1084

Бахмат Олег Миколайович

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор

: (03849) 68314
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-8015-1567
Scholar
Publons

Місце і дата народження:
29 жовтня 1975 року в селі Теремківці Чемеровецького району Хмельницької області.


Освіта:
Вища. У 1997 році закінчив Подільську державну аграрно-технічну академію за спеціальністю "Агрономія" та здобув кваліфікацію вченого агронома. У 2013 році закінчив Подільський державний аграрно-технічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища" та здобув кваліфікацію еколога, викладача вищих навчальних закладів.

Докторську дисертацію на тему: "Теоретичне обґрунтування біоорганічних і агротехнічних заходів адаптивної сортової технології вирощування сої в лісостепу західному" захистив у 2012 році.

В 2014 присвоєно вчене звання професора.


Напрям наукового дослідження:
«Розробка та удосконалення екологічних і агротехнічних заходів адаптивної сортової технології вирощування сої в Лісостепу західному»


Викладає навчальні дисципліни:
«Основи екології», «Основи наукової діяльності», «Методика наукових досліджень», «Стратегія сталого розвитку», «Екологічна раціоналізація сучасних технологій», «Інтелектуальна власність», «Екологічна паспортизація земель», «Конструктивна екологія», «Методологія і філософія викладання профільних дисциплін», «Системний аналіз якості навколишнього середовища», «Екологічна стандартизація і сертифікація», «Аналіз і оцінка екологічних ризиків», та ін.


Діяльність:


Наукові статті

1. Сортова продуктивність зерна сої в умовах Лісостепу західного. Бахмат О.М., Бахмат М.І., Федооук І.В. Аграрна наука та освіта Поділля: збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. Кам'янець-Подільський, 14-16 березня 2017 р.

2. Деструкція соломи – невід'ємна складова біологізації землеробства. О.М. Бахмат, Н.М. Колісник, Б.В. Тимофійчук, В.М. Сендецький, О.Б. Тимофійчук, О.М. Бунчак, В.С. Гнидюк, В.І. Печенюк, Т.В. Козіна, Науково – практичний збірник: Посібник українського хлібороба «Біологізація землеробства» том 1. Київ, 2017 р., ст. 279 – 290.

3. Training Of highly qualified specialist in Ukraine Current approaches and perspectives. Bakhmat O.M., Bakhmat N.V., Bakhmat M.I. Recent trend in Science and Technology management № 1, V. 1 The collection includes the 7th International Conference «Recent trend in Science and Technology management Held by SCIEURO in London 23-29 January 2017, ст. 67-76

4. Формування урожайності зерна сої залежно від заходів адаптивної технології в умовах Лісостепу західного. Бахмат О.М., Федорук І.В. Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам'янець-Подільський, 2017. – Вип. 26. – С. 9-16

5. Вплив адаптивної технології вирощування на формування урожайності зерна сої в умовах Лісостепу західного України. Бахмат О.М., Федорук І.В., Бахмат М.І., Зеленський В.А.,

Федооук І.В. Комратский Государственный университет. Научно-иследовательский центр «Програс». Межденародния научно-практическая конференция «Современные достижения науки и пути иновационного восхождения экономики региона, страны». 18 мая 2017 г. Комрат, Молдова

6. Основи адаптивної сортової технології вирощування сої в умовах Лісостепу західного. Бахмат О.М., Федооук І.В. Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції. 15-16 червня 2017 р. - Кам'янець-Подільський. С. 174-176

7. Процес інокуляції сої в органічному землеробстві. Бахмат О.М., Федооук І.В. Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність використання екологічного аграрного виробництва». Науково-методичний центр «Агроосвіта». Київ, 2 листопада 2017 р. ст. 235 - 239

8. Агроекологічні основи сортової технології вирощування сої в умовах Поділля. Бахмат О.М., Р.І. Бродюк. Зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції «Іноваційні технології у  рослинництві: проблеси та їх вирішення», 7-8 червня 2018 року Житомирський, С. 7-10

9. Вплив інокуляції на врожайність сортів сої різних груп стиглості в умовах нестійкого зволоження Південо–західного лісостепу. Бахмат О.М., Федооук І.В. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції за участю ФАО «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти». Київ 13-14.03.2018 р., С. 362-367

10. Вплив бору на продуктивність сої. Бахмат О.М., Федорук І. В., Чубайко О. В., Городиська О. П. SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY. Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference Liverpool, United Kingdom 1-3 April 2020. С. 247-253.

