850

Гаврилянчик Руслан Юрійович

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент

: (03849) 2-23-12
:
ORCID: 0000-0002-7609-1039
Scholar
Publons

Місце і дата народження:
3 грудня 1975 року в с. Попівці Летичівського району Хмельницької області.


Освіта:
Повна вища. У 1998 році отримав диплом спеціаліста за спеціальністю 7.130102 «Агрономія» у Вінницькому державному сільськогосподарському інституті.

Кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення елементів технології вирощування гречки в весняних та літніх посівах в умовах південної частини західного лісостепу України» захистив у 2006 році.

Докторська дисертація на тему: «Агроекологічні і біологічні основи введення гречки татарської в культуру в умовах західного Лісостепу України»


Викладає навчальні дисципліни:
Техноекологія, Агрометеорологія.


Діяльність:


Наукові статті:

 1. Гаврилянчик Р.Ю. Продуктивність гречки залежно від попередників та бактеріальних добрив. //Зб. наук. пр. Подільської державної аграрно-технічної академії. – Кам'янець-Подільський: Абетка. 2001. – Вип. 9. – С. 140-142.
 2. Гаврилянчик Р.Ю. Вологість ґрунту в посівах гречки після різних попередників. //Зб. наук. пр. Подільської державної аграрно-технічної академії. – Кам'янець-Подільський: Абетка. 2002. – Вип. 10. – С. 56-58.
 3. Гаврилянчик Р.Ю. Нектаропродуктивність та площа листкової поверхні гречки залежно від попередників. //Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи: Зб. наук. пр ВДАУ. – Вінниця, 2002. – С. 57-59.
 4. Гаврилянчик Р.Ю.  Забур'яненість посівів гречки залежно від Попередників. //Збірник наукових праць Луганського аграрного університету. – Луганськ. – 2002. – С. 89-92.
 5. Гаврилянчик Р.Ю., Алексеева Е.С. Предшественники для гречихи в условиях фермерских хазяйств. // Селекция и технология возделывания зерновых, бобовых и крупяных культур. – Орел, 2001. – Вып. 5. – С. 37-45.
 6. Гаврилянчик Р.Ю., Алексеєва О.С., Хоміна В.Я. Особливості технології вирощування зеленоквіткових сортів гречки   . // Зб. наук. пр. Подільської державної аграрно-технічної академії. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003. – Вип. 11. – С. 5-9.
 7. Havrylyanchyk R. Y., Alexeeva E.S., Kushnir V.P., Peluiko Z.I., Homina V.Y. Prospects of green-floral buckwheat in selection and plant-growing. //Advances in buckwheat research: Proceeding of the 9th International symposium on buckwheat (August 18-22, 2004). University of agriculture. – Prague, 2004. – Р. 401-404.
 8. Гаврилянчик Р.Ю. Фітосанітарний стан посівів гречки залежно від попередників.   //Зб. наук. пр. Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2006. – Вип. 14. – С. 107-111.
 9. Гаврилянчик Р.Ю. Порівняльний аналіз біотичних індексів якості води в системі екологічного моніторингу. //Наукове видання Запорізького національного університету «Актуальні питання біології, екології та хімії». – Запоріжжя, 2009 . – №2. – С. 71-79.
 10. Гаврилянчик Р.Ю. Порівняльний аналіз структурних показників якості води в системі екологічного моніторингу. //Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам'янець-Подільський, 2009. – С. 110-113.
 11. Гаврилянчик Р.Ю. Агроекологічні особливості формування фотосинтетичних показників посівів гречки.         //Збірник наукових праць Подільського державного агротехнічного університету. – 2008. – Вип. 16. – С. 41-46.
 12. Гаврилянчик Р.Ю. Агроекологічні і біологічні особливості гречки татарської. //Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам'янець-Подільський, 2010. – С. 75-78.
 13. Гаврилянчик Р.Ю. Використання гречки татарської для здорового харчування. //Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 30 жовтня 2015 р. (ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський). – Тернопіль: Крок, 2015. – С. 19-21.
 14. Гаврилянчик Р.Ю. Татарська гречка: перспективи введення в культуру в Україні. //Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу країни: зб.наук.праць міжнар.наук.-практ. інтернет-конф. 4-5 червня 2015 р. (ПДАТУ, м.Кам'янець-Подільський). – Тернопіль: Крок, 2015. – С. 23-26.
 15. Havrylyanchyk R. Y., Ivanyshyn V.V., Shuvar I.A.,Sendetskyi V.M., Bunchak O.M., Tymofiichuk O.B.The technology of Buckwheat growing as a planting filler. //Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Сільськогосподарські праці. Випуск 24. Ч.1. – Кам'янець-Подільський, 2016. – С. 93-100.

Патенти:

 1. Пат. 129700 Україна, МПК A01C 21/00.; Спосіб вирощування гречки Бурдига В.М. Гаврилянчик Р. Ю.  Сеник І. І. заявник і патентовласник Подільський державний аграрно-технічний університет. –  № u201804613 заявка від 26.04.2018., Опубл. бюл. №21, 2018 р.