188

Федорів Віктор Михайлович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

: 0672934847
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-4499-0910
Scholar

Місце і дата народження:
10 серпня 1966 року в с. Пісочна Городоцького району Хмельницької області.


Освіта:
Повна вища. В 1994 році закінчив Український державний університет харчових технологій (сьогодні Національний університет харчових технологій) за спеціальністю «Машини і апарати харчових виробництв». Кваліфікація- інженер-механік.

Кандидатську дисертацію на тему: "Дослідження процесу просіювання сипких матеріалів з метою удосконалення конструкцій просіювачів і збільшення ефективності їх роботи" захистив у 2005 році.

Вчене звання доцента присвоєно у 2008 році.


Напрям наукового дослідження:
«Наукові основи та апаратурне оформлення інтенсифікації перебігу перехідних процесів при виробництві хлібобулочних виробів»


Викладає навчальні дисципліни:
«Технологія виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції», «Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції»


Діяльність:

 


Наукові статті:

 1. Ковальов О.В., Федорів В.М. Визначення критичного прискорення плоских сит для вібраційних просіювачів// Збірник наукових праць. Вип. 10 – Київ: УДУХТ, 2001.– С. 112-113.
 2. Федорів В.М. Експериментальне дослідження роботи вібраційного просіювання борошна / Матеріали 67 наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених .– К.: УДУХТ, 2001.– Ч.2.– С.54.
 3. Анистратенко В.А., Ковалев А.В., Федоров В.М. Высокоинтенсивные просеиватели муки// Хлебопечение России.– М.:, 2001. – № 5. – С. 30.
 4. Анистратенко В.А., Ковалев А.В., Федоров В.М., Лисовенко А.Т. Эффективность просеивания муки// Хлебопечение России.– М.:, 2001. – № 6. – С. 31.
 5. Аністратенко В.О., Ковальов О.В., Федорів В.М. Універсальний тістоподільник: високоточний, економічний і водночас спрощений // Зерно і хліб.– К.:, 2002. – № 4. – С. 46-47.
 6. Ковальов О.В., Федорів В.М. Просіювання сипких матеріалів// Харчова і переробна промисловість.– К.:, 2004. – № 5 – С. 24-25.
 7. Ковальов О.В., Федорів В.М., Осауленко Ю.В., Бабко Є.М. Високоінтенсивні просіювачі борошна// Зерно і хліб.– К.:, 2004. – № 3. – С. 47.
 8. Ковальов О.В., Бурлака О.М., Федорів В.М.  Виробництво хліба "Українського" у печах ФТЛ-2 // Хлебопекарское и кондитерское дело – К.:, - 2006. - №4. - С. 22-23.
 9. Ковальов О.В., Бурлака О.М., Олійник О.В., Федорів В.М. Визначення раціональних режимів роботи хлібопекарських печей // Хлебопекарское и кондитерское дело – К.:, - 2006. - №4. - С. 24-26.
 10. Ковалев А.В., Бурлака А.М., Бабко Е.Н., Федоров В.М. Процес теплообмена в рабочей камере хлебопекарной печи // Хлебопекарское и кондитерское дело – К.:, - 2006. - №5. - С. 22.
 11. Ковальов О.В., Осауленко Ю.В., Бурлака О.М., Федорів В.М. Пакування хлібобулочних виробів // Хлебопекарское и кондитерское дело – К.:, - 2006. - №6. - С.5.
 12. Ковальов О.В., Осауленко Ю.В., Бурлака О.М., Федорів В.М. Шляхи удосконалення обладнання для просіювання сипких матеріалів // Хлебопекарское и кондитерское дело – К.:, - 2006. - №6. - С.24.
 13. Ковальов О.В., Бурлака О.М., Федорів В.М. Секційна хлібопекарська піч // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України.– К.:, - 2007. - №1. - С. 45.
 14. Бендера І.М., Стрельчук О.Я., Борис М.М., Федорів В.М. Застосування принципів "наскрізності" у дипломному проектуванні  спеціалізації "Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції"//Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції.-Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2007.-С.67-71.
 15. Ковальов О.В., Бурлака О.М., Лементар С.Ю., Федорів В.М. Теплообмін у конвективних хлібопекарських печах та шляхи його інтенсифікації // Хлебопекарское и кондитерское дело – К.:, - 2007. - №4. - С.54.
 16. Ковалев А.В., Бурлака О.М., Лементар С.Ю., Федоров В.М. Теплопоглощение тестовой заготовкой в конвективных хлебопекарных печах // Хлебопекарское и кондитерское дело – К.:, - 2008. - №3. - С.48.
