Подільський державний аграрно-технічний університет

Привітання з успішним захистом!
Факультет ВМТТ

30 травня 2017 року відбувся захист дисертаційної роботи асистента кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва Ільницької Олени Юріївни на тему: «Розведення за лініями та родинами тварин прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин.

Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.826.02 у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, члени якої одностайно проголосували за присудження Ільницькій Олені Юріївні наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Колектив кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва щиро вітає Олену Юріївну з успішним захистом кандидатської дисертації і бажає подальших наукових здобутків.