Етіологічна структура збудників сальмонельозу птиці в Хмельницькій області за 2014-2020 роки. World science: problems, prospects and innovations: Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. Perfect Publishing.  Toronto, Canada.  2020. Pp.548-552.
 16. Karchevska Т. М. Practical training as the main component of the process of specialist training in the agricultural sector.  Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. IX (101), Issue: 259, 2021. Nov. С. 22 - 24. https://doi.org/10.31174/SEND-PP2021-259IX101-04
 17. Suprovych T.М., Karchevska Т.М., Trach V. V. Features of specific prevention of infectious diseases in  service dogs: Аграрний вісник Причорномор’я.  (101). 2021.  C.11-15. https://doi.org/10.37000/abbsl.2021.101.02
 18. Karchevska T. M. Epizootic situation and comparative characteristics of different treatment schemes for canine Babesiosis in the city of Khmelnytskyi: Topical issues of modern science, society and education: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції. Харків.  2021.  С. 77-81.
 19. Карчевська Т.М. Епізоотична ситуація та етіологічна структура лептоспірозу тварин в Хмельницькій області: Аграрний вісник Причорномор’я. (101). 2021. C.23-29.     https://doi.org/10.37000/abbsl.2021.101.04

 20.  

  Карчевська Т.М. Епізоотична ситуація та етіологічна структура сальмонельозу птиці в Хмельницькій області: Аграрний вісник Причорномор’я.(104). 2022.С.11-14. https://doi.org/10.37000/abbsl.2022.104.02
 21. Карчевська Т.М. Етіологічна структура сальмонельозу птиці в Хмельницькому регіоні. Світ наукових публікацій: Збірник наукових публікацій міжнародної Мультидисциплінарної наукової інтернет – конференції (м. Тернопіль 25-26 жовтня 2022р.). Вип. 13. С.205-206.
 22. Карчевська Т.М. Епізоотична ситуація щодо лейкозу великої рогатої худоби в Хмельницькій області. Світ наукових публікацій: Збірник наукових публікацій міжнародної Мультидисциплінарної наукової інтернет – конференції (24-25 листопада 2022 р.). Вип. 14. С. 189-190.

Методична робота:

 1. Карчевська Т.М. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби». Розділ: «Інфекційні хвороби кролів» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»Кам’янець-Подільський: ПДАТУ.  34 с.
 2. Карчевська Т.М. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з дисципліни «Інфекційні хвороби непродуктивних тварин» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський: ПДАТУ. 40 с.
 3. Карчевська Т.М. Конспект лекцій до розділу: «Інфекційні хвороби котів» з дисципліни «Інфекційні хвороби непродуктивних тварин» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський: ПДАТУ.  70 с.
 4. Карчевська Т.М. Навчальний посібник «Інфекційні хвороби непродуктивних тварин» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський: ПДАТУ.  278 с.
 5. Карчевська Т.М.. Супрович Т.М. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» Розділ: «Загальна епізоотологія» для здобувачів вищої освіти за ОС «Бакалавр» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський: ПДАТУ. 52 с.
 6. Карчевська Т.М. Конспект лекцій з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» Розділ: «Загальна епізоотологія» для здобувачів вищої освіти за ОС «Бакалавр» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський: ПДАТУ. 51 с.
 7. Карчевська Т.М. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» Розділ: «Факторні хвороби» для здобувачів вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський: ПДАТУ. 60 с.
 8. Карчевська Т.М. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» Розділ: «Інфекційні хвороби жуйних» для здобувачів вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський: ПДАТУ. 2020. 57 с.
 9. Карчевська Т.М. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» Розділ: «Інфекційні хвороби свиней» для здобувачів вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський: ПДАТУ. 2020. 50 с.
 10. Карчевська Т.М. Конспект лекцій з дисципліни «Спеціальна епізоотологія» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський: ПДАТУ. 161 с.
 11. Карчевська Т.М. Конспект лекцій з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» Розділ: «Інфекційні хвороби,спільні для багатьох видів тварин» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ». 2021. 111 с.
 12. Карчевська Т.М. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» Розділ: «Інфекційні хвороби,спільні для багатьох видів тварин» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ».2021. 94 с.
 13. Карчевська Т.М. Конспект лекцій з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» Розділ: «Інфекційні хвороби жуйних» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ». 2022. 47 с.
 14. Карчевська Т.М. Конспект лекцій з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» Розділ: «Інфекційні хвороби свиней» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ». 2022. 65 с.
 15. Карчевська Т.М. Конспект лекцій з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» Розділ: «Інфекційні хвороби коней» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський: ЗВО«ПДУ». 2022. 50 с.
 16. Карчевська Т.М. Збірник тестових завдань з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ». 2022. 41 с.
 17. Карчевська Т.М. Конспект лекцій з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» Розділ: «Інфекційні хвороби хутрових звірів та дрібних тварин, бджіл і риб» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 83 с.
 18. Карчевська Т.М. Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ»,    25 с.
 19. Карчевська Т.М. Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» (історія хвороби) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ»,   27 с.
 20. Карчевська Т.М. Спеціальна епізоотологія: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський. 2022. 248  с.