1448

Грушецький Сергій Миколайович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

: 0679316562
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-0487-6152
Scholar
Scopus
Publons

Місце і дата народження:
28 вересня 1969 року в с. Іванівці Кельменецького району Чернівецької області


Освіта:
Вища. У 1992 році закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут факультет механізації сільського господарства (тепер Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобув кваліфікацію інженера-механіка.

Кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування конструкції і параметрів лемішно-полицевого картоплекопача з барабанним сепаратором картопляного вороху» захистив у 2008 році.


Напрям наукового дослідження:
«Механіко-технологічні основи вдосконалення викопувально-сепаруючих робочих органів картоплезбиральних машин».


Викладає навчальні дисципліни:
інноваційні технології виробництва сільськогосподарської продукції; аграрний сервіс і інформаційне забезпечення; машини і обладнання та їх використання в тваринництві; технічне обслуговування машин і обладнання; експлуатація машин і обладнання.


Діяльність:

 • З 1992 року по 2000 рік працював старшим лаборантом кафедри експлуатації МТП Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту;
 • У 2000 році переведений на посаду майстра виробничого навчання кафедри машиновикористання сільськогосподарської техніки і охорони праці;
 • З 2001 р. по 2004 р. – слухач аспірантури Подільської державної аграрно-технічної академії;
 • З 2004 р. по 2009 р. – асистент кафедри машиновикористання інституту механізації і електрифікації сільського господарства Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • З 2009 р. по 2019 р. доцент кафедри машиновикористання в АПК;
 • З 2019 року асистент кафедри агроінженерії і системотехніки;
 • З 2020 року доцент кафедри агроінженерії і системотехніки
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Творчий доробок:

