Подільський державний аграрно-технічний університет

Понеділок, 20 листопада 2017, 12:39

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ІІ ТУРУ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА АПК"

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки  України від 10.10.2017 р. № 1364 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році"  Подільський державний аграрно-технічний університет призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Економіка сільського господарства та АПК".

У конкурсі можуть брати участь студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра у вищих навчальних закладах України незалежно від форм власності та підпорядкування.

Студентські наукові роботи, що подаються на конкурс, повинні відповідати вимогам "Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 605 від 18.04.2017 р.

Авторам кращих робіт за рішенням галузевої конкурсної комісії будуть надіслані запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції, де вони зможуть зробити  наукову доповідь і в процесі дискусії захистити результати наукових досліджень.

Конференцію буде проведено 05–06 квітня 2018 року за адресою: 32300 Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 13, актова зала Подільського державного аграрно-технічного університету (головний корпус).

Умови проведення конкурсу

У конкурсі можуть брати участь студенти і студентські колективи (не більше 2 авторів та одного наукового керівника) вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації. На конкурс подаються не більше трьох кращих наукових робіт – переможців І туру конкурсу відповідного напрямку.

Конкурсні комісії кожного ВНЗ відбирають за результатами першого туру не більше трьох кращих робіт з питань економіки сільського господарства та АПК  і надсилають їх до Подільського ДАТУ не пізніше 15 лютого 2018 року (термін  відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем) за адресою:

 

Подільський державний аграрно-технічний університет
Оргкомітет  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Економіка сільського господарства та АПК"
вул. Шевченка, 13
м. Кам'янець-Подільський
Хмельницька область
32300

На конкурс подаються наукові роботи в друкованому та електронному вигляді.
Електронний варіант наукової роботи надсилати на адресу електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Роботи мають бути оформлені за такими вимогами:

  • наукові роботи виконуються державною мовою;
  • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль - 14, аркуш формату А 4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм.;
  • наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначається тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
  • наукова робота обов'язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
  • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
  • прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва ВНЗ в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром (шифр – не більше двох слів);

–  окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи.

Автор наукової роботи, який не брав участі у підсумковій науково-практичній конференції, не може бути переможцем.

 

Голова галузевої конкурсної комісії зі
спеціальності економіки сільського
господарства та АПК,
ректор ПДАТУ, професор
В.В. Іванишин


Телефони для довідок:
(03849) 68-3-16 – перший проректор, доцент Гаврилянчик Руслан Юрійович

(03849) 68-3-33 – проректор з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної 
діяльності, к.е.н. Білик Тетяна Леонівна

(03849) 6-83-81 – декан економічного факультету, професор 
Місюк Микола Васильович

067-362-11-01 – завідувач кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, професор Волощук Катерина Богданівна

097-179-09-63 – відповідальний секретар оргкомітету конкурсу, доцент 
Чорнобай Микола Миколайович