1211

Карчевська Тетяна Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук
Вчене звання: доцент

: 096 216 22 41
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-5693-916X
Scholar
Publons

Місце і дата народження:
30 січня 1962 року в м. Красилів Хмельницької області.


Освіта:
Вища. У 1984 році закінчила з відзнакою Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут, за спеціальністю «Ветеринарія» та здобула кваліфікацію «Ветеринарний лікар».

Кандидатську дисертацію на тему: «Олуланоз свиней в центральній частині України» захистила у 1996 році. В 2001 році присвоєно  вчене звання доцента.


Напрям наукового дослідження:
«Епізоотологічний моніторинг хвороб тварин заразної патології в Подільському регіоні»


Викладає навчальні дисципліни:
«Епізоотологія та інфекційні хвороби»
«Спеціальна епізоотологія»
«Інфекційні хвороби непродуктивних тварин»


Діяльність:

  • 1.08.1984 р. – 5.10. 1984 р.-лікар-епізоотолог Ульянівської дільничої ветлікарні (Красилівський р-н, Хмельницька обл.);
  • 6.10.1984р.- 31.12.1984р. - головний ветеринарний лікар колгоспу «Правда» Красилівський р-н, Хмельницька обл. ;
  • 1.01.1985р.-1.02.1989р. – аспірант кафедри паразитології Дніпропетроського сільськогосподарського інституту.;
  • лютий 1989р. - березень 1996р. – асистент кафедри паразитології Дніпропетровського агарного університету;
  • квітень 1996р. – 16.08.1998р. – старший викладач кафедри паразитології Дніпропетровського агарного університету;
  • 17.08.1998 р. – 25.10.2002 р. – завідувач кафедри інфекційних та інвазійних хвороб Подільського державного аграрно-технічного університету;
  • 26.10.2002 р.  ‒ 18.12.2002 р. ‒ в.о. декана ФВМ ПДАТУ
  • 19.12.2002 р. – 3.03.2014 р. - завідувач кафедри інфекційних та інвазійних хвороб Подільського державного аграрно-технічного університету;
  • 4.09.2015р.  по теперішній час – доцент кафедри інфекційних та інвазійних хвороб Подільського державного аграрно-технічного університету.
  • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті:

Всього опубліковано 63 наукових праці, з них основні:

