1558

Федорів Віктор Михайлович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

: 0672934847
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-4499-0910
 
Scholar
 
 
 
 

Місце і дата народження:
10 серпня 1966 року в с. Пісочна Городоцького району Хмельницької області.


Освіта:
Повна вища. В 1994 році закінчив Український державний університет харчових технологій (сьогодні Національний університет харчових технологій) за спеціальністю «Машини і апарати харчових виробництв». Кваліфікація- інженер-механік.

Кандидатську дисертацію на тему: "Дослідження процесу просіювання сипких матеріалів з метою удосконалення конструкцій просіювачів і збільшення ефективності їх роботи" захистив у 2005 році.

Вчене звання доцента присвоєно у 2008 році.


Напрям наукового дослідження:
«Наукові основи та апаратурне оформлення інтенсифікації перебігу перехідних процесів при виробництві хлібобулочних виробів»


Викладає навчальні дисципліни:
«Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв», «Пакування харчових продуктів»,  «Теоретичні основи безпеки харчових продуктів», «Наукові основи харчових технологій», «Технологія виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції», «Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції»


Діяльність:


 Творчий доробок:

 1. Стадник І. Я., Піддубний В.А., Хареба О.В., Федорів В.М., Підгорний В.В. Сучасні технології та енергетичні потоки при формуванні борошняних напівфабрикатів: МОНОГРАФІЯ. [Текст]. Монографія. Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ. –Тернопіль : 2021. –372 с.
 2. Семенов О.М., Підлісний В.В., Федорів В. М., Горбатюк М. Дослідження фізико-хімічних методів підготовки споживчої тари, матеріалів і продукції до фасування // Наука XXI ст.: виклики та перспективи : колективна монографія в 2 томах / за заг. ред. : В.В. Іванишина. – Тернопіль : Крок, 2021. Т.2. Природничі науки.– с. 20-30.
 3. Приліпко Т.М., Косташ В.Б., Федорів В.М., Кузьмінська І.М. Оцінка методу обробки колагенвмістної сировини за використання біотехнологічних прийомів // Наука XXI ст.: виклики та перспективи :  колективна монографія  в 2-х томах/  за заг. ред. : В.В. Іванишина. – Тернопіль : Крок, 2021. Т.2. Природничі науки. – с.204-216.
 4. Igor Stadnyk, Anatoly Sokolenko, Volodymyr Piddubnuy, Kostiantyn Vasylkivsky, Andrii Chahaida, Viktor Fedoriv. Justification of thermodynamic efficiency of the new air heat pump in the system of redistribution of energy resources at the enterprise. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences.-2021. -Vol. 15, р.680–693. DOI: https://doi.org/10.5219/1666 (Scopus)
 5. Sergii Samiilenko, Vоlоdymyr Bondar, Volodymyr Piddubnyi, Olena Bilyk, Vitaliy Shutyuk, Viktor Fedoriv. Thermodynamic analysis of the thermal-technological complex of sugar production: criteria for energy efficiency of an enterprise. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. -2021. -Vol. 3 (8(111), р.6–13. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.235081 (Scopus)
 6. Ihor M. Kobasa, Yu.V. Kropelnytska, V.M. Fedoriv: Sensitization of titanium dioxide with an anionic polymethine dye in the photocatalytic reduction of methylene blue. XIV International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds. Lviv, Ukraine, september 22-26, –2019. –P.80.
 7. Юлія Шиманська, Анастасія Сачко, Віктор Федорів. Виготовлення карбонізованих напоїв з ягідним наповнювачем на основі пастеризованої молочної сироватки // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : тези доповідей V Міжнародної науково-технічної конференції. (Тернопіль 10–11 жовтня 2019 року) / МОН України, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – 168 с.
 8. Кузьмінська І.М., Федорів В.М., Дудчак Т.В. Мотивація здобувачів навчальних закладів вищої освіти. Збірник наукових праць  IV Міжнародної науково-методичної конференції "Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти", (2 жовтн. 2020 р.) . (ПДАТУ, м. Кам'янець–Подільський). – Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2020. - С. 102-104.
 9. Prylipko T.M.,Kostash V.B.,Fedoriv V.M. Technological and physicochemical parameters of semi-finished poultry meat depending on the method of manufacture. «Modern engineering and innovative technologies»,- Issue №15,Part 2, -Karlsruhe.- 2021. – с.119-123. Фахове видання.  URL https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit15-02/meit15-02
 10. Підлісний В.В. Обґрунтування впливу фізіологічних процесів на якість зберігання зернової маси / В.В. Підлісний, О.М. Семенов, В.М. Федорів // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. – 2021. – №33. – С. 47 – 53. Фахове видання. ISSN 2410-1125.
 11.  Стадник І. Ю., Матенчук Л. Ю.,  Новак Л. Л., Федорів В. М. Cтруктурно-механічні характеристики  марципанових паст. Обладнання та технології харчових виробництв. – 2021.- № 1(42). –С. 67-74. Фахове видання. DOI:10.33274/2079-4827-2021-42-1-67-74.

Патенти

 1. Лісовенко О.Т., Ковальов О.В., Федорів В.М. Просіювач. Деклараційний патент України №34107А UA, МПК 6 А21В7/00, В07В1/00. (Україна); Заявлено №99063046, 02.06.1999; Опубл. 15.02.2001.  
 2. Аністратенко В.О., Ковальов О.В., Федорів В.М., Димніч О.В., Пилипенко В.М., Шуляк С.О. Тістодільник. Деклараційний патент України № 48675 UA , МПК 7А21В\С5/00.(Україна); Заявлено №2001117628, 08.11.2001; Опубл. 29.05.2002.
 3. Бончик В.С.,  Дуганець В.І.,  Девін В.В.,  Підлісний В.В.,  Федорів В.М. Ніж ґрунтообробної машини. Деклараційний патент України на корисну модель №148478 UA , МПК A01B 33/10 (2006.01) A01B 39/20 (2006.01).(Україна); Заявлено № u 2021 01542; Опубл. 11.08.2021.  

Методичні рекомендації

 1. Семенов О. М. Конспект лекцій з дисципліни «Технологія виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищоїосвіти спеціальності 208 «Агроінженерія») / О. М. Семенов, В. В. Підлісний, В. М. Федорів // ПДАТУ, 2020. – 80 с. (рекомендовано Вченою радою університету протокол № 4 від 25 листопада 2020р.).
 2. Федорів В. М. Конспект лекцій з дисципліни «Технологія виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка») / В. М. Федорів, О. М. Семенов, В. В. Підлісний // ПДАТУ, 2020. – 81 с. (рекомендовано Вченою радою університету протокол № 5 від 23 грудня 2020р.).
 3. Федорів В. М. Лабораторний практикум з дисципліни «Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищоїосвіти спеціальності 208 «Агроінженерія») / В. М. Федорів, О. М. Семенов, В. В. Підлісний // ПДАТУ, 2021. – 127 с.(рекомендовано Вченою радою університету протокол № 6 від 24 березня 2021р.).