Подільський державний аграрно-технічний університет

Лілія Гриневич - Міністр освіти і науки України

Володимир Семенович Козир - головний науковий співробітник ДУ інститут зернових культур НААН України, д. с.-х. н., професор, академік Національної академії аграрних наук, заслужений зоотехнік України

Зенон Валентинович Ловкіс - генеральный директор Республіканского унітарного підприємства «Науково-практичний центр Національної академії наук Білорусі з продовольства», заслужений діяч науки республіки Білорусь, член-корр. НАН Білорусі, д.т.н., професор

Володимир Миколайович Кюрчев - ректор ТДАТУ, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, Заслужений працівник освіти України

Петро Володимирович Ясні?й - ректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України

Євген Іванович Брижатий - начальник кафедри військової підготовки Кам'янець-Подільського національного університу імені Івана Огієнка, полковник

Михайло Іванович Недошитко - директор ДВНЗ «Кам'янець-Подільський індустріальний коледж»

Дмитро Іванович Барановський - ректор Харківської державної зооветеринарної академії

М.Ф. Бойко, М.П. Борисюк, В.А. Манзюк - ветерани аграрної освіти

Петро Саблук - академік-секретар

Леонтій Рогаль - ветеранська організація міста

Тетяна Іщенко - НМЦ «Агроосвіта»

Т.С. Ящук - директор ТДСГДС КСГП НААН

Мар'ян Миколайович Тріпак - Заслужений працівник освіти України, к.е.н., доцент, директор Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, випускник 1999 року

Володимир Васильович Снітинський - доктор біологічних наук, професор, академік НААНУ, дійсний член Академії вищої школи України (АВШУ), член Нью-Йоркської академії наук, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Львівського національного аграрного університету

Віктор Анатолійович Мазур - ректор Вінницького Національного Аграрного Університету
Григорій Калетнік - президент університету

Валентина Іванівна Аранчій - ректор Полтавської державної аграрної академії, професор

Tomasz Nurek - Dziekan Wydzialu Inzynierii Produkcji Szkoly Glovnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie