766

Девін Владлен В'ячеславович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

: 067-155-53-32
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-2994-3144
ScholarPublons

Місце і дата народження:
16 липня 1963 року в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області.


Освіта:
Повна вища. В 1985 році закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут (сьогодні Заклад вищої освіти «Подільський державний університет») за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобув кваліфікацію інженер-механік.

Кандидатську дисертацію на тему: «Підвищення ефективності роботи картоплекопача за рахунок застосування в конструкції роторного грудкоподрібнювача» захистив у 1994 році.

В 2005 році присвоєно вчене звання доцента.


Напрям наукового дослідження:
«Теоретичне дослідження міцності деталей сільськогосподарських машин методом скінчених елементів», «Використання новітніх педагогічних технологій в навчальному процесі»


Викладає навчальні дисципліни:
«Деталі машин», «Інженерна механіка», «АРМ інженера».


Діяльність:

 • з серпня 1985 року по січень 1989 року – працював майстром виробничого навчання Кам'янець-Подільського СПТУ-44;
 • з січня 1989 року перейшов на роботу до Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту на посаду асистента кафедри охорони праці;
 • з 1991р. по 1994 р. аспірант Білоруського інституту механізації сільського господарства (пізніше Білоруський аграрно–технічний університет);
 • 1994 – 2000 р.р. асистент, потім доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін Подільської аграрно-технічної академії;
 • 2000 – 2015 р.р. завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін і фізики Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • 2015  –  2019 р.р. доцент кафедри фізики і загальнотехнічних дисциплін;
 • 2019  –  2020 р.р.   завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін;
 • 2020  р.   по теперішній час - доцент кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін.

Наукові статті:

 1. Девін В.В., Ткачук В.С. Аналіз напруженно-деформованного стану ланки тягового розбірного ланцюга методом скінченних елементів. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції. Збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Тернопіль: Крок, 2018. с. 145-148.
 2. Ткачук В.С., Девін В.В. Розв'язання задач кінематики точки з використанням системи MATHCAD. Актуальные научные исследования в современном мире, выпуск 3(35), Часть 2, Переяслав-Хмельницкий,  Март 2018. с.128-135.
 3. Девін В.В., Ткачук В.С. Векторная форма решения задач пространст-венной статики в системе MathCAD.  ХLII Международная научная конференция «Актуальные научные исследования в современном мире» (26-27 октября 2018 г.) г. Переяслав-Хмельницький
 4. Збаравська Л.Ю., Слободян С.Б., Девін В.В. Модернізація змісту лекційного курсу з фізики для підготовки майбутніх  агроінженерів.  Наукові записки, серія педагогічні науки, вип.173, ч. 2. Кропивницький, 2018р., 91-98с.
 5. Девін В.В., Ткачук В.С., Скоробогатов Д.В. Використання програмного комплексу MDSOLIDS  у викладанні дисципліни «Механіка матеріалів і конструкцій»  ISSN: 2414-0325. Open educational environment of modern University, № 5 (2018)
 6.  Девін В.В., Ткачук В.С., Скоробогатов Д.В. Використання програмного комплексу «GIM»  у викладання дисципліни «Технічна механіка» ISSN: 2414-0325. Open educational e-environment of modern University, № 7 (2019)
 7. Девін В.В., Ткачук В.С., Бурдега В.Ю., Використання некомерційного навчального програмного забезпечення для розрахунку стержневих конструкцій. ISSN: 2414-0325 Електронне наукове фахове видання " Open educational e-environment of modern University ". 2020. №8, с. 8-16.
 8. Федірко П.П., Девін В.В., Ткачук В.С., Бурдега В.Ю. Технологія виготовлення і математичні моделі апаратів високого тиску. Львів: «Вісник Львівського національного аграрного університету. Агроінженерні дослідження»  Випуск 25.2021.с.143-147.
 9.  Девін В.В., Ткачук В.С., Бурдега В.Ю., Семенишина Р.В. Комп'ютерні технології в розрахунку геометричних характеристик складених перерізів. Електронне наукове фахове видання ISSN: 2414-0325. Open educational e-environment of modern University, № 10 (2021) Вип. 10. с. 67-76.

Методичні рекомендації:

 1. Девін В.В., Ткачук В.С., Торчук М.В. Розрахунки на розтяг і стиск методом кінцевих елементів. Подільський державний аграрно-технічний університет.  Кам'янець-Подільський. 2018. 30 с.
 2. Девін В.В., Ткачук В.С., Торчук М.В. Розрахунки балок на згин методом кінцевих елементів. Подільський державний аграрно-технічний університет.  Кам'янець-Подільський. 2018. 40 с.
 3. Девін В.В., Ткачук В.С., Торчук М.В. Розрахунок пасових передач за допомогою програмного модуля компас-shaft. Подільський державний аграрно-технічний університет.  Кам'янець-Подільський. 2018. 42 с.
 4. Девін В.В., Калинчук О.Д. Розробка кресленика електричних схем за допомогою прикладної бібліотеки Компас-ESK.  Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. 34 с.
 5. Ткачук В.С., Девін В.В., Бурдега В.Ю. Методичні рекомендації  до практичних занять  з дисципліни «Механіка матеріалів і конструкцій»,  Кам'янець-Подільський: ПДАТУ,  2020. 48 с.
 6.  Ткачук В.С., Девін В.В., Бурдега В.Ю. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Теорія механізмів і машин», Кам'янець-Подільський: ПДАТУ,  2020. 56 с.
 7. Бурдега В.Ю., Девін В.В., Ткачук В.С., Скоробогатов Д.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни  «Інженерна  та комп'ютерна графіка» розділ «Нарисна геометрія», Кам'янець-Подільський: ПДАТУ,  2020. 58 с.
 8.  Бурдега В.Ю., Девін В.В., Ткачук В.С. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Інженерна та комп'ютерна графіка»  для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія»,  Кам'янець-Подільський: ПДАТУ,  2021. 219 с.