 17. Ковальов О.В., Бабко Є.М., Місечко Н.О., Федорів В.М.  Zeovac вакуумне охолодження- технологія майбутнього  // Хлебопекарское и кондитерское дело – К.:, - 2010. - №2. - С.28.
 18. Ковальов О.В., Бабко Є.М., Іщенко Т.І., Місечко Н.О.,Федорів В.М. Упровадження способу "двохетапного" випікання хлібобулочних виробів // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України.– К.:, - 2010. - № 5 (66). - С. 43-44.
 19. Ковальов О.В., Доломакін Ю.Ю., Логвінський Р.В., Федорів В.М. Дослідження режимів роботи хлібопекарських печей /  // Науково-технічна творчість студентів з процесів і обладнання харчових виробництв : IV міжнародна науково-практична студентська конференція, 25-26 жовтня 2012 р. / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – Вип. 4 – С. 97-99.
 20. Ковальов О.В., Доломакін Ю.Ю., Логвінський Р.В., Федорів В.М. Теоретичні розрахунки і практичні вимірювання параметрів теплообміну в конвективних хлібопекарських печах  // Ukrainian Food Journal. - 2012. - № 1. - С. 86-90.
 21. Ковалев А.В., Доломакин Ю.Ю., Глуздань А.А., Федоров В.М. Теплопоглощение тестовой заготовкой в процессе выпечки в конвективных хлебопекарных печах   // Ukrainian Food Journal. - 2012. - № 2. - С. 84-87.
 22. Ковальов О.В., Логвінський Р.В., Федорів В.М. Виробництво житнього хліба у печах ФТЛ-2 // XVІ наукова конференція ТНТУ ім. І. Пулюя, 5-6 грудня 2012 р. : тези доп - 2012. - Том ІІ. – С. 118.
 23. Ковальов О.В., Доломакін Ю.Ю., Логвінський Р.В., Федорів В.М.  Двохетапне випікання хлібобулочних виробів з охолодженням у вакуумно-випарній камері системи Zeovac  // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХI столітті : тези 79-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квіт. 2013 р., м. Київ / Націоннальний університет харчових технологій – Київ : НУХТ, 2013. – Ч. 2. – С. 77-78.
 24. Ковальов О.В., Федорів В.М. Обгрунтування двоетапної випічки хліба з використанням проміжного вакуумно-випарного охолодження // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 403.
 25. Ковальов О.В., Доломакін Ю.Ю., Федорів В.М.  Визначення раціональних режимів роботи хлібопекарських печей // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції –основні засади її конкурентоздатності : матеріали ІІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 9 вересня 2014 р. — К., 2014. – С. 23-26.
 26. Ковальов О.В., Миколів І.М., Федорів В.М.Встановлення оптимальних режимів роботи хлібопекарських печей // Наукові праці ОНАХТ, Вип.45. – Т.3. – Одеса, 2014. – С.61–65.
 27. Ковальов О.В., Федорів В.М. Дослідження процесу просіювання сипких матеріалів // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали ІV Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 8 вересня 2015 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2015. – С. 62-64.
 28. Ковалев А.В., Доломакин Ю.Ю., Федоров В.М. Обоснование оптимального режима выпечки хлеба в конвективных хлебопекарных печах // Материалы международной научно-практической конференции / "Инновационные технологии производства продуктов питания функционального назначения". – Кутаиси, 2015. – С. 475–477.
 29. Ковальов О.В., Бабко Є.М., Миколів І.М., Стадник І.Я., Федорів В.М. Ефективність процесу просіювання сипких матеріалів // Хранение и переработка зерна.– К. : -2015.-№11-12.-С.51-54
 30. Ihor M. Kobasa, Yu.V. Kropelnytska, V.M. Fedoriv: SENSITIZATION OF TITANIUM DIOXIDE WITH AN ANIONIC POLYMETHINE DYE IN THE PHOTOCATALYTIC REDUCTION OF METHYLENE BLUE. XIV International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds. LVIV, UKRAINE, SEPTEMBER 22-26, 2019. P.80.
 31. Юлія Шиманська, Анастасія Сачко, Віктор Федорів. Виготовлення карбонізованих напоїв з ягідним наповнювачем на основі пастеризованої молочної сироватки // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : тези доповідей V Міжнародної науково-технічної конференції. (Тернопіль 10–11 жовтня 2019 року) / МОН України, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – 168 с.