11. Reducing danger of heavy metals accumulation in winter wheat grain which is grown after leguminous perennial precursor.  O.M. Bakhmat, S. F. Razanov, O. P. Tkachuk, A. M. Razanova. Uk rainian Journal of Ecology, 2020, 10(1), 254-260, doi: 0.15421/2020_40. р.р. 254-260.

12. Intensity of Heavy Metal Accumulation in Plants of Silybum Marianum L. in Conditions of Field Rotation. O.M. Bakhmat, S. F. Razanov, A. M. Razanova,  M. I. Bakhmat. Ukrainian Journal of Ecology 2020, 10(2), 131-136 , do i : 10.15 42 1/2 020_75. pp. 131-136.

13. Social-and-Ecological Aspects of Forage Production Reform in Ukraine in the Early 21st Century. V. Puyu, M. Bakhmat, O. Bakhmat, H.     Pantsyreva, Y. Khmelianchyshyn,    V. Stepanchenko,

European Journal of Sustainable Development (2021), 10, 1, 221-228 ISSN: 2239-5938 Doi: 10.14207/ejsd.2021.v10n1p221. pp. 221-228

14. Agroecological influence of micronutrient fetilizers and seed inoculation on a soybean crop. Fedoruk Inna, Bakhmat Oleh, Khmelianchyshyn Yuri, Gorodyska Olesia. ЕUREKA : Life Sciences : scientific journal.  Tallin, Estonia, 2021. Number 2, pp 16-24

15. Продуктивність сортів сої в умовах Поділля. Федорук І.В., Бахмат О.М. Plant and Soil Science Рослинництво та ґрунтознавство : наук. журн. / НУБіП України. Київ. 2021. №. 1 С. 07-17

16. Вплив поєднання процесу інокуляції, застосування мікродобрив та інсектицидно-фунгіцидного препарату на технологію вирощування сортів сої за різними групами стиглості в умовах Лісостепу західного. Бахмат О.М., Федорук І.В. Колективна монографія:  «Наука XXI ст.: виклики та перспективи». Том 2 природничі науки. 2021 р. ПДАТУ, Кам'янець-Подільський, с. 90-99

Монографії

1. Соя – культура майбутнього, особливості формування  високого врожаю. Бахмат О.М. Кам'янець-Подільський: ПП Мошак М.І. – 2009. – 208 с.

2. Моделювання адаптивної технології вирощування сої. Бахмат О.М.

Кам'янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г. - 2012. – 436 с.

3. Солома та інші поживні рештки – органічне добриво для підвищення родючості грунтів. В.М. Свидецький, О.М. Бахмат, О.В. Тимофійчук. Івано-Франківськ, ПП «Симфонія Форте», 2014. – 92 с.

4. Виробництво та використання органічних добрив. І.А. Шувар, О.М. Бунчак, О.М. Бахмат. Монографія для науковців і виробничників. Івано-Франківськ, ПП «Симфонія Форте», 2015. – 595 с.

5. Дощові черв'яки: наукові основи вирощування і практичне застосування. І.П. Мельник, Н.М. Колісник, І.А. Шувар, Бахмат О.М. «Симфонія форте» 76019, м. Івано-Франківськ, вул. крайківського 2. 2017 р.

Патенти

1. Комбінований спосіб внесення добрив при вирощуванні сої.

Пат. 45657 Україна, МПК А01С 11/04. № u 2009 03172; заявл. 03.04.09; опубл. 25.11.09, Бюл. № 22.

2. Комбінований спосіб обробки насіння і внесення добрив при вирощуванні сої. Пат. 56407 Україна, МПК А01С 11/04. № u 2010 08746; заявл. 13.07.10; опубл. 10.01.11, Бюл. № 1

3. Спосіб застосування біостимуляторів нового покоління в технологіях вирощування сої. Пат. 64889 Україна, МПК А01Н 1/00. № u 2011 04164; заявл. 06.04.11; опубл. 25.11.11, Бюл. № 22

4. Спосіб застосування органічних добрив, виготовлених методом вермикультивування та біологічної ферментації, при вирощуванні сої.

Патент UA 81972 Україна / № 81972; заяв. 04.03.2013; опубл. 10.07.2013. - К., Бюлетень № 13

5. Комбінований спосіб використання добрив, обробки насіння і проведення сівби при вирощуванні сої. Патент на корисну модель №87786, Державна служба інтелектуальної власності України, 2014. – 3 с.

6. Спосіб застосування регуляторів росту рослин нового покоління для передпосівної обробки насіння озимої пшениці в умовах Лісостепу західного.

Патент на корисну модель №88209, Державна служба інтелектуальної власності України, 2014. – 3 с.

