Подільський державний аграрно-технічний університет

Засідання спеціалізованої вченої ради
Новини

30 червня 2017 р. о 10 00 в аудиторії №20 Головного корпусу університету відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 71.831.01 при Подільському державному аграрно-технічному університеті.

Порядок денний:

  1. Захист дисертаційної роботи Пастуха Олександра Дмитровича «ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АГРОБІОЦЕНОЗІВ СУМІСНИХ ПОСІВІВ ПРОСА І ГРЕЧКИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.
    Робота виконувалась у Подільському державному аграрно-технічному університеті. Науковий керівник – ХОМІНА Вероніка Ярославівна, доктор сільськогосподарських наук, доцент.
  2. Різне.