1538

Чикуркова Алла Дмитрівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

: (067) 151 98 29
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-2978-3961
Scholar
Publons
Scopus
ResearchGate

Місце і дата народження:
19 липня 1974 року в м. Горки Могилівської області.


Освіта:
Вища. У 1996 році закінчила Подільську державну аграрно-технічну академію (тепер Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю "Облік і аудит" та здобула кваліфікацію економіста з обліку і фінансів.

Кандидатську дисертацію на тему: «Формування ринку робочої сили та її ціни в аграрному секторі регіону» захистила у 2000 році. В 2003 році присвоєно вчене звання доцента.

Докторську дисертацію на тему: «Стратегічне управління персоналом суб'єктів господарювання в аграрному секторі економіки» захистила у 2011 році. В 2013 році присвоєно вчене звання професора.


Напрям наукового дослідження:
Приймає участь у виконанні держбюджетної науково-дослідної роботи на тему «Формування стратегії і пріоритетів інноваційного розвитку аграрного сектору економіки в умовах глобалізації» (реєстраційний номер 0114U007032).


Викладає навчальні дисципліни:
«Менеджмент і адміністрування», «Ділове адміністрування», «Менеджмент», «Стратегічний менеджмент», «Стратегічне управління», «Стратегічне управління в публічній організації», «Планування і контроль на підприємстві», «Менеджмент публічних установ і організацій» та інші.


Діяльність:

 • 1996 р. - 1997 р. - працювала головним державним податковим ревізором-інспектором відділу справляння податків з підприємств промисловості і торгівлі Кам'янець-Подільської державної податкової адміністрації;
 • 1997 р. - 1999 р. - навчання в аспірантурі Житомирського національного агроекологічного університету;
 • 01.2000 р. - 09.2000р. - молодший науковий співробітник по держбюджетній тематиці Подільської державної аграрно-технічної академії;
 • 04.10.2000 р. – 24.12.2003 р. – доцент кафедри організації виробництва і підприємницької діяльності Подільської державної аграрно-технічної академії;
 • 24.12.2003р. – 01.09.2007 р. - доцент кафедри організації виробництва і бізнесу;
 • 01.09.2007 р. – 28.01.2009 р. - доцент кафедри менеджменту і бізнесу;
 • 28.01.2009 р. – 04.05.2011 р. - доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування;
 • 10.02.2012 р. – 27.11.2013 р. - виконуюча обов'язки завідувача кафедри менеджменту організацій і адміністрування Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • 28.11.2013 р. - 30.06.2014 р. - призначена завідувачем кафедри менеджменту організацій і адміністрування Подільського державного аграрно-технічного університету, як таку, що обрано за конкурсом, терміном на п'ять років за контрактом по 28.11.2018 р.;
 • 01.07.2014 р. і по теперішній час - в зв'язку з реорганізацією інституту бізнесу і фінансів в економічний факультет переведена на посаду завідувача кафедри менеджменту організацій і адміністрування (нині менеджменту, публічного управління та адміністрування) економічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Підвищення кваліфікації та стажування:

 1. Національний університет біоресурсів і природокористування, Курси підвищення кваліфікації «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (2015 р.);
 2. ТОВ "Подільський бройлер" Дунаєвецького району Хмельницької області, Стажування на виробництві (2016 р.)
 3. Курси цільового призначення  за напрямом «Іноземна мова» за сприяння міжнародного центру культурно-освітньої діяльності «Руки співдружності» (2015 р.);
 4. Молдавський державний університет, Закордонне стажування зі спеціальності Менеджмент (профіль бізнес-адміністрування, інноваційний менеджмент, управління проектами), (2016 );
 5. ННЦ Інститут аграрної економіки м. Київ. Стажування з питань розвитку земельних відносин та удосконалення управління земельними ресурсами (2016 р.);
 6. Електронний навчальний курс "Децентралізація: повноваження- ресурси-відповідальність"  в рамках Проекту міжнародної  технічної допомоги DesPro "Підтримка децентралізації в Україні" (2017 р.).
 7. Хмельницький університет управління та права. Стажування з навчальних дисциплін за спеціальністю «Менеджмент» (2018 р.).
 8. ННЦ Інститут аграрної економіки м. Київ. Стажування з питань розвитку земельних відносин та удосконалення управління земельними ресурсами (2019 р.)