Навчальні посібники

1. Моніторинг якості питної води. О.І. Троянський, Б.А. Шелудченко, О.М. Бахмат. Навчальний посібник для студентів, магістрів, аспірантів, здобувачів та фахівців в галузі екології. -  Кам'янець-Подільський, 2006. – 124 с.

2. Екологічне обґрунтування раціональної структури автотранспортних комплексів. Б.А. Шелудченко, Л.С. Васик, О.М. Бахмат, І.А. Шелудченко. Навчальний посібник для студентів спеціальностей «Екологія та охорона навколишнього середовища" (спеціалізація "Урбоекологія"), "Організація та регулювання дорожнього руху", "Організація перевезень та управління на транспорті". - ПДАТУ. - Кам'янець-Подільський, 2006. – 39 с.

3. Метеорологія і кліматологія. О.Л. Дорошенко, О.М. Бахмат, Т.В. Вороніна, А.В. Степась. Курс лекцій для студентів спеціальності 6.070800 "Екологія та охорона навколишнього середовища": навчально-методичний посібник. - Кам'янець-Подільський, 2007. – 60 с.

4. Нормативно-правове забезпечення заповідної справи в Україні. А.В. Степась, Р.Ю. Гаврилянчик, О.М. Бахмат, О.С. Чинчик. Навчальний посібник: довідник. - ПДАТУ. - Кам'янець-Подільський, 2010. – 272 с.

5. Біологічна характеристика та елементи технології вирощування сої. О.М. Бахмат. Науково-навчальне видання. - ПДАТУ. - Кам'янець-Подільський, 2013. – 32 с.

6. Соя: агроекологічні основи вирощування, переробки і використання. О.М. Бахмат А.О. Бабич, М.І. Бахмат. Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2013. – 268 с.

7. Біологічні особливості та елементи технології вирощування сої і гороху. О.С. Чинчик, О.М. Бахмат, Д.П.Плахтій,  В.О.Гаврилюк. Науково-навчальне видання, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам′янець-Подільський.,2014 р. - 47 с.

8. Моделювання і прогнозування динаміки природно-техногенних геоекосистем. Л.С. Шелудченко, Б.А. Шелудченко, О.М. Бахмат, О.С. Чинчик, О.В. Овчарук. Навчальний посібник для підготовки фахівців спеціальностей 101 – екологія, 183 – технології захисту навколишнього середовища. Кам'янець-Подільський, 2017 р., 216 ст.

9. Екологія праці (фізіологічний і психологічний аспекти. Плахтій Д.П., Бахмат О.М. Навчальний посібник для підготовки фахівців спеціальностей 101 – екологія, 183 – технології захисту навколишнього середовища. Кам'янець-Подільський, 2017 р., 351 ст.

10. Складові технології вирощування сої. Бахмат О.М., Господаренко Г.М. Складові технології вирощування coї : навч. посіб. / За заг. Ред. Г М. Господаренка : - Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2019 -  208 с.. іл.

Методичні рекомендації

1. Соя в агроформуваннях ринкового типу південно-західного регіону України. О.М. Бахмат, Ю.В. Гойсюк. Рекомендації. – Кам'янець-Подільський, 2003. – 12 с.

2. Поліпшена технологія вирощування сої в умовах західного Лісостепу України. О.М. Бахмат, А.О. Бабич, О.С. Чинчик. Рекомендації. - Кам'янець-Подільський: ПП Міркотан, 2009. – 23 с.

3. Агроекологічні і біоорганічні заходи адаптивної технології вирощування сої. О.М. Бахмат, А.О. Бабич, І.П. Мельник. Рекомендації. - Кам'янець-Подільський: ПП Зволейко Д. Г., 2011. – 60 с. 

4. Адаптивна сортова технологія вирощування сої у господарствах Лісостепу західного. О.М. Бахмат, М.І. Бахмат. Рекомендації. - Кам'янець-Подільський: ПП Зволейко Д. Г., 2012. – 40 с.

5. Агроекологічні аспекти адаптивної технології вирощування сої. О.М. Бахмат, М.І. Бахмат, О.С. Чинчик. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Агрономія» і «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», аспірантів, здобувачів, спеціалістів агроформувань. - Подільський ДАТУ, Кам'янець-Подільський, 2013. – 38 с.

6. Рекомендації із застосування регуляторів росту при різних строках сівби в технологіях вирощування озимої пшениці. О.М. Бахмат, М.П. Присяжнюк, М.І. Бахмат. Рекомендації для студентів і виробничників. Івано-Франківськ, ПП «Симфонія Форте», 2014. – 40 с.