699

Дудчак Тетяна Віталіївна

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент

: (097) 753 28 23
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-6496-7611
Scholar

Місце і дата народження:
21 лютого 1981 року в м. Кам'янець Подільському Хмельницької області.


Освіта:
Вища. У 2004 році закінчила Подільську аграрно-технічну академію на економічному факультеті і отримала спеціальність «Менеджмент організацій». У 2009 році закінчила Подільський державний аграрно-технічний університет і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Механізація та електрифікація сільського господарства».

Кандидатську дисертацію на тему: «Оптимізація технології вирощування квасолі багатоквіткової Phaseolus multiflorus Wild в умовах південно-західного лісостепу України» захистила в 2010 року і здобула науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

Звання доцента присвоєно у 2015 році.

Напрям наукового дослідження:
«Дослідження адгезійної міцності і зносостійкості полімерних композиційних покриттів»


Викладає навчальні дисципліни:
«Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Стандартизація, сертифікація техніки та обладнання»


Діяльність:

 • З 2005 по 2008 рік – аспірантка Інституту цукрових буряків УААН.
 • З вересня 2010 року по липень 2014 року – асистент кафедри ремонту машин та енергообладнання Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З липня 2014 року по вересень 2019 року – асистент кафедри ремонту машин та енергообладнання Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2019 року по жовтень 2020 року  – асистент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З жовтня 2020 року по даний час – доцент кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету (нині Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»).
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті:

 1. Дудчак Т.В. Методика і результати досліджень способів сівби та удобрення квасолі багатоквіткової // Збірник наукових праць ІЦБ УААН . К.: 2008. – Вип. 10.– С. 384-388.
 2. Дудчак Т.В., Дудчак В.П. Оптимізація технології вирощування квасолі багатоквіткової (PH. MULTIFLORUS WILLD)// Збірник наукових праць ПДАТУ. – Випуск №18. – 2010. – С. 92-96.
 3. Дудчак В.П., Дудчак Т.В.,Новацький В., Морозов В., Лебідь В.С. Оптимізація технологічного процесу відновлення підшипників ковзання заглиблювальних електронасосів полімерними композиційними матеріалами// Збірник наукових праць ПДАТУ. – Випуск № 18. – 2010. С. 450-454 .
 4. Дудчак В.П., Остапенко Р.М., Дудчак Т.В. Методика дослідження адгезійної міцності і зносостійкості полімерних композиційних покриттів // Міжнародний науковий журнал «Проблеми трибології» (Problems of Tribology) Хмельницький національний університет-2012 № 3.С.36-42
 5. Дудчак В.П., Дуганець В.І. Математична модель перекладки поршня двигунів внутрішнього згоряння // Збірник наукових праць ПДАТУ. – Випуск № 22 – 2014. С. 433-437.
 6. Дудчак Т.В. Дослідження трибо логічних властивостей мідно-фторопластових композицій та розробка комбінованого поршня// Міжнародний науковий журнал Проблеми трибології (Problems of Tribology) Хмельницький національний університет -2015 № 2.С.78-83
 7. Остапенко Р.М., Ружило З.В., Дудчак Т.В. Особливості експлуатації і ремонту заглиблювальних насосів типу ЕЦВ. Науковий журнал «Техніка та енергетика» Київ. 2018. №9 (2). С. 105-108.
 8. Дудчак Т.В. Дуганець В.І.,Вільчинська Д.В. Доцільність вирощування витких сортів квасолі в умовах західного Лісостепу України. // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Кам´янець-Подільський, №33 (2021). С. 33-41.
 9. Вільчинська Д. В., Дудчак Т. В. Сучасні методи викладання технічних дисциплін у вищій школі / The 7 th International scientific and practical conference "Science and education: problems, prospects and innovations" (April 1-3, 2021) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. Р. 360-376. https://sciconf.com.ua/wpcontent/uploads /2021/04/SCIENCE-AND-EDUCATION-PROBLEMS-PROSPECTSAND-INNOVATIONS-1-3.04.2021.pdf
 10. Dudchak T. V. Ways to increase the wear resistance of pistons of internal combustion engines (review) / International scientific journal "Problems of tribology". Khmelnitsky National University. Khmelnitsky, V.26, No 4/102-2021, 20-27.

Патенти:

 1. Остапенко Р.М., Ружило З.В., Дудчак Т.В. Патент  на корисну модель № 136085. Полімерна антифрикційна композиція. МПК С08L 61/10 Заявл. 06.11.2018; Опубл. 12.08.2019, Бюл. №15. – 4 с.
 2. Бончик В.С., Дуганець В.І., Семенишина Р.В., Бурдега В.Ю. Дудчак Т.В. Патент на корисну модель №148475U Спосіб відновлення лемеша культиватора-плоскоріза Україна, МПК В23Р6/00 - №u 2021 01539; Заявлено 24.03.2021; Опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.-4с.

Методичні рекомендації:

 1. Дудчак В.П., ХоменкоМ.П., Бендера І.М., Лопатько К.Г., КравченкоЮ.С. Мицик О.О., Дудчак Т.В. Методичні рекомендації з використання міжнародної системи одиниць в дипломному проектуванні студентів вищих навчальних закладів// Методичні рекомендації Міністерства аграрної політики України Науково-методичний центр аграрної освіти./Аграрна освіта.-Київ. 2009.- 72 с.
 2. Методичні рекомендації до практичних занять » з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня  спеціальності 208 «Агроінженерія. Дудчак Т.В. Кам'янець-Подільський, 2019. – 74 с.
 3. Дудчак Т.В., Бончик В.С. Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Основи сертифікації автомобілів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». Кам´янець-Подільський, (2021), 54 с.
 4. Дудчак Т.В. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 208 «Агроінженерія», спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». Кам´янець-Подільський, (2021), 93 с.