665

Гоголь Тетяна Василівна

Науковий ступінь: доктор наук з державного управління
Вчене звання: доцент

: (067)967 09 14
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-7830-2936
Scholar
Publons
ResearchGate

Місце і дата народження:
28 січня 1973 року у м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області


Освіта:
Повна вища. У 1996 році закінчила Подільську державну аграрно-технічна академію (тепер Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку і фінансів.

Кандидатську дисертацію на тему: «Економічні аспекти розвитку соціальної інфраструктури села» зі спеціальності – Економіка сільського господарства і АПК захистила у 2003 році.

В 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри організації виробництва та бізнесу.


Напрям наукового дослідження:
«Державне регулювання розвитку сільських територій України»


Викладає навчальні дисципліни:
«Організація агробізнесу і підприємництва», «Агробізнес: оцінка та розвиток», «Методологія бізнес-планування», «Публічне адміністрування», «Публічне управління», «Державне та регіональне управління», «Менеджмент державних установ та організацій», «Вступ до фаху зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», «Планування розвитку територій», «Комунікативний менеджмент», «Основи ділової комунікації», «Мотиваційний менеджмент».


Діяльність:

 • З 1999 року по 2002 рік – аспірант денної форми навчання кафедри організації виробництва та бізнесу.
 • З 2002 року по 2004 рік – асистент кафедри організації виробництва та бізнесу Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 2004 року по 2009 рік – доцент кафедри організації виробництва та бізнесу Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 2009 року по 2012 рік – докторант денної форми навчання кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України.
 • З 2012 року по 2014 рік – доцент кафедри менеджменту організацій та адміністрування Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 2014 року по теперішній час – доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 2019 року по теперішній час – заступник декана економічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету з організаційної та виховної роботи.

Наукові статті:

 1. Гоголь Т.В. Концептуальне забезпечення державного регулювання розвитку територіальних громад в умовах децентралізації влади / Т.В. Гоголь // Становлення механізму публічного управління розвитком територій як пріоритет державної політики децентралізації: збірник наукових праць. Житомир: ЖНАЕУ. - 2019. - С. 58-61.
 2. Гоголь Т.В. Формування соціоекономічної моделі вітчизняного аграрного сектору / Т.В. Гоголь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління. – 2018. - № 1 (10). – С. 15-21.
 3. Гоголь Т.В. Демографічний потенціал сільських територій у контексті суспільно-трансформаційних процесів / Т.В.Гоголь // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2018. - № 5. – С. 115-125.
 4. Gogol T. V. Public administration of the development areas Ukraine [E-resource] / T.V.Gogol // Regional Formation and Development Studies. – 2017. - №1 (21). P.43-52. - Available: http://www.ku.lt/leid (бази даних EBSCO Publishing Business Source Complete).

Монографії:

 1. Гоголь Т. В. Розвиток сільських територій як важливий напрям аграрної політики Європейського Союзу: монографія / Т.В.Гоголь // Аграрна політика Європейського Союзу: виклики і перспективи. – Житомир, 2019. – С. 205-216.
 2. Гоголь Т. В. Обгрунтування моделі державного регулювання сталого розвитку сільських територій / Т.В.Гоголь // Економіко-правові аспекти сталого розвитку: теорія, методологія, практика. – К.: Національний університет “Києво-Могилянська академія”, 2019. – С. 63-73.
 3. Гоголь Т. В. Державне регулювання розвитку сільських територій України: теорія, методологія, практика : монографія / Т В. Гоголь. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2018. – 360 с.

Навчальні посібники:

 1. Соціально-інфраструктурний потенціал регіону : опор. конспект лекцій / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. регіон. упр., місц. самоврядування та упр. містом ; авт.-упоряд.: М.К. Орлатий, І.М. Демчак, В.П. Удовиченко, Т.В. Гоголь. - Київ : НАДУ, 2014. - 92 с.

Методичні рекомендації:

 1. Гоголь Т. В. Тестові завдання та питання для складання іспиту з дисципліни «Публічне  адміністрування» / для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” / Подільський державний аграрно-технічний університет; Т.В. Гоголь – Кам’янець-Подільський, 2019.- 40 с.
 2. Гоголь Т. В. Методичні вказівки до проведення семінарських та завдання до практичних занять з дисципліни «Публічне  адміністрування» / для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” / Подільський державний аграрно-технічний університет; Т.В. Гоголь – Кам’янець-Подільський, 2019.- 46 с.
 3. Гоголь Т. В. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Публічне  адміністрування» / для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” / Подільський державний аграрно-технічний університет; Т.В. Гоголь – Кам’янець-Подільський, 2019. - 20 с.