Конкурс на заміщення вакантної посади

Подільський державний аграрно-технічний університет оголошує заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника університету:

– декана факультету ветеринарної медицини та технологій у тваринництві

Посада декана передбачає повну зайнятість і оплату праці згідно штатного розпису університету затвердженого МОН України.

До відділу кадрів необхідно подати такі документи:

  • заяву претендента на ім'я ректора університету;
  • копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, стажування, засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством порядку;
  • мотиваційний лист складений у довільній формі;
  • проект стратегії розвитку факультету.

Особи, що не працюють в університеті додатково подають такі документи:

  • заповнений особовий листок з обліку кадрів;
  • копію паспорта громадянина України;
  • копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення.

Претенденти на заміщення вакантної повинні відповідати вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», ліцензійними умовами надання освітніх послуг за певним напрямом підготовки (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1377 від 29.11.2011 р.), Положенню про порядок заміщення вакантних посад у Подільському державному аграрно-технічному університеті:

на посаду декана факультету – особи, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету;

З додатковими умовами можна ознайомитись у відділі кадрів та на сайті університету http://pdatu.edu.ua/.

Заяви претендентів приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення, тобто з 06 вересня по 05 жовтня 2021 р. за адресою: вул. Шевченка 13, каб. № 22 (відділ кадрів), з 10.00 до 17.00 год.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефонами:

(03849) 9-14-70, (03849) 6-83-80.