1457

Гораш Олександр Савич

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор
Заслужений діяч науки і техніки України

: (067) 9404717 або (0349)68-3-13
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-9418-0310
Scholar
Scopus
Publons

Місце і дата народження:
24 травня 1952 року в с.Вівсяники Деражнянського району Хмельницької області.


Освіта:
Вища. У 1979 році закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут здобув кваліфікацію вченого агронома.

Кандидатську дисертацію на тему: «Подбор и изучение исходного материала в селекции гречихи для промежуточных посевов юго-западной Лесостепи и юга Степи УССР» захистив у 1989 році.

Докторську дисертацію на тему: «Управління продуційним процесом пивоварного ячменю» захистив у 2008 році.


Напрям наукового дослідження:
«Управління продуційним процесом пивоварного ячменю».


Викладає навчальні дисципліни:
«Селекція та насінництво сільськогосподарських культур», «Агробіологічне обґрунтування технологій вирощування сільськогосподарських культур», «Управління ростом і розвитком рослин в технологіях вирощування», «Біоенергетичний аналіз інтенсивних технологій в рослинництві», «Біотехнологія в рослинництві», «Кваліфікаційна експертиза сортів рослин».


Діяльність:


Монографії:

1. Гораш О.С. Управління продуційним процесом пивоварного ячменю: монографія. Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2010. 392 с.

2. Гораш О.С. Управління продуційним процесом пивоварного ячменю: монографія. 2 видання з доповненнями. Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2017. 464 с.

3. Гораш О.С., Климишена Р.І. Ячмінь озимий пивоварний: монографія. Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2017. 216 с.

4. Gorash O.S., Klymyshena R., Havrylianchyk R. Formation of crops, productivity and quality of malting barley grain depending on technological factors: Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary medicine: Scientific monograph. Vol. 2, No. 1. Krakow, 2017. P. 248–263.

5. Гораш О.С. Ячмінь: управління пивоварною якістю: монографія. Кам'янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2020.

 Наукові статті:

1. Гораш О.С., Куфель А.В. Залежність продуктивного кущіння пшениці твердої ярої від норм висіву насіння та внесення мінеральних добрив. Вісник аграрної науки. Київ, 2017. №10. С. 19-21.  

2. Лихочвор В.В., Гораш О.С., Потопляк О.І. Урожайність ячменю залежно від елементів інтенсифікації технології вирощування. Агроном. 2018. №1. С. 112-114.    

3. Гораш О.С., Мʼялковський Р.О. Залежність урожайності бульб картоплі від сортових особливостей та напрямку рядків в агрофітоценозі. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2018. №1. С. 62-65.

4. Гораш О.С., Климишена Р.І. Ефективність добору в селекції гречки. Вісник Львівського національного аграрного університету: агрономія. 2018. №22 (1). С. 96-100.

5. Гораш О.С., Сендецький В.М. Вплив сумісного застосування соломи, сидератів та органічних добрив на ріст і розвиток рослин сої в умовах західного Лісостепу. Таврійський науковий вісник: Сільськогосподарські науки. Вип. 100, Т. 1. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 35-45.

6. Вільчинська Л.А., Гораш О.С. Урожайні і якісні показники нового сорту гречки Камянчанка. Збірник наукових праць: Фактори експериментальної еволюції організмів. 2019. Том 24. С. 49-52.

7. Гораш О.С., Климишена Р.І. Залежність довжини колоса ячменю від впливу позакореневого підживлення мікродобривом. Таврійський науковий вісник. 2019. №109. Т.1. С.16-21.

8. Гораш О.С., Климишена Р.І. Вплив позакореневого підживлення рослин пивоварного ячменю на структуру консистенції ендосперму зерна. Вісник аграрної науки. 2020. №1. Т. 98. С. 25-31.

9. Гораш О.С., Климишена Р.І. Вплив позакореневого підживлення рослин пивоварного ячменю на вміст білка в зерні. Вісник аграрної науки. 2020. №4. Т. 98. С. 28-34.

