Подільський державний аграрно-технічний університет

Запрошення до участі у конференції
Факультет ВМТТ
Четвер, 06 вересня 2018, 10:02

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРАКІВСЬКИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ХУГОНА КОЛЛАНТАЯ
БІЛОРУСЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ
АКАДЕМІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК ГРУЗІЇ
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ І ТЕХНОЛОГІЙ У ТВАРИННИЦТВІ

 

ЗАПРОШЕННЯ

до участі у V Міжнародній науковій конференції студентської та учнівської молоді:

«СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА, ПЕРЕРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА»

25-26 жовтня 2018 року

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:

25 жовтня

900-1000год. – реєстрація учасників, ознайомлення з факультетом, університетом
1000-1100год. – пленарне засідання
1100-1200год. – перерва на обід
1200-1700год. – робота в секціях

26 жовтня

900-1200год. – робота в секціях
1200-1300год. – стендові доповіді
1700год. – від'їзд учасників конференції

Студентів, які бажають взяти участь у роботі конференції, просимо до 10 жовтня 2018 року надіслати тези своєї наукової роботи електронною поштою на адресу: conferfvmtt@gmail.comобсягом до 2 сторінок друкованого тексту (МS Word, Times New Roman 14 pt; формат паперу А4; усі поля по 20 мм; міжрядковий  інтервал – 1,0), заявку на участь у конференції, копію документа про оплату та організаційний внесок у розмірі 100 гривень за зазначеними нижче реквізитами:

ПриватБанк  5169330507069836 Зволейко  Дмитро Григорович.
Призначення платежу: за матеріали конференції.

Наукові роботи (тези) можуть бути як теоретичного, так і експериментального характеру (власні дослідження, спостереження за тваринами чи птахами) за такими напрямами:

  • Екологічні аспекти виробництва продукції тваринництва;
  • Годівля, розведення і селекція сільськогосподарських тварин;
  • Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
  • Актуальні питання ветеринарної медицини.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

УДК

Іваненко М. А., студент ІІІ курсу спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Науковий керівник – Петренко А. С., кандидат с.-г. наук, доцент Назва навчального закладу, місто, країна

НАЗВА ДОПОВІДІ

Основна частина (актуальність, мета і методика досліджень, результати досліджень та їх обговорення, висновки і пропозиції)

Література (за необхідності)

 

ФОРМА ЗАЯВКИ

Прізвище, ім'я, по батькові: _____
Навчальний заклад:_____
Прізвище, ініціали наук. керівника:_____
Науковий ступінь, вчене звання наук. керівника:_____
Тема доповіді:_____
Форма участі – очна чи заочна
Потреба у гуртожитку – так або ні
Тел.:_____
E-mail:_____

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  • доповіді на пленарному засіданні – до 10 хв.,
  • доповіді у секціях – до 8 хв.,
  • виступи в обговоренні – до 3 хв.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська

Телефон для довідок: 097 609 65 83  Димчук Анатолій Васильович

Лист-запрошення