Подільський державний аграрно-технічний університет

Робота державної екзаменаційної комісії
Економічний факультет
Вівторок, 27 лютого 2018, 09:17

Кафедра економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності економічного факультету ПДАТУ.

21-22 лютого 2018 р. відбувся захист дипломних робіт на здобуття освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальностей «Економіка» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Державна екзаменаційна комісія працювала у складі: доктор економічних наук, професор, академіка НААНУ, завідувач відділу розвитку підприємства і кооперації Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки НААНУ» Малік Микола Йосипович (голова комісії); доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Волощук Катерина Богданівна (заступник голови комісії); доктор економічних наук, професор,  декан економічного факультету Місюк Микола Васильович; кандидат економічних наук, доцент Чорнобай Микола Миколайович.

Студенти у своїх доповідях продемонстрували високий рівень знань та практичну підготовку фахівця з економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, висвітлюючи актуальні питання результатів проведених досліджень, що на разі потребують вирішення.

Найкращими роботами були, зокрема: «Розвиток підприємництва в галузі тваринництва (на матеріалах підприємств Хмельницької області)» Поліщук Н.В. (науковий керівник, д.е.н., професор Місюк М.В.); «Ресурсний потенціал підприємств (на матеріалах підприємств Хмельницької області)» Ткачук А.В. (науковий керівник, д.е.н., професор Волощук К.Б.); «Оптимізація поточних витрат підприємства:  теорія, методологія, практика (на матеріалах підприємств Хмельницької області)» Ковальської Ю.В. (науковий керівник, к.е.н., доцент Коваль Н.В.); «Інноваційно-інвестиційний підхід до забезпечення конкурентоспроможності виробництва молока (на матеріалах підприємств Хмельницької області)» Бабина І.В. (науковий керівник, д.е.н., професор Місюк М.В.).

У доповідях студенти продемонстрували наукову новизну, знання та вміння відстоювати отримані ними результати досліджень.

Проведені дослідження відрізнялись своєю оригінальністю, креативністю та інноваційністю.

Комісія відмітила високий рівень представлених до захисту дипломних робіт на здобуття освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальностей «Економіка» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а також теоретичну і практичну цінність отриманих студентами результатів наукових досліджень.

Секретар ДЕК,
к.е.н , асистент кафедри економіки, підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності
Гойсюк Л.В.

1 2 3 4 5 6
×
< >