Наукові статті: 

Автор 223 публікацій, з них 137 наукового, в т.ч. 78 - у фахових виданнях України, 15 - у зарубіжних виданнях, в тому числі 1 – у міжнародній наукометричній базі даних Scopus; 9 - монографій, в т.ч. 3 - у зарубіжному виданні і 136 праць навчально-методичного характеру.

 1. Чикуркова А.Д. Система стратегічного управління персоналом суб'єктів господарювання в аграрному секторі економіки : [Текст] Монографія. Кам'янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014.  456 с.
 2. Чикуркова А.Д., Прокопчук Л.М., Ногачевський О.Ф.  Формування і розвиток система корпоративного управління в акціонерних товариствах: теорія, методика і практика: [Текст] монографія.  Кам'янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. 173 с.
 3. Чикуркова А.Д. Теоретико-методичні і практичні засади використання бенчмаркінгу в управлінні економічним розвитком підприємств. Соціально-економічний та технічний розвиток підприємств: проблеми, рішення, оцінка ефективності: [Текст]  монографія. Дніпропетровськ, 2016. С. 156-169.
 4. Chykurkova A.D. Improving the management structure as part of its development. The abstracts of scientifically-methodological works by the results of international scientifically-educational internship «Innovative educational technologies: international experience and its application in training in economics and management» – March 28 – April 2, 2016.  Republic Moldova. 2016. -P. 68-72.
 5. Chykurkova A.. Current status and development of agribusiness in Ukraine. Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul / (ediţie semestrială ). Seria "Ştiinţe Economice". Cahul, Republic Moldova.  2015.  №2(14).  Р. 31-35.
 6. Chykurkova A. Homenko А.. Financial safety of enterprises of agroindustrial complex as a basis for innovative development. National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine. -Collective monograph. Vol. 2 Poland: "Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2016. р.117-132.
 7. Chykurkova A. Nogachevsky О. Total analysis and study opportunities for investment of franchising market in Ukraine. Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels. Collective monograph. Vol. 3. Lithuania: "Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2016.  р.1-15.
 8. Чикуркова А. Д., Горіховський М.В. Конкурентоспроможність як складова розвитку фермерських господарств: теоретичний аспект [Текст]. Науковий журнал "Причорноморські економічні студії". 2016. Вип. 12, Ч. 1. С. 5-9
 9. Чикуркова А. Д. Стратегії розвитку малих підприємницьких структур в Хмельницькій області [Текст]. Економічний дискурс. Міжнародний науковий журнал. 2016.  Вип. 4.  С. 74-81.
 10. Чикуркова А. Д. Методичні підходи до оцінювання стратегії управління персоналом підприємства. Економіка АПК. 2018.  № 2  С. 49-54.
 11. Чикуркова А. Д., Фень К.С. Основи економічної безпеки підприємств харчової промисловості [Текст]. National economic development and modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine. - Collective monograph.  Vol. 2 Kielce, Poland, 2017.  р. 90-104.
 12. Markina, I.Chykurkova, A.Dudziak, O.Opaliuk, T. and Dobrenko, I. Globalization-induced changes in higher education management in Ukraine International Journal of Educational Management.2019. Vol. 33. No. 6. pp. 1291-1302 https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJEM-01-2019-0037/full/ris

Методична робота:

136 праць навчально-методичного характеру, в т.ч. 3 - навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України.

 1. Чикуркова А.Д. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни "Стратегічний менеджмент" для студентів спеціальності "Менеджмент". Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2015.
 2. Чикуркова А.Д. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни з навчальної дисципліни "Ділове адміністрування" (Розділ 1 «Менеджмент організації») для студентів спеціальностей 073 "Менеджмент", 281 "Публічне управління та адміністрування" освітнього ступеня "Магістр" Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2016.
 3. Чикуркова А. Д. Навчально-методичний комплекс з  навчальної дисципліни «Бізнес-планування» для слухачів курсів підвищення кваліфікації із числа безробітних за програмою «Основи підприємницької діяльності». Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2017.
 4. Чикуркова А.Д. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Стратегічне управління» для студентів економічного факультету спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за ОС «магістр». Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2018.
 5. Чикуркова А.Д. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Менеджмент публічних установ і організацій» для студентів економічного факультету спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за ОС «бакалавр». Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2019.
 6. Чикуркова А.Д. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» для студентів економічного факультету спеціальності 073 «Менеджмент» за ОС «магістр». Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2019.