Подільський державний аграрно-технічний університет

Запрошуємо на захід «Українська народна вертепна драма як феномен національної культури» 3 грудня 2019 р.
Оголошення
Неділя, 01 грудня 2019, 12:02

Організатори:

Подільський державний аграрно-технічний університет
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Місце і час проведення:

м. Кам'янець-Подільський, Подільський державний аграрно-технічний університет, 11:00 год., 3 грудня 2019 р.

Адреса:

м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 13 (20 ауд., головний корпус Подільського державного аграрно-технічного університету).

Теми виступів:

Михайлик Артур, кандидат історичних наук, доцент, директор наукової бібліотеки Подільського державного аграрно-технічного університету
Ритуально-міфологічна основа вертепної драми

Рарицький Олег, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії української літератури та компаративістики Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Структура і композиція вертепної драми та її видозміни

Марчук Людмила, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Вербалізація національної картини світу українців: обрядові сценарії

Кеба Олександр, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германських мов і зарубіжної літератури Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Вертепна драма у контексті біблійної традиції

Прокопова Ольга, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти Подільського державного аграрно-технічного університету
Вертеп в українській культурі

Щегельський Валерій, кандидат філологічних наук, завідувач навчально-науковою лабораторією етнології Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Вертепна драма в творчій інсценізації студентів факультету української філології та журналістики Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Джурбій Тетяна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри історії української літератури та компаративістики Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Вертепні традиції в етнографічних розвідках А. Свидницького»

Громик Лариса, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри журналістики Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Сюжети вертепної драми на Поділлі

Циганок Ольга, Посітко Людмила, бібліотекарі наукової бібліотеки Подільського державного аграрно-технічного університету
Вертеп в драматичних творах ХІХ-ХХ ст. : «Уродова морока» П. Куліша, «Вертеп» В. Шевчука, «Вертеп» і «Милостиня Божа» Л. Старицької-Черняхівської»