10. Гораш О.С., Климишена Р.І. Залежність фріабілітивності пивоварного ячменю ярого від впливу позакореневого підживлення. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2020. №1. С. 6-10.

11. Гораш О.С., Климишена Р.І. Залежність солодової властивості ячменю від впливу позакореневого підживлення рослин мікродобривами. Таврійський науковий вісник. 2020. №115. С. 24-32.

12. Гораш О.С. Основи технології вирощування пивоварного ячменю. Агроном. 2021. №1. С. 94-98.

13. Гораш О.С., Климишена Р.І. Застосування позакореневого підживлення в технології вирощування пивоварного ячменю. Агроном. 2021. №2. С. 92-95.

Публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science та Scopus

1. Gorash O., Klymyshena R., Khomina V., Vilchynska L. Ecological and biological conformity of conditions of the brewing barley cultivation zone. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10(1). P. 246–253.

2. Тsvei Ya.P., Gorash O., Prysiazhniuk O.I., Klymyshena R.I., Klymchuk O.V., Shudrenko I.V. Effect of crop rotation and fertilization of sugar beet on the formation of maximum bioethanol yield. Plant Archives, 2020. Vol. 20, Supplement 2. P. 268–274.

3. Bezvikonnyi P., Myalkovsky R., Gorash O., Potapsky Yu. Effect of herbicides and soil treatments on beet yield. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11(3). P. 1–7.

4. Gorash O., Klymyshena R., Zinchenko O., Strilets O. Influence of foliar fertilization with micro-fertilizers on physiological grain quality of spring malting barley. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11(5). P. 15–20.

Основні навчально-методичні праці за профілем кафедри

1. Гораш О.С., Мосендз А.В. Апробація зернових культур: Посібник агронома-апробатора. Кам'янець-Подільський, 1998.

2. Гораш О.С., Бахмат М.І. Апробація багаторічних трав (посібник агронома-апробатора). Кам'янець-Подільський, 2000. 80 с.

3. Гораш О.С., Загородний М.В. Ячмінь пивоварний: апробація: Посібник агронома. Кам'янець-Подільський, 2003. 40 с.

4. Гораш О.С., Бігуляк С.П. Ячмінь ярий. Теоретичні основи технології вирощування: навчально-практичне видання. Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2013. 64 с.

5. Іванишин В.В., Сендецький В.М., Гораш О.С., Шувар І.А., Центило Л.В., Бунчак О.М., Колісник Н.М., Тимофійчук Б.В. Застосування регуляторів росту в адаптивній технології вирощування соняшнику. Науково-практичні рекомендації. Івано-Франківськ – Симфонія форте, 2018. 72 с.

6. Іванишин В.В., Роїк М.В., Шувар І.А., Гораш О.С., Сендецький В.М., Танчик С.П., Центило Л.В., Бунчак О.М., Мельничук Т.В., Колісник Н.М., Тимофійчук Б.В., Шувар А.М. Використання ресурсів соломи і сидератів в сучасному землеробстві. Науково-практичні рекомендації. Івано-Франківськ: Симфонія-форте, 2019. 68 с.

7. Гораш О.С., Климишена Р.І. Ячмінь ярий. Теоретичні основи технології вирощування: навчально-практичне видання. Кам'янець-Подільський, 2019. 64 с.

8. Гораш О.С., Климишена Р.І. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисципліни «Агробіологічне обґрунтування технології вирощування сільськогосподарських культур» Подільський держ. агр.-техн. ун-т. Кам'янець-Подільський, 2020. 54 с.

9. Гораш О.С., Климишена Р.І. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біоенергетичний аналіз інтенсивних технологій в рослинництві». Подільський держ. агр.-техн. ун-т. Кам'янець-Подільський, 2020. 50 с.

10. Гораш О.С., Климишена Р.І. Ячмінь: управління ростом і розвитком. Навчальний посібник. Кам'янець-Подільський, 2021. 312 с.