Оголошення про вакантні посади

Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників університету на 2022-2023 навчальний рік:

 1. Кафедра садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою:

Доцент – 4 посади;

Асистент – 2 посади.

 1. Кафедра рослинництва, селекції та насінництва:

Доцент – 2 посади;

Асистент – 2 посади.

 1. Кафедра землеробства, ґрунтознавства та захисту рослин:

Доцент – 3 посади;

Асистент – 1 посада.

 1. Кафедра садівництва і виноградарства:

Професор – 1 посада (0,5 ставки) ;

Асистент – 3 посади.

 1. Кафедра екології і загальнобіологічних дисциплін:

Професор – 2 посади;

Доцент – 3 посади;

Асистент – 2 посади.

 1. Кафедра технології виробництва продукції тваринництва та кінології:

Доцент – 4 посади;

Асистент – 1 посада;

Асистент – 1 посада ( 0,25 ставки).

 1. Кафедра ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії:

Доцент – 1 посада;

Асистент – 4 посади;

Асистент – 1 посада (0,5 ставки).

 1. Кафедра гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби Національної поліції України:

Доцент – 1 посада;

Асистент – 2 посади.

 1. Кафедра інфекційних та інвазійних хвороб:

Завідувач кафедри – 1 посада;

Доцент – 1 посада;

Доцент – 1 посада (0,5 ставки);

Асистент – 1 посада.

 1. Кафедра нормальної та патологічної морфології і фізіології:

Завідувач кафедри – 1 посада;

Доцент – 2 посади;

Асистент – 1 посада.

 1. Кафедра менеджменту, публічного управління і адміністрування:

Професор – 1 посада;

Доцент – 1 посада;

Асистент – 2 посади.

 1. Кафедра обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу:

Доцент – 2 посади;

Асистент – 2 посади.

 1. Кафедра економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності:

Доцент – 1 посада;

Асистент –2 посади.

 1. Кафедра фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем:

Професор – 1 посада (0,5 ставки);

Доцент – 3 посади;

 1. Кафедра агроінженерії і системотехніки:

Професор – 1 посада;

Доцент – 2 посади;

Асистент – 1 посада.

 1. Кафедра технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін:

Доцент – 3 посади;

Асистент – 4 посади.

 1. Кафедра фізичного виховання:

Завідувач кафедри – 1 посада;

Викладач – 4 посади.

 1. Кафедра транспортних технологій та засобів в АПК:

Завідувач кафедри – 1 посада;

Доцент – 2 посади;

Асистент – 1 посада.

 1. Кафедра харчових технологій виробництва й стандартизації харчової продукції:

Доцент – 2 посади;

Асистент – 2 посади.

 1. Кафедра тракторів, автомобілів та енергетичних засобів:

Професор – 1 посада (0,5 ставки);

Доцент – 1 посада;

Асистент – 2 посади;

Асистент – 1 посада (0,5 ставки).

21.Кафедра енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту:

Доцент – 2 посади;

Асистент – 2 посади.

 1. Кафедра електротехніки, електромеханіки і електротехнологій:

Доцент – 3 посади;

Асистент – 1 посада.

 1. Кафедра фізики, охорони праці та інженерії середовища:

Доцент – 1 посада;

Асистент – 2 посади.

 1. Кафедра права, професійної та соціально-гуманітарної освіти:

Доценти – 1 посада;

Асистент – 2 посади.

 1. Кафедра іноземних мов:

Доцент – 1 посада;

Викладач – 3 посади.

 1. Кафедра математики, інформатики та академічного письма:

Доцент – 3 посади;

Асистент – 1 посада.

 1. Завідувач аспірантури, докторантури - 1 посада.

             До конкурсної комісії необхідно подати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора університету;
 • копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, стажування, засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством порядку;
 • список наукових, навчально-методичних праць та винаходів, завірений ученим секретарем університету;
 • звіт про роботу протягом терміну попереднього контракту (для працюючих в університеті осіб);
 • перспективний план роботи.

Особи, що не працюють в університеті додатково подають такі документи:

 • заповнений особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою;
 • копію паспорта громадянина України (с. 1, 2 і 11), засвідчену відділом кадрів університету;
 • копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

 

З додатковими умовами конкурсу можна ознайомитись у відділі кадрів та на сайті університету http://pdatu.edu.ua/.

Заяви для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення, тобто з 23 червня по 22 липня 2022 р.
за адресою вул. Шевченка 12, каб. № 22 (відділ кадрів), з 8.00 до 17.00 год.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефонами: (03849)91470 та (03849)68380