1379

Бахмат Микола Іванович

Науковий ступінь: доктор с.-г. наук
Вчене звання: професор

: (067) 383 69 09
:
ORCID: 0000-0001-6119-9218
Scholar
Publons
Scopus

Місце і дата народження:
14 січня 1950 року в с. Завадівка (Вишнівчик), Чемеровецького району Хмельницької обл.


Освіта:
Вища. У 1976 році закінчив Кам'янець-Подільський с.-г. інститут за спеціальністю «Агрономія» з відзнакою та здобув кваліфікацію вченого агронома.

Кандидатську дисертацію на тему:«Обгрунтування прийомів сільськогосподарської рекультивації земель після добування нерудних матеріалів» яку захистив у 1980 році.

Докторську дисертацію на тему:«Теоретичне і агроекологічне обґрунтування зеленого конвеєра в умовах Лісостепу західного», 1994 р.

В 1995р. присвоєно вчене звання професора.

Заслужений діяч науки і техніки України, 2004 р.


Напрям наукового дослідження:
«Сучасні адаптивні технології вирощування зернобобових культур в Лісостепу правобережному».


Викладає навчальні дисципліни:


Діяльність:


Наукові статті:

«Агроекологічні аспекти адаптивної технології вирощування сої в лісостепу західному», «Формування бобів і насінин, їх маса на рослинах інтенсивних сортів сої в умовах Лісостепу західного», «Агроекологічні основи сортової технології вирощування сої в умовах Лісостепу західного», «Рекомендації із застосування регуляторів росту при різних строках сівби в технологіях вирощування озимої пшениці», «Біологічна активність грунту під посівами сої в умовах Лісостепу західного», «Соя – культура майбутнього, особливості формування високого врожаю», «Продуктивність багаторічних травосумішок залежно від впливу біопрепаратів і удобрення», «Строки, способи сівби і припосівне удобрення, як регулятори урожайності насіння чорноголовника багатошлюбного (poterium polygamumwaldstetkit.) на півдні Хмельниччини», та ін.


Методична робота:
Видано 14 навчальних посібників в тому числі монографії.


Рецензент 18-ти підручників, навчальних посібників і монографій для ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації з грифом Міністерств.
Отримав – 18 патентів на винахід і корисну модель.
З 1995р. є головою спеціалізованої вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету та членом спеціалізованої вченої ради Інституту кормів і сільського господарства Поділля (м. Вінниця). Призначався 2 строки членом експертної ради ВАК України за науковими спеціальностями з агрономії і лісового господарства. Впродовж ряду років входив до складу науково-технічної ради з питань землеробства і кормовиробництва Міністерства аграрної політики і продовольства України.