 1. Грушецький С.М. Огляд досліджень та аналіз конструктивно-технологічних схем грудкоруйнуючих робочих органів  / С.М. Грушецький // Сучасний рух науки: тези доп. V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції журналу «WayScience», 7-8 лютого 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 149-154.
 2. Грушецький С.М. Систематизація основних проблем механізованого збирання картоплі [Текст] / С.М. Грушецький, С.Б. Слободян // Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (20-21 березня 2019 р., м. Кам'янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 19-21.
 3. Грушецький С.М. Способи активізації сепарації картопляного вороху [Текст] / С.М. Грушецкий, В.В. Підлісний // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Випуск 179. «Механізація сільськогосподарського виробництва» присвячений Всеукраїнській науково-практичній конференції «Оптимізація технічних та технологічних систем агровиробництва». – Х.: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2019. – С. 61-74.
 4. Грушецький С.М. Аналіз конструкцій коренебульбозбиральних комбайнів і перспектива їх вдосконалення [Текст] / С.М. Грушецький // Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience». – №1 (3). – Дніпро, 2019. – С. 73-99.
 5. Hrushetsky S.M. Research of constructive and regulatory parameters of the assembly working organs for the potato's harvesting machines [Text] / S.M. Hrushetsky, V.M. Yaropud, V.I. Duganets, V.I. Duganets, V.M. Pryshliak, V.L. Kurylo // Journal title: «INMATEH-Agricultural Engineering» Bucharest, 6 Ion Ionescu de la Brad Bvd, Sector 1,  ROMANIA, Vol 59, № 3 / December / 2019. – S 101-110. DOI: 10.35633/INMATEH-59-11 (Scopus). http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=23148.
 6. Грушецкий С.Н. Модель технологичеких процессов картофелеуборочных машин [Текст] / С.Н. Грушецький //  Техническое и кадровое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве : материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 24–25 октября 2019 года) : в 2 ч. / редкол.: И.Н. Шило [и др.]. – Минск : БГАТУ, 2019. – Ч. 1. – С 125-127 : ил., схемы. – ISBN 978-985-25-0009-8 (ч. 1). http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/8670/1/27.pdf.
 7. Грушецкий С.Н. Проблемы технического сервиса и обеспечение надежности техники для АПК [Текст] / С.Н. Грушецький // Техническое и кадровое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве : материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 24–25 октября 2019 года) : в 2 ч. / редкол.: И. Н. Шило [и др.]. – Минск : БГАТУ, 2019. – Ч. 2. – С 26-29 : ил., схемы. – ISBN 978-985-25-0007-4 (ч. 2). http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/8671/1/28.pdf.
 8. Hrushetskyi S. Оrganization of  vehicle and machinery operation in Ukraine and a broad [Text] / S. Hrushetskyi, S. Slobodian // ТЕKA. QUARTERLY JOURNAL OF AGRI-FOOD INDUSTRY  – RZESZOW-LVIV, 2019, Vol. 19, No. 3, S 55-62.  ISSN 2657-9537
 9. Грушецький С.М. The technological process pattern of potato root harvester [Текст] / С.М. Грушецький, Рудь А.В., Семенишина І.В., Медведєв Є.П. // Журнал «Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка» № 31 / За ред. доктора економічних наук, професора, ректора університету В.В. Іванишина – Кам'янець-Подільський, 2019.  – С. 52-60. DOI: https://doi.org/10.37406/2706-9052-2019-2-7.
 10. Грушецький С.М. Дослідження якості сепарації картопляного вороху підкопувальними робочими органами картоплезбиральної машини [Текст] / С.М. Грушецький, Яропуд В.М., Бабин І.А. // Журнал «Вібрації в техніці та технологіях» № 1 (96) – Вінниця, 2020. – С. 125-140. DOI: 10.37128/2306-8744-2020-1. (Категорія «Б»).
 11. Грушецький С.М. Моделювання процесів сепарації картопляного вороху у барабанному сепараторі [Текст] / С.М. Грушецький, Яропуд В.М. // Журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК» / Vol. 109, No 2 / 2020 – Вінниця, 2020. – С. 23-39. (Категорія «Б»).
 12. Грушецкий С.Н., Семенишина И.В. Механико-математическое моделирование технологических процессов картофелеуборочных машин // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 339-346. URL: http://sci-conf.com.ua. ISBN 978-92-9472-193-8, УДК, ББК.
 13. Техніко-технологічне обґрунтування переробки рицини на малотоннажному підприємстві [Текст] / В. В. Дідур, А. Б. Чебанов, С.М. Грушецький, Є.А. Петриченко Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. 2020, Vol. 11, No 2, 87-94 ISSN 2663-1334 (print), ISSN 2663-1342 (online), www.journals.nubip.edu.ua/index.php/Tekhnica DOI: 10.31548/machenergy.2020.02.087-094 (Категорія «Б»).
 14. Грушецький С.М. Аналіз конструкцій сепаруючих робочих органів картоплезбиральних машин [Текст] / С.М. Грушецький, А.В. Рудь // Сучасний рух науки: тези доп. XI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції журналу «WayScience», 8-9 жовтня 2020 р. – Дніпро, 2020.  – Т.1. – С. 169-173.  http://www.wayscience.com/ konferentsiya-11-8-9-zhovtnya-2020/