Патенти

 1. Лісовенко О.Т., Ковальов О.В., Федорів В.М. Просіювач. Деклараційний патент України № № 99063046, МПК 6 А21В7/00, В07В1/00. (Україна); Заявлено 02.06.1999; Опубл. 15.02.2001.  
 2. Аністратенко В.О., Ковальов О.В., Федорів В.М., Димніч О.В., Пилипенко В.М., Шуляк С.О. Тістодільник. Деклараційний патент України №2001117628 Україна, МПК 7А21В\С5/00.(Україна); Заявлено 08.11.2001; Опубл. 29.05.2002.  

Методичні рекомендації

 1. Ковальов О.В., Ковбаса В.М., Аністратенко В.О., Лісовенко О.Т., Федорів В.М. Обладнання для просіювання сипких матеріалів у харчовій промисловості [Текст] : конспект лекцій з дисципліни "Технологічне обладнання харчових виробів" для студ. спец. 6.090200 "Обладнання переробних і харчових виробництв" ден. і заоч. форм навч. / О. В. Ковальов [та ін.] ; Національний ун-т харчових технологій. - К. : НУХТ, 2002. - 45 с.: рис. - Бібліогр.: с. 44
 2. Федорів В.М. Устаткування закладів ресторанного господарства. Методичні вказівки до самостійної роботи  з дисципліни для студентів спеціальності 181"Харчові технології". Холодильне обладнання./ К-ПКХП НУХТ – Кам'янець – Подільський , 2015. – 45 с.
 3. Федорів В.М. Будова та експлуатація обладнання. Методичні вказівки до самостійної роботи  з дисципліни для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" / К-ПКХП НУХТ – Кам'янець – Подільський , 2016. – 75 с.
 4. Федорів В.М. Основи охорони праці. Методичні вказівки до самостійної роботи  з дисципліни для студентів спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування" / К-ПКХП НУХТ – Кам'янець – Подільський , 2017. – 32 с.
 5. Федорів В.М. Робочий зошит з устаткування  закладів ресторанного господарства. Каталог «Відкритий урок: розробки,технології, досвід».-К.:Плеяда, 2018.- С.15
 6. Федорів В.М. Удосконалення лекційного матеріалу та лабораторного практикуму з дисципліни «Технологічна експертиза виробництва харчової продукції» для студентів спеціальності 181"Харчові технології".– Чернівці : Чернівецький національний університет, 2019. – 32 с.
 7. Федорів В.М. Удосконалення лекційного матеріалу та лабораторного практикуму з дисципліни «Організація харчових виробництв» для студентів спеціальності 181 "Харчові технології".– Чернівці : Чернівецький національний університет, 2019. – 64 с.
 8. Федорів В.М. Удосконалення лекційного матеріалу та лабораторного практикуму з дисципліни «Наукові основи створення екобезпечних  пакувальних матеріалів» для студентів спеціальності 181 "Харчові технології".– Чернівці : Чернівецький національний університет, 2020. – 48 с.