502

Іванишин Олександр Степанович

Науковий ступінь: доктор філософії
Вчене звання:

: 0978126931
:
ORCID: 0000-0003-3809-3831

Місце і дата народження:
20 серпня 1994 року, с. Юр'ямпіль, Борщівський район, Тернопільська область.


Освіта:
Повна вища. В 2017 році закінчив Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю «Агрономія» та здобув кваліфікацію – магістр з агрономії

Кандидатська дисертація на тему: «Формування продуктивності зерна різностиглих гібридів кукурудзи залежно від норм добрив в умовах Західного Лісостепу»


Викладає навчальні дисципліни:
«Рослинництво», «Вступ до фаху», «Буряківництво».


Діяльність:


Наукові статті:

  1. Іванишин О. С. Площа асиміляційної поверхні листків та урожайність гібридів кукурудзи залежно від удобрення в умовах Лісостепу Західного. Таврійський науковий вісник. 2020. Вип. 112. С.77–81.
  2. Хоміна В. Я. Іванишин О. С. Динаміка накопичення сухої надземної маси та урожайність зерна гібридів кукурудзи залежно від удобрення в умовах Лісостепу Західного. Таврійський науковий вісник. 2020. Вип. 114. С. 44–48.
  3. Іванишин О. С. Показники структури урожаю зерна кукурудзи залежно від гібриду, норми добрив та мікродобрива в умовах Лісостепу Західного. Журнал «Молодий вчений». 2021. №3 (91). С. 121–126.
  4. Хоміна В.Я., Іванишин О.С. Біометричні показники рослин різностиглих гібридів кукурудзи залежно від удобрення в умовах Лісостепу Західного. Modern engineering and innovative technologies». Германія. Випуск №15. С. 22-32.
  5. O. Ivanyshyn, V. Khomina, H. Pantsyreva. Іnfluence of fertilization on the formation of grain roductivity of different-maturing maize hybrids. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11(3). P. 262–269.