Подільський державний аграрно-технічний університет

Науково-методична допомога НПП кафедри військової підготовки
ННІ підвищення кваліфікації та перепідготовки

На прохання керівництва кафедри військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, відповідно до Закону України "Про вищу освіту", «Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» Навчально-науковим інститутом підвищення кваліфікації та перепідготовки на кафедрах університету організовано підвищення кваліфікації у формі стажування для даної категорії слухачів.

З метою надання науково-методичної допомоги науково-педагогічним працівникам, забезпечення підвищення кваліфікації у формі стажування, створення умов для підвищення науково-теоретичного і методичного рівнів викладання навчальних дисциплін та результативності їх педагогічної і науково-методичної роботи, науково-педагогічних працівників кафедри військової підготовки прикріплено до кафедр, відповідного профілю навчальних дисциплін зі спеціальностей «Геодезія та землеустрій», «Автомобільний транспорт», «Транспортні технології», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Публічне управління та адміністрування».

Наукові консультанти від університету: д.е.н., професор, зав.кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Чикуркова А.Д., д.е.н., зав. кафедри геодезії та землеустрою Ясінецька І.А., к.т.н., доцент, зав.кафедри енергетики та електротехнічних систем в АПК Гарасимчук І.Д., к.т.н., доцент, зав.кафедри транспортних технологій та засобів агропромислового комплексу Комарніцький С.П., к.т.н., доцент, зав. кафедри ремонту машин та енергообладнання Федірко П.П., доценти Гоголь Т.В., Замойський С.М. активно сприятимуть підвищенню рівня професійної компетентності викладачів-стажистів, нададуть можливість поглибити їх теоретичні знання та відшліфувати практичні вміння.

В процесі стажування викладачам-стажистам буде забезпечено вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, методів управління, засвоєння та застосування інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання, інформаційно-комунікативних технологій.

Стрілецька Т.В.,
методист

1 2
×
< >