Подільський державний аграрно-технічний університет

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 71.831.02 11-12 листопада 2019 року
Оголошення
Четвер, 07 листопада 2019, 17:30

11 і 12 листопада 2019 року відбудуться засідання спеціалізованої вченої ради Д 71.831.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

11 листопада 2019 року, 10:00 ауд. 20, гол. корпус ПДАТУ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Захист дисертаційної роботи Корженівської Наталії Леонідівни «Економічна безпека товаровиробників зерна в умовах ринкової глобалізації: теорія, методологія, пріоритети» представлену на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
  2. Затвердження висновку комісії, яка проводила попередній розгляд дисертаційної роботи здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Коробської Альони Олександрівни. Призначення офіційних опонентів.
  3. Затвердження висновку комісії, яка проводила попередній розгляд дисертаційної роботи здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Желізко Олексія Олександровича. Призначення офіційних опонентів.
  4. Різне

12 листопада 2019 року 10.00 ауд. 20, Гол. корпус ПДАТУ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Захист дисертаційної роботи Волощук Юлії Олександрівни «Стратегічні пріоритети розвитку агропромислових підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації: теорія, методологія, практика» представлену на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
  2. Захист дисертаційної роботи Кацана Андрія Михайловича «Інвестування розвитку агропромислових підприємств» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
  3. Різне