778

Бурдега Василь Юрійович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

: (067) 3912209
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID:
Scholar

Місце і дата народження:
9 грудня 1959 року в селі Чернятин Горденківського району Івано-Франківської області.


Освіта:
Повна вища. В 1982 році закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут (сьогодні Заклад вищої освіти «Подільський державний університет») за спеціальністю «Механізація сільського господарства».

Кандидатську дисертацію на тему: "Обґрунтування параметрів борони з гнутоштабовими зубами" захистив у 2004 році.

Вчене звання доцента присвоєно у 2007 році.


Напрям наукового дослідження:
«Обґрунтування робочих органів ґрунтообробних машин і знарядь для енергозберігаючих технологій обробітку ґрунту»


Викладає навчальні дисципліни:
«Інженерна і комп'ютерна графіка», «Технічна механіка», «Методика викладання загальнотехнічних дисциплін».


Діяльність:

 • З серпня 1982 року по квітень 1989 року – працював майстром виробничого навчання, викладачем спеціальних дисциплін Кам'янець-Подільського СПТУ-44.
 • З квітня 1989 року по січень 1992 року – асистент кафедри сільськогосподарських і меліоративних машин Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту.
 • З січня 1992 року по січень 1995 року – аспірант Білоруського інституту механізації і електрифікації сільського господарства та Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту.
 • З січня 1995 року по вересень 1999 року – асистент кафедри сільськогосподарських машин Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З вересня 1999 року по жовтень 2004 року – заступник декана інженерно-технічного факультету Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З жовтня 2004 року по вересень 2018 року – заступник декана інженерно-технічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 2007 року по вересень 2019 року – доцент кафедри сільськогосподарських машин і механізованих технологій Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2019 року по жовтень 2020 року – асистент кафедри загальнотехнічних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З жовтня 2020 року по теперішній час – асистент кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету (нині Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»).
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті:

 1. Бурдега В.Ю. Показники роботи борони з гнутоштабовими зубами // Вісник Львівського державного аграрного університету: Агроінженерні дослідження. – 2002. №6. – С. 162-169.
 2. Бурдега В.Ю. Показники якості пошарового розпушування ґрунту удосконаленою зубовою бороною // Механізація сільськогосподарського виробництва: – К.: НАУ, 2003. Том 14. – С. 259-265.
 3. Бурдега В.Ю., Грабовський С.В. Огляд і аналіз існуючих конструкцій котків для поверхневого обробітку ґрунту // Аграрна наука – селу: - Вип. 18. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2010. – С. 454- 457.
 4. Бурдега В.Ю. Дослідження зони поширення деформації ґрунту від дії гнутоштабових робочих органів // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету вип.10, Т. 2 – Мелітополь: ТДАТУ, 2010.- С. 43-52.
 5. Дослідження переущільнення ґрунту та засоби механізації для його розущільнення А.В. Рудь, І.О. Мошенко, В.Ю. Бурдега, В.В. Іліяшик, Л.М. Михайлова. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету, 2014
 6. Переміщення частинки ґрунту по похилій площині гнутоштабового робочого органу ВЮ Бурдега, АМ Токар, СВ Грабовський Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету, 2014
 7. Наукова журналістика: особливості функціонування та основні завдання ВЮ Бурдега, ТВ Слотюк Професійно-прикладні дидактики, 15-20, 2018
 8. Результати дослідження борін з гнутоштабовими зубами Бурдега В. , Сучасні проблеми землеробської механіки, 2017
 9. Бурдега Василь, к.т.н., доцент. Результати дослідження борін з гнутоштабовими зубами // Сучасні проблеми землеробської механіки: збірник наукових праць ХVІІІ Міжнародної наукової конференції присвяченої 117 річниці від дня народження академіка П.М. Василенка (16-18 жовтня 2017 р., м. Кам'янець-Подільський) Тернопіль : Крок, 2017. 240 с.
 10. Бурдега Василь. Результати дослідження комбінованого ґрунтообробного знаряддя // Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. Ч.2. (20-22 березня 2018 р., м. Кам'янець-Подільський) - Тернопіль : Крок, 2018. 350 с.
 11. Бурдега В.Ю., Слотюк Т.В. Наукова журналістика //Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти Василенка (26-27 квітня 2018 р., м. Кам'янець-Подільський) Тернопіль : Крок, 2017. 230 с.
 12. Девін В.В., Бурдега В.Ю., Ткачук В.С. Агротехнічна оцінка борони-культиватора. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. ПДАТУ, 2020. Вип. 32. Том 1. с.99-107.
 13. Девін В.В., Бурдега В.Ю., Ткачук В.С. Використання некомерційного програмного забезпечення для розрахунку стержневих конструкцій. Електронне наукове фахове видання ISSN: 2414-0325. Open educational e-environment of modern University, № 8 (2020) Вип. 8. с. 8-16.
 14. Девін В.В., Бурдега В.Ю., Ткачук В.С. Активізація сепарації технологічної маси на сепаруючих робочих поверхнях. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. ПДАТУ, 2020. Вип. 33. Том 1. с. 97-107.
 15. Девін В.В., Ткачук В.С., Бурдега В.Ю., Семенишина Р.В. Комп'ютерні технології в розрахунку геометричних характеристик складених перерізів. Електронне наукове фахове видання ISSN: 2414-0325. Open educational e-environment of modern University, № 10 (2021) Вип. 10. с. 67-76.
 16. П. Федірко, В. Девін, В. Ткачук, В. Бурдега. Технологія виготовлення і математичні моделі апаратів високого тиску. Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2021. № 25.с. 143-147.

Патенти

 1. Пат. 59198А UA, МКИ А01В19/02, А01В21/02 /. (UA). –№2021210012; Заявл. 12.12.2002; Опубл. 15.08.2003, Бюл. №8
 2. Пат.65697АUA, МКИ А01В19/02, А01В21/02. / (UA). –№2021210014; Заявл. 12.12.2002; Опубл. 15.04.2004, Бюл. №4
 3. Пат.65740А Україна, (51) 7 А 01 С 7/20. /. (UA). –- № 2003032115; Заявл. 11.03.2003; Опубл. 15.04.2004, Бюл.№4

Методичні рекомендації

 1. Методичні вказівки до проходження практики студентами спеціальності «Автомобільний транспорт» Методичні вказівки до проходження практики студентами спеціальності «Автомобільний транспорт» Кам'янець-Подільський, ПДАТУ, 2018. -  86 с
 2. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Інженерна та комп'ютерна графіка»  для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія», В.Ю. Бурдега, В.В. Девін, В.С. Ткачук. Кам'янець-Подільський: ПДАТУ,  2021. 219 с.
 3. Теорія механізмів і машин: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» В.С. Ткачук, В.В. Девін, В.Ю. Бурдега. Кам'янець-Подільський: ПДАТУ,  2021. 245 с.
 4. В.С. Ткачук, В.В. Девін., В.Ю. Бурдега.  Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей: 208 «Агроінженерія», 274 «Автомобільний транспорт».  Частина 1. Частина 2. ЗВО «Подільський державний університет». Кам'янець-Подільський. 2021. 156 с.