 15. Грушецький С.М. Використання досвіду Сполучених Штатів Америки у навчанні здобувачів вищої освіти інженерних спеціальностей в Україні [Текст] / С.М. Грушецький, А.В. Рудь // Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: збірник наукових праць ІV міжнар. наук.-метод. конф. 02 жовтн. 2020 р. (ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2020. – С. 46-49. ISBN 978-617-7793-39-6.
 16. Грушецький С.М. Моделювання технологічного процесу відрізання картопляного вороху лезом леміша [Текст] / С.М. Грушецький, В.М. Яропуд. // Журнал «Вібрації в техніці та технологіях» № 3 (98) – Вінниця, 2020. – С. 85-94. (Категорія «Б» Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 р. № 886).
 17. Sergiy Hrushetskiy, Ruslana Semenyshena. Проектирование лемешно-полочной поверхности картофелеуборочной машины. Středoevropský věstník pro vědu a výzkum 2021; 4 : 38-47. ISSN: 2336-3630. (Index Copernicus). https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=2848937.
 18. Грушецький С.М. Моделювання технологічного процесу відрізання картопляного вороху лезом леміша [Текст] / С.М. Грушецький, В.М. Яропуд. // Журнал «Вібрації в техніці та технологіях» № 3 (98) – Вінниця, 2020. – С. 85-94. DOI: 10.37128/2306-8744-2020-3-9. http://vibrojournal.vsau.org/uk/num/3-98.  (Категорія «Б»).
 19. Грушецький С.М. Організація експлуатації та технічного обслуговування транспортних засобів і машин в україні і за кордоном [Текст] / С.М. Грушецький, В.М. Яропуд, С.А. Токарчук. // Журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК» Vol. 112, No 1 / 2021 – Вінниця, 2021. – С. 126-136. DOI: 10.37128/2520-6168-2021-1-14. http://tetapk.vsau.org/uk/num/1-112   (Категорія «Б»).
 20. Грушецький С.М. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів картоплезбиральної машини [Текст] / С.М. Грушецький, В.М. Яропуд. // Журнал «Вібрації в техніці та технологіях» № 1 (100) – Вінниця, 2021. – С. 143-155. DOI: 10.37128/2306-8744-2021-1-14  http://vibrojournal.vsau.org/en/num/1-100.   (Категорія «Б»).
 21. Грушецький С.М. Дослідження сепаратора піднімаючо-сходячої дії для коренебульбозбиральних машин. [Текст] / С.М. Грушецкий // Науковий журнал «Інженерія природокористування» Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка; ХНТУСГ. № 2 (20) – Харків, 2021. – С. 60-67. ISSN 2311-1828. https://doi.org/10.37700/enm.2021.2(20).60-67  (Категорія «Б»).
 22. Грушецький С.М. Аналіз конструкцій пневмосепарувального каналу зернових сепараторів. [Текст] / С.М. Грушецкий, О.І. Беспалий // Науковий журнал «Інженерія природокористування» Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка; ХНТУСГ. № 2 (20) – Харків, 2021. – С. 32-42. ISSN 2311-1828. https://doi.org/10.37700/enm.2021.2(20).32-42  (Категорія «Б»).
 23. Котов Б.І. Підвищення ефективності охолодження зерна після сушіння і термообробки [Текст] / Б.І. Котов, Р.А. Калініченко, А.В. Рудь, С.М. Грушецький // Журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК» Vol. 113, No 2 / 2021 – Вінниця, 2021. – С. 126-136. DOI: 10.37128/2520-6168-2021-2 (Категорія «Б»).
 24. Степаненко С.П. Математичне моделювання руху зернового матеріалу на поверхні віброживильника за умови введення його в аспірацій ний канал сепаратора [Текст] / С.П. Степаненко, Б.І. Котов, А.В. Рудь, С.М. Грушецький // Журнал «Вібрації в техніці та технологіях» № 2 (101) – Вінниця, 2021. – С. 143-155. DOI: 10.37128/2306-8744-2021-2  (Категорія «Б»).
 25. Hrushetskyi S., Yaropud V., Kupchuk I., Semenyshena R.: The Heap Parts Movement on the Share-Board Surface of the Potato Harvesting Machine  Bulletin of theTransilvania University of Braşov Series II: Forestry  Wood Industry Agricultural Food Engineering  Vol. 14(63) No. 1 – 2021. S. 127-140. (Scopus).
 26. Пат. № 133380 Україна, МПК (2019.01) А01В 13/00, А01В 13/14 (2006.01). Комбінований плуг для загортання сидеральних культур / Скоробогатов Д.В., Голуб Г.А., Девін В.В., Ткачук В.С., Грушецький С.М., Торчук М.В. (Україна). – № u 2018 06847; заявл. 18.06. 2018; опубл. 10.04. 2019, Бюл. № 7. – 4 с.
 27. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86727. Підручник «Технічний сервіс в АПК» / Грушецький С.М. (Україна). – № 87660; заявл. 19.02.2019; опубл. 12.03.2019.
 28. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 103477. Підручник «Машини та обладнання в тваринництві» / Іванишин В.В., Грушецький С.М. Рудь А.В. (Україна). – № с202101689; заявл. 22.03.2021; опубл. 25.03.2021. https://sis.ukrpatent.org CR0342250321.
 29. Пат. № 148007 Україна, МПК (2021.01) А01D21/00. Підкопуючо-роторний робочий орган для коренебульбозбиральних машин / Іванишин В.В., Грушецький С.М., Рудь А.В., Михайлова Л.М., Павельчук Ю.Ф., Корчак М.М. (Україна). – № u 2021 01438; заявл. 22.03. 2021; опубл. 23.06. 2021, Бюл. № 25. – 5 с. https://iprop-ua.com/inv/pdf/wx9wftib-pub-description.pdf.
 30. Пат. № 148270 Україна, МПК (2021.01) А01B33/00. Вирівнювальний антиерозійно-екологічний грунтообробний пристрій зі шлейфом / Корчак М.М., Рудь А.В., Михайлова Л.М., Павельчук Ю.Ф., Грушецький С.М. (Україна). – № u 2021 01205; заявл. 11.03. 2021; опубл. 21.07. 2021, Бюл. № 29. – 5 с.

