Подільський державний аграрно-технічний університет

Наукова інтернет-конференція «Інноваційні технології в рослинництві» 20 травня 2019 р.
Оголошення
Середа, 03 квітня 2019, 14:01

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра садово-паркового господарства, землеробства і грунтознавства
Кафедра рослинництва і кормовиробництва ПДАТУ
Кафедра рослинництва і садово-паркового господарства МНАУ

НАУКОВА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ

20 травня 2019 р.
м. Кам'янець-Подільський

Тематичні напрямки конференції:

  1. Інноваційні технології вирощування сільськогосподарських культур.
  2. Селекція і генетика сільськогосподарських рослин.
  3. Сучасні методи і технології в землеробстві.
  4. Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства.
  5. Агроекологія і збалансоване природокористування.
  6. Сучасні технології в садівництві і овочівництві.

Відповідальні за випуск:

Хоміна Вероніка Ярославівна, д. с.-г. н. тел. +38(096) 363 70 49
Климишена Ріта Іванівна, к.с.-г.н. тел. +38(097) 133 02 86

Тези надсилати на електронну адресу: homina13@ukr.net або rita24@i.ua.

Публікація тез безкоштовна. Учасникам надсилається електронний варіант наукового збірника тез.

Вимоги до оформлення матеріалів

Матеріали обсягом 1-3 повних сторінки розміщуються форматом А4 (297х210 мм), поля зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2,0 см. У лівому верхньому куті проставляється індекс «УДК». Нижче, через інтервал посередині – прізвище та ініціали автора(ів), науковий ступінь, вчене звання (за наявності). Нижче без відступу e-mail автора. Далі посередині – назва організації, яку представляє автор(и). Нижче через інтервал посередині – НАЗВА НАУКОВОЇ ПРАЦІ. Через інтервал розміщують текст тез (шрифт Tіmes New Roman, звичайний, розмір – 14 пт, інтервал одинарний, абзацний відступ 1,25 см (5 знаків). Текст має бути побудований за наступною схемою: постановка проблеми, виклад основного матеріалу, висновки. Назва файлу повинна містити прізвище першого автора. Відповідність за зміст і редакцію несе автор публікації.

Матеріали приймаються до 15 травня 2019 року. Після формування електронний збірник (20.05.2019 р.) буде розміщено на сайті Подільського державного аграрно-технічного університету: pdatu.edu.ua.

 

Інформаційний лист