Подільський державний аграрно-технічний університет

На кафедрі менеджменту, публічного управління та адміністрування відбувся захист дипломних робіт магістрів
Економічний факультет
Неділя, 23 грудня 2018, 23:30

18-21 грудня 2018 року на кафедрі менеджменту, публічного управління та адміністрування економічного факультету відбувся захист дипломних робіт студентів спеціальності 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування» денної і заочної форм навчання.

Головою Державної екзаменаційної комісії у відповідності до наказу ректора призначений доктор економічних наук, професор, проректор з навчальної і наукової роботи Київського кооперативного інституту бізнесу і права, Охріменко Ігор Віталійович. Членами ДЕК були призначені: Чикуркова Алла Дмитрівна – заступник голови ДЕК, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри; Жук Микола Васильович – доктор економічних наук, професор; Лаврук Оксана Степанівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування. Секретарем ДЕК призначена старший лаборант кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Білик Юлія Іванівна.

Публічний захист дипломних робіт супроводжувався використанням презентаційних програм, жвавою дискусією з проблем формування і розвитку систем менеджменту в аграрних підприємствах України, висвітленням теоретико-методичних і практичних аспектів кадрового, інноваційного, маркетингового, виробничого та стратегічного менеджменту, управління проектами, стратегічним та тактичним плануванням, розробки державно-управлінських рішень. Окремі елементи дипломних робіт здобувачів вищої освіти рекомендовані до впровадження у практику діючих аграрних підприємств різних організаційно-правових форм господарювання, органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій.

Матеріали проведених магістрами наукових досліджень, їх основні результати були оприлюднені на Х-ій міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 90-річчю економічного факультету ЗО «Білоруська державна сільськогосподарська академія» «Актуальні проблеми інноваційного розвитку агропромислового комплексу Білорусії», (м. Горки, 18-19 жовтня 2018 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні напрями та перспективи розвитку агро- та електроінженерії», (м. Бережани, Тернопільська обл., 16 листопада 2018 року); Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференціях молодих вчених та здобувачів вищої освіти «Сучасні інформаційні технології в суспільстві, науці та освіті» (м. Кам'янець-Подільський, 15 листопада 2018 року), «Розвиток економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в умовах глобалізації» (м. Кам'янець-Подільський, 21 листопада 2018 року) та інших.

Високий рівень теоретичних знань і  практичний досвід в їх застосуванні показали здобувачі Ільєв О., Білик К., Мальченко Д., Попова Н., Білецька А., Пасека К., Трач М.О., Олійник Д., яких комісія рекомендувала до навчання в аспірантурі.

Державна екзаменаційна комісія прийняла рішення присвоїти здобувачам вищої освіти-випускникам освітній ступінь магістра з відповідних спеціальностей та видати дипломи.

Кафедра менеджменту, публічного управління
та адміністрування ПДАТУ