 Методична робота:

 • Грушецький С.М. Технічний сервіс в АПК [Текст] : [ електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного навчання Moodle, розроблений для студентів 3  курсу спеціальності «Агроінженерія» ОС  бакалавр, денної / заочної форми навчання / С.М. Грушецький – Подільський держ. агр.- техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2019. (НМР ПДАТУ протокол №3 від 23.04.19).
 • Грушецький С.М. Машини і обладнання та їх використання в тваринництві [Текст] : [ електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного навчання Moodle, розроблений для студентів 3  курсу спеціальності «Агроінженерія» ОС  бакалавр, денної / заочної форми навчання / С.М. Грушецький – Подільський держ. агр.- техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2019. (НМР ПДАТУ протокол №3 від 23.04.19).
 • Грушецький С.М. Механізація технологічних процесів у виробництві та переробці продукції тваринництва [Текст] : [ електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного навчання Moodle, розроблений для студентів 2  курсу спеціальності «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» ОС  бакалавр, денної / заочної форми навчання / С.М. Грушецький – Подільський держ. агр.- техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2019. (НМР ПДАТУ протокол №3 від 23.04.19).
 • Грушецький С.М. Аграрний сервіс та інформаційне забезпечення [Текст] : [ електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного навчання Moodle, розроблений для студентів 1М  курсу спеціальності «Агроінженерія» ОС  магістр, денної / заочної форми навчання / С.М. Грушецький – Подільський держ. агр.- техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2019. (НМР ПДАТУ протокол №4 від 28.05.19).
 • Грушецький С.М. Інноваційні технології виробництва сільськогосподарської продукції [Текст] : [ електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного навчання Moodle, розроблений для студентів 1М  курсу спеціальності «Агроінженерія» ОС  магістр, денної / заочної форми навчання / С.М. Грушецький – Подільський держ. агр.- техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2019. (НМР ПДАТУ протокол №4 від 28.05.19).
 • Грушецький С.М. Технічний сервіс в АПК : підручник / Подільський держ. аграрно-тех. ун-т. – Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – 364 с. (Протокол ВР ПДАТУ №12 від 30 травня 2019 р.).
 • Проектування технологічних процесів у рослинництві : методичні рекомендації до курсової роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» / С.М. Грушецький, О.М. Семенов  – Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – 52 с.
 • Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини і обладнання та їх використання в тваринництві» здобувачами першого (бакалавського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / С.М. Грушецький, А.В. Рудь. За ред. С.М. Грушецького. – Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2020. – 352 с. (НМР ПДАТУ протокол № 2 від 18 травня 2020 року).
 • Грушецький С.М. Аграрний сервіс та інформаційне забезпечення [Текст] : [ електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного навчання Moodle, розроблений для студентів 1М  курсу спеціальності «Агроінженерія» ОС  магістр, денної / заочної форми навчання / С.М. Грушецький – Подільський держ. агр.- техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2020. (НМР ПДАТУ протокол № 2 від 18 травня 2020 року).
 • Грушецький С.М. Інноваційні технології виробництва сільськогосподарської продукції [Текст] : [ електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного навчання Moodle, розроблений для студентів 1М  курсу спеціальності «Агроінженерія» ОС  магістр, денної / заочної форми навчання / С.М. Грушецький – Подільський держ. агр.- техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2020. (НМР ПДАТУ протокол № 2 від 18 травня 2020 року).
 • Грушецький С.М. Машини і обладнання та їх використання в тваринництві [Текст] : [ електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного навчання Moodle, розроблений для студентів 3  курсу спеціальності «Агроінженерія» ОС  бакалавр, денної / заочної форми навчання / С.М. Грушецький – Подільський держ. агр.- техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2020. (НМР ПДАТУ протокол № 2 від 18 травня 2020 року).
 • Рудь А.В., Грушецький С.М. Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва [Текст] : [ електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного навчання Moodle, розроблений для студентів 1  курсу спеціальності «Агрономія» ОС  бакалавр, денної / заочної форми навчання / А.В. Рудь, С.М. Грушецький – Подільський держ. агр.- техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2020. (НМР ПДАТУ протокол № 1 від 23 вересня 2020 року).
 • Рудь А.В., Грушецький С.М. Енергоощадне машиновикористання в рослинництві [Текст] : [ електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного навчання Moodle, розроблений для студентів 1  курсу спеціальності «Агрономія» ОС  магістр, денної / заочної форми навчання / А.В. Рудь, С.М. Грушецький – Подільський держ. агр.- техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2020. (НМР ПДАТУ протокол № 2 від 28 жовтня 2020 року).
