Подільський державний аграрно-технічний університет

Оголошення

27 грудня 2017 р. о 1000 в  аудиторії №20 Головного корпусу університету відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 71.831.01 при Подільському державному аграрно-технічному університеті.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Захист дисертаційної роботи Панциревої Ганни Віталіївни «ФОРМУВАННЯ ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛЮПИНУ БІЛОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

Робота виконувалась у Вінницькому національному аграрному університеті. Науковий керівник – МАЗУР Віктор Анатолійович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, ректор.

2. Захист дисертаційної роботи Пруса Леоніда Івановича «УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СОРТОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

Робота виконувалась у Подільському державному аграрно-технічному університеті. Науковий керівник – БАХМАТ Микола Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.