Подільський державний аграрно-технічний університет

Вітаємо з успішним захистом магістрів із менеджменту і публічного управління та адміністрування!
Економічний факультет
Вівторок, 27 лютого 2018, 16:11

20-21 лютого 2018 року на кафедрі менеджменту, публічного управління та адміністрування економічного факультету відбувся захист дипломних робіт студентів спеціальностей 073 "Менеджмент" і 281 «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання.

Головою Державної екзаменаційної комісії у відповідності до наказу ректора ПДАТУ № 236 від 14.12.2017 р. призначено доктора економічних наук, професора, проректора з навчальної та наукової роботи Київського кооперативного інституту бізнесу і права Охріменка Ігоря Віталійовича.

Членами ДЕК за спеціальностями були призначені:

  1. Чикуркова Алла Дмитрівна – заступник голови, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та  адміністрування;
  2. Жук Микола Васильович – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту, публічного управління та  адміністрування;
  3. Лаврук Оксана Степанівна –  кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та  адміністрування.

Секретарем ДЕК призначена старший лаборант кафедри менеджменту, публічного управління та  адміністрування – Білик Юлія Іванівна.

Публічний захист дипломних робіт супроводжувався використанням сучасних інформаційних технологій (презентаційних програм тощо), жвавою дискусією з проблем формування і розвитку систем менеджменту в аграрних підприємствах України, висвітленням теоретико-методичних і практичних аспектів кадрового, інноваційного, маркетингового, виробничого та стратегічного менеджменту; розв'язання складних управлінських задач та практичних проблем публічного адміністрування, які спрямовані на суспільний розвиток і передбачають застосування певних теорій та методів науки публічного управління та адміністрування.

Окремі елементи дипломних робіт студентів рекомендовані до впровадження у практику діючих аграрних підприємств різних організаційно-правових форм господарювання і публічних установ та організацій.

Матеріали проведених магістрами наукових досліджень, їх основні результати та практичне застосування були оприлюднені на Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції молодих науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти» (м. Кам'янець-Подільський, 10 листопада 2016 р.), а також представлені у електронному збірнику наукових праць на сайті ПДАТУ.

Високий рівень захисту показали студенти Кунінець Світлана, Дзюрдзевич Лілія, Маслій Наталія та Полотнянко Оксана, які були рекомендовані комісією до навчання в аспірантурі.

Державна екзаменаційна комісія прийняла рішення присвоїти 5 студентам-випускникам освітній ступінь магістра з менеджменту і 5 – освітній ступінь магістра з публічного управління та адміністрування, а також видати дипломи.

Завідувач кафедри менеджменту,
публічного управління та адміністрування,
доктор економічних наук, професор Чикуркова А.Д.

1 2
×
< >