Подільський державний аграрно-технічний університет

Захист дипломних робіт на кафедрі менеджменту, публічного управління та адміністрування
Економічний факультет

З 6 по 10 червня 2017 року на кафедрі менеджменту, публічного управління та адміністрування економічного факультету проходив захист дипломних робіт спеціалістів і магістрів заочної форми навчання спеціальностей 073 "Менеджмент", 074 "Публічне управління та адміністрування" та 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)".

Головою Державної екзаменаційної комісії відповідно до наказу ректора ПДАТУ № 220 від 26.12.2016 р. призначений доктор економічних наук, професор, проректор з навчальної та наукової роботи Київського кооперативного інституту бізнесу і права Охріменко Ігор Віталійович.

Членами ДЕК були призначені:

1. Чикуркова Алла Дмитрівна – заступник голови ДЕК, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування;

2. Місюк Микола Васильович – доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, декан економічного факультету;

3. Покотильська Наталія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування;

Секретарем ДЕК призначена старший лаборант кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування – Білик Юлія Іванівна.

Публічний захист дипломних робіт супроводжувався використанням сучасних презентаційних програм, жвавою дискусією з проблем формування і розвитку систем менеджменту в аграрних підприємствах України, висвітленням теоретико-методичних і практичних аспектів кадрового, інноваційного, маркетингового, виробничого та стратегічного менеджменту, публічного управління та адміністрування. Окремі елементи дипломних робіт студентів рекомендовані до впровадження у практику діючих аграрних підприємств різних організаційно-правових форм господарювання та органів публічного управління.

Матеріали проведених магістрами наукових досліджень, їх основні результати та практичне застосування були оприлюднені на Міжнародних науково-теоретичних Інтернет-конференціях молодих науковців, аспірантів та студентів: «Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти» (Кам’янець-Подільський, 10 листопада 2015р.), «Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти» (Кам’янець-Подільський, 10 листопада 2016 р.), а також представлені у електронних збірниках наукових праць на сайті ПДАТУ.

Завідувач
кафедри менеджменту,
публічного управління та адміністрування,
доктор економічних наук,
професор Чикуркова А.Д.

1 2 3 4 5
×
< >