1. Карчевская Т.Н., Захрялов Я.Н. Способ определения интенсивности инвазии оллуланоза свиней / Авторское свидетельство  № 1701228.1991.
2. Карчевська Т.М.Олуланоз свиней в Дніпропетровській області/ Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток ветеринарної науки в Україні: здобутки і проблеми.-Дніпропетровськ.1997.С. 45-47.
4. Карчевська Т.М., Сойферман М.С., Тлуста С.А.Етіологічна структура лептоспірозу тварин в умовах Подільського регіону/ Аграрний вісник Причорномор'я// Збірник наукових праць.Вип.21.Одеса, 2003.С.97-101.
5. Карчевська Т.М. Особливості епізоотології та лікування некробактеріозу великої рогатої худоби/Матеріали науково-теоретичної конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів та науковців. Кам.-Подільський, 2013.С.10-15.
6. Супрович Т.М., Карчевська Т.М., Колінчук Р.В., Мізик В.П. Виявлення алелів гена BoLA-DRB3.2, асоційованих з некробактеріозом у корів української чорно-рябої молочної породи Розведення  і генетика тварин.  К., Чубинське: 2016. – Вип.51.  С. 205-213.
7. Карчевська Т.М. Олуланоз свиней – актуальна проблема сучасного свинарства. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку//Матеріали ХХVІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (№ 27, 2016 р.).Переяслав-Хмельницький. С.436-438.
8. Карчевська Т.М.Олуланоз свиней в Подільському регіоні. Аграрна наука та освіта Поділля:Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. Кам'янець-Подільський, 2017.С.329-330.
9.Карчевська Т.М., Захарова Т.В., Бетлінська Т.В. Епізоотична ситуація щодо африканської чуми свиней  в Хмельницькій області. Аграрна наука та освіта Поділля:Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. Кам'янець-Подільський, 2017.С.327-328.
10. Карчевська Т.М., Чумаков К.А., Петрук Є.О. Епізоотологічний моніторинг сказу тварин у Хмельницькій області. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Епізоотологія, здоров'я та добробут тварин. Виклики сучасності». Київ (12 вересня 2017 р.).К: НМЦ «Агроосвіта». С.12-15.
11. Karchevska T., Levytska V., Mushynskyi A.  Epizootic and pathogenic aspects of ollulanosis invasion in pigs. Scientific Monograph «Scientific Achievements in Agricultural engineering, Agronomy and Veterinary Medicine».  Vol.ІІ, No. 1.  Krakiv, 2017: pp.24-34.
12. Карчевська Т.М.,Бетлінська Т.В. Епізоотологічний моніторинг парвовірусної інфекції собак в Подільському регіоні. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ.конф. Ч.2 (20-22 березня 2018 р., м. Кам'янець-Подільський).Тернопіль: Крок, 2018. С.51-53.
13.Карчевська Т.М. Роль дисципліни  «Епізоотологія та інфекційні хвороби» у формуванні професійних компетенцій майбутнього фахівця аграрної сфери». Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ.конф. Ч.2 (20-22 березня 2018 р., м. Кам'янець-Подільський).Тернопіль: Крок, 2018. С.302-304.
14. Карчевська Т.М. Роль самостійної роботи в процесі вивчення дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби». Зб. наук. праць ІІ міжнар.наук.-пр.конф. «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти» (26-27 квітня 2018 р. м. Кам'янець-Подільський). Тернопіль: Крок, 2018. С.47- 49.
11. Карчевська Т.М.Епізоотична ситуація щодо сказу тварин у Хмельницькій області. Матеріали міжнародної конференції «Сучасні епідеміологічні  виклики в концепції «Єдине здоров'я» (11-15 червня 2018 р., м.Тернопіль) Тернопіль, 2018. С.32.
11.Супрович Т.М., Карчевська Т.М., Супрович М.П., Колінчук Р.В. Молекулярно-генетичні маркери захворюваності великої рогатої худоби на фузобактеріоз. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. Ветеринарні науки.  № 1-2 (47). 2018.  С.69-74.
11.Suprovych T.M., Suprovych M.Р., Koval T.V., Karchevska T.M., Chepurna V.A.,Chornyi I. O., Berezhanskyi A. P. BoLA-DRB3 gene as a marker of susceptibility and resistance of the Ukrainian black-pied and red-pied dairy breeds to mastitis. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2018.  №9 (3). doi:10.15421/021853. Р.363–368.
12.Suprovych T., Suprovych M., Dyman T. M., Karchevska T. M., Koval T. V.,Kolodiy V. A. Population genetic structure of the Ukrainian black-pied dairy breed with the genome BoLA-DRB3. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2018, № 9 (4),doi:10.15421/021885. P.568-577.
13. Karchevska T. M., Suprovych T. M. Epizootological aspects of rabies of animals in Khmelnytskyi region. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VI(21), Issue: 179, 2018 Sept. pp. 73-74.
14. Карчевська Т. Деякі аспекти патогенезу та лікування за токсокарозу собак в Хмельницькому регіоні. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. «Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції» (20-21 березня 2019 р). Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. Ч.1. С. 320-321.
15. Карчевська Т.М. Методи та методики проведення  аудиторного навчання, навчальної та виробничої практик з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби». Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: зб. Наук. праць ІІІ між нар. Конф. 04 жовтня 2019 р. Ч.1 (ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський). Тернопіль:ФОП Осадца Ю.В., 2019.С. 159-162.
16. Карчевська Т.М., Супрович Т.М. Практична  підготовка як основна складова процесу підготовки фахівця аграрної галузі. Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: зб. Наук. праць ІІІ між нар. Конф. 04 жовтня 2019 р. Ч.1 (ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський). Тернопіль:ФОП Осадца Ю.В., 2019.С. 162- 164.
17. Карчевська Т.М. Супрович Т.М. Епізоотична ситуація щодо африканської чуми свиней в Хмельницькій області. Сучасний рух науки: тези доп. VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 жовтня 2019 р. Дніпро, 2019.  Т.2.  С.48-51.
18. Супрович Т.М., Карчевська Т.М., Супрович М.П.. Колінчук Р.В. Молекулярно-генетичні аспекти  захворюваності великої рогатої худоби на некробактеріоз. Аграрний вісник Причорномор'я. Ветеринарні науки: зб. наук. праць. Вип. 93. Одеса: ТЕС, 2019. С.97-102.

Методична робота:

Всього видано 80 навчально-методичних розробок, в т.ч.:
Навчальний посібник « Інфекційні хвороби собак» / Карчевська Т.М., Чумаков К.А. Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І, 2017. 160 с.