 • Грушецький С.М. Експлуатація машин і обладнання [Текст] : [ електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного навчання Moodle, розроблений для студентів 4  курсу спеціальності «Агроінженерія» ОС  бакалавр, денної / заочної форми навчання / С.М. Грушецький, А.В. Рудь – Подільський держ. агр.- техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2020. (НМР ПДАТУ протокол № 2 від 28 жовтня 2020 року).
 • Грушецький С.М. Технічне обслуговування машин і обладнання [Текст] : [ електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного навчання Moodle, розроблений для студентів 4  курсу спеціальності «Агроінженерія» ОС  бакалавр, денної / заочної форми навчання / С.М. Грушецький, А.В. Рудь – Подільський держ. агр.- техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2020. (НМР ПДАТУ протокол № 3 від 25 листопада 2020 року).
 • Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічне обслуговування машин і обладнання» здобувачами першого (бакалавського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / С.М. Грушецький, А.В. Рудь. За ред. С.М. Грушецького. – Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2020. – 404 с. (НМР ПДАТУ протокол № 3 від 25 листопада 2020 року).
 • Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Експлуатація машин і обладнання» здобувачами першого (бакалавського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / С.М. Грушецький, А.В. Рудь. За ред. С.М. Грушецького. – Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2020. – 184 с. (НМР ПДАТУ протокол № 4 від 22 грудня 2020 року).
 • Машини та обладнання в тваринництві : підручник / В.В. Іванишин, С.М. Грушецький, А.В. Рудь. – Подільський державний аграрно-технічний університет. – Камʼянець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута»., 2021. – 468 с. (протокол ВР ПДАТУ № 6 від 27 лютого 2020 р.).
 • Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини і обладнання в тваринництві» здобувачами першого (бакалавського) рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)» / С.М. Грушецький, А.В. Рудь. За ред. С.М. Грушецького. – Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 352 с. (НМР ПДАТУ протокол № 5 від 23 лютого 2021 року).
 • Грушецький С.М. Експлуатація машин  і обладнання [Текст] : [ електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного навчання Moodle, розроблений для студентів 2СТН  курсу спеціальності  015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)» ОС  бакалавр, денної / заочної форми навчання / С.М. Грушецький, А.В. Рудь – Подільський держ. агр.- техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2021. (НМР ПДАТУ протокол № 5 від 23 лютого 2021 року).
 • Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Експлуатація машин і обладнання» здобувачами першого (бакалавського) рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)» / С.М. Грушецький, А.В. Рудь. За ред. С.М. Грушецького. – Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 184 с. (НМР ПДАТУ протокол № 5 від 23 лютого 2021 року).
 • Грушецький С.М. Експлуатація машин  і обладнання [Текст] : [ електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного навчання Moodle, розроблений для студентів 4  курсу спеціальності  015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)» ОС  бакалавр, денної / заочної форми навчання / С.М. Грушецький, А.В. Рудь – Подільський держ. агр.- техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2021. (НМР ПДАТУ протокол № 5 від 23 лютого 2021 року).
 • Грушецький С.М. Технічне обслуговування машин і обладнання [Текст] : [ електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного навчання Moodle, розроблений для професійної перепідготовка військовослужбовців, звільнених в запас за програмою «Аграрний менеджмент» (проект «Україна-Норвегія») / С.М. Грушецький, А.В. Рудь – Подільський держ. агр.- техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2021. (НМР ПДАТУ протокол № 5 від 23 лютого 2021 року).
 • Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Проектування технологічних процесів у рослинництві» здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання спеціальності 208 «Агроінженерія» / С.М. Грушецький, А.В. Рудь. За ред. А.В. Рудя. – Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 32 с. (НМР ПДАТУ протокол № 7 від 20 травня 2021 року).
 • Методичні рекомендації для проходження виробничої практики здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання спеціальності 208 «Агроінженерія» / С.М. Грушецький, А.В. Рудь. За ред. А.В. Рудя. – Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 60 с. (НМР ПДАТУ протокол № 7 від 20 травня 2021 року).
 • Методичні рекомендації для проходження виробничої практики здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання спеціальності 208 «Агроінженерія» / С.М. Грушецький, А.В. Рудь. За ред. А.В. Рудя. – Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 52 с. (НМР ПДАТУ протокол № 7від 20 